1 / 3

تاریخ 18 ساله آذربایجان

ناشر : پر

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 25.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 736
5,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

نهضت مشروطیت در ایران، رویداد مهمی است که تاریخ کشور را ورق زد و فصلی تازه به آن افزود. این نهضت، به رغم اهمیت و عظمتی که داشت، از بدو شکل گیری تا سال هایی پس از آن که به نتیجه رسید، با مخالفت هایی از سوی طرفداران استبداد روبرو بود و فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرد، که ثبت و ضبط لحظه لحظه ی آن ارزش ثبت شدن داشت و لازم بود چهره ی واقعی تمام کسانی که به شکلی (خواه مثبت و خواه منفی) در نهضت حضور داشتند، ترسیم شود و این مسئولیت را، احمد کسروی که خود آن روزها را دیده بود، به عهده گرفت و در ماهنامه ی پیمان شروع به نوشتن مقالاتی سلسله وار درباره ی رویدادهای دوره ی 18ساله ی مشروطیت در آذربایجان کرد، که پس از اتمام یادداشت ها به صورت کتابی با عنوان «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» تدوین شد و به چاپ رسید و پس از آن، کسروی به صرافت تکمیل یادداشت هایش افتاد و نتیجه ی آن تصمیم «تاریخ مشروطه ایران» شد که آغاز چاپ آن به سال ۱۳۱۹ خورشیدی برمی گردد.
این اثر تاریخی، که به حق باید آن را برجسته ترین سند مکتوب درباره ی نهضت مشروطیت و اسناد و مدارک آن دانست، از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی بعدها وقتی انتشار دیگر نوشته های کسروی ممنوع و اندیشه اش باطل شمرده شد، همچنان جایگاه خود را به عنوان سندی دقیق در بین پژوهش های تاریخی حفظ کرد و در بیان اهمیتش همین بس که «ایوان سیگل»، آن را به زبان انگلیسی برگرداند و در تمام دنیا منتشر ساخت.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 736

کنگره : ‫DSR2001‭‬ ‭/ذ45‫‭ک5 1395

دیویی : ‫‬‭955/3

کتابشناسی ملی : 4500909

شابک : 978-600-8137-28-3

سال نشر : 1395

فهرست

سخن ناشر
بخش اول
گفتار یکم : شورش اسپهان و بختیاری
گفتار دوم : شورش گیلان
گفتار سوم : آشفتگی کارها و پذیرفتن محمدعلی میرزا مشروطه را
گفتار چهارم: پیشرفت گیلانیان و گشادن ایشان قزوین را
گفتار پنجم : دودلی آزادی خواهان
گفتار ششم : بدرفتاری های روسیان در آذربایجان
گفتار هفتم : گرفتن آزادی خواهان تهران را
گفتار هشتم : برداشتن محمدعلی میرزا از پادشاهی
گفتار نهم : رفتن محمدعلی میرزا از ایران و کارهای دیگر
گفتار دهم : جنبش زنجان
گفتار یازدهم : پیش آمد اردبیل
گفتار دوازدهم : تاراج اردبیل و در آمدن سپاه روس به آن جا
گفتار سیزدهم : پایان کار ملاقربانعلی
گفتار چهاردهم : فیروزی های لشکر دولتی
گفتار پانزدهم: بدرفتاری های همسایگان
گفتار شانزدهم: کشته شدن آقای بهبهانی و میرزاعلی محمدخان
گفتار هفدهم: پیش آمد پارک اتابک
گفتار هیجدهم: یادداشت انگلیس و جوش مردم
گفتار نوزدهم: سال پراندوه 1290
گفتار بیستم: بازگشت محمدعلی میرزا به ایران
گفتار بیست و یکم: فیروزی های دولت
گفتار بیست و دوم: لشکرکشی سالارالدوله و شکست او
گفتار بیست و سوم: آشوب اردبیل و کشته شدن آخوندوف
گفتار بیست و چهارم: سرکشی حاج صمدخان
گفتار بیست و پنجم: جنگ های صمدخان
گفتار بیست و ششم: گرفتاری های آذربایجان
گفتار بیست و هفتم: کشاکش میانه ایران و روس
گفتار بیست و هشتم: دو اولتیماتوم روس و ایستادگی مجلس
گفتار بیست و نهم: شورش و خروش مردم ایران
گفتار سی ام: شور و خروش آذربایجان
گفتار سی و یکم: پذیرفتن دولت اولتیماتوم را و بستن مجلس
گفتار سی و دوم: جنگ های خونین تبریز
گفتار سی و سوم: بیرون رفتن مجاهدان از شهر و دیگر پیش آمدها
بخش دوم
دیباچه
گفتار یکم: از روز پنجم دی ماه
گفتار دوم : روز دهم دی ماه
گفتار سوم : در آمدن صمدخان به شهر
گفتار چهارم: آدم کشی های صمدخان
گفتار پنجم : دار زدن پتروس خان
گفتار ششم: دار زدن آقا میرکریم و دیگران
گفتار هفتم : خودکشی شاهزاده امان الله میرزا
گفتار هشتم : دارزدن حاجی نقی با یک گرجی
گفتار نهم : جنبش ملایان برای خواستن محمدعلی میرزا
گفتار دهم : والی گری محمدولی خان به آذربایجان
گفتار یازدهم : رسیدن سپهدار به تبریز
گفتار دوازدهم : پیش آمدهای ارومی و کشته شدن مشهدی اسماعیل
گفتار سیزدهم : کوچندگان
گفتار چهاردهم : پیش آمدهای گیلان
گفتار پانزدهم : کشاکش مجلس و دولت
گفتار شانزدهم : پس از بسته شدن مجلس
گفتار هفدهم : جنگ با سالارالدوله و کشته شدن یفرم خان
گفتار هجدهم : بازمانده جنگ ها و سرگذشت یارمحمدخان
بخش سوم
گفتار یکم : گرفتاری های دولت
گفتار دوم : پیش آمدهای آذربایجان
گفتار سوم : کابینه علاءالسلطنه و کارهای آن
گفتار چهارم: بازگشت صمدخان به گردن کشی
گفتار پنجم : جنگ جهانگیر اروپا و پیش آمدهای ایران
گفتار ششم: در آمدن عثمانیان به آذربایجان
گفتار هفتم : دنباله جنگ های روس و عثمانی در آذربایجان
گفتار هشتم: مجلس سوم و کارهای آن
گفتار نهم : کوچیدن آزادی خواهان از تهران و بسته شدن مجلسکوچیدن آزادی خواهان از تهران و پدید آوردن کمیته دفاع ملی و کارهای دیگری که در پی آن ها رخ داد داستان هایی است که نیکی یا بدی آن ها دانسته نشد.
گفتار دهم : جنگ های کوچندگان با سپاه روس و شکست یافتن ایشان
گفتار یازدهم : راه آهن جلفا تا تبریز
گفتار دوازدهم : خشکسالی و نایابی
گفتار سیزدهم : بیرون رفتن روسیان از ایران
گفتار چهاردهم : سختی گرفتاری های ارومی (رضاییه)
گفتار پانزدهم : کشتن سیمقو مارشیمون را
گفتار شانزدهم : جنگ ها با آسوریان و داستان دل گداز سلماس
گفتار هفدهم : درباره ی آمدن عثمانیان به آذربایجان
گفتار هیجدهم : بازمانده داستان سلماس و ارومی
گفتار نوزدهم : آشفتگی کارهای تهران
گفتار بیستم : درآمدن انگلیسیان به ایران
گفتار بیست و یکم : آخرین پیش آمدهای جنگ جهانگیر در ایران
بخش چهارم
گفتار یکم : کابینه صمصام السلطنه
گفتار دوم: کابینه ی وثوق الدوله
گفتار سوم: آغاز کار سیمکو
گفتار چهارم : باردیگر جنبش دموکرات ها
گفتار پنجم : جنگ با سیمکو
گفتار ششم: داستان های که زمینه به برخاستن خیابانی داد
گفتار هفتم: خیزش خیابانی
گفتار هشتم: آزادیستان
گفتار نهم: رفتن خیابانی به عالی قاپو
گفتار دهم: پایان کار خیابانی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات