کتاب مشکلات حکومت دینی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 557.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 71

خلاصه کتاب مشکلات حکومت دینی

زمان علی، هدف علی،حکومت علی و شکل و روش حکومت علی(ع)یک بحث است و مشکلاتی که علی در رابطه با مردم دارد بحث دیگری است.آن بحث در مناسبت های گوناگون مورد گفتگو قرارگرفته است و این بحث،بحث اصلی در این گفتگوهاست که از دریچه و منظری به آن نگاه می کنیم که ضمن طرح آن،مشکل خودمان شناسایی و حل شود.در فصل های بعد به خصلت های یارانی که علی برآن ها تکیه دارد اشاره می شود و فصل سوم را به بررسی مشکلاتی که برای حکومت دینی در فرض ضعف ها و بدعت ها ویا درفرض انحراف ها شگل می گیرد اشاره خواهیم کرد یعنی در فرض حکومت غیرمعصوم آن جا که ابوبکر و عمر و عثمان حکومت تشکیل می دهند یا آنجا که علماء تشکیل حکومت می دهند چه مشکلاتی پیدا می شود و درکنار این مشکلات چه باید کرد؟

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 71

کنگره : ‫‭BP231‫‬‭‫‭/ص63م5 1388

دیویی : ‫‭297/4832

کتابشناسی ملی : 1878124

شابک : 978-964-7803-47-2

سال نشر : 1388

نظرات