کتاب پرواز به تاریکی

نمایشنامه

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 968.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 128

خلاصه کتاب پرواز به تاریکی

این نمایشنامه بـراساس برگردانِ مرحـوم هوشنـگ حسامی از نمایشنامه ی عقابی با دو سر اثر ژان کوکتو و با بهره گیری از شعر های شاعرانِ معاصر جهان (از کتابِ تو مشغولِ مُردنت بودی، برگردانِ محمدرضا فرزاد) نوشته شده است.
از تاریخ 10 بهمن 1335::لایحه ی سازمان اطلاعات و امنیّت کشور به تصویبِ مجلس سنا رسید. رضاعلی دیوان بیگی و ابراهیم خواجه نوری از دولت خواستند چنین سازمانی در ایران تشکیل ندهد.
23 اسفند 1335::مجلس شورای ملی بدونِ بحث و مخالفت، قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیّت کشور را که قبلَن به تصویبِ سنا رسیده بود تصویب کرد.
23 اسفند 1336::اعلامیه ی دربار مبنی بر تصمیمِ جدایی بین محمدرضا پهلوی و ثریا اسفندیاری بختیاری انتشار یافت.
16 فروردین 1337::شاه ثریا اسفندیاری را طلاق داد و وزیر دادگستری مأموریت یافت اسنادِ امضا شده ی طلاق را در آلمان تسلیمِ ثریا اسفندیاری نماید...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 128

کنگره : ‫‬‭PIR8299‭‬‭‭‬ /‮الف‬6685‫‭پ4 1392‬

دیویی : ‫‭8‮فا‬2/62

کتابشناسی ملی : 3377417

شابک : ‫‬‭9786003260979

سال نشر : 1392

نظرات