1 / 3

راهنمای طراحی آموزشی

موضوعات:

دانلود کتاب راهنمای طراحی آموزشی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 479.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 99
1,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیهای دانش آموزان است.
طراحی آموزشی، خواه مربوط به یک گروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن میتواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود.
در طراحی آموزشی، معلم باید کل محتوای آموزشی (یا مطالبی که باید درس داده شود) را به اجزای قابل تدریس نامیده میشود، تقسیم کند و « جلسات درس یا تدریس » که معمولاً به نام مشخص سازد که بر اساس زمان تعیین شده، چند جلسه یا ساعت در طول سال تحصیلی تدریس خواهد داشت و در هر جلسه چه موضوعی و با چه هدف هایی دنبال خواهد شد.
کتاب راهنمای طراحی آموزشی می تواند برای کلیه کسانی که به کار آموزش می پردازند مفید واقع گردد.کتاب دارای پنج فصل است و در فصول آن مفهوم،اهمیت و مراحل طراحی آموزشی و چگونگی تعیین هدفهای آموزشی بحث شده است، همینطور ،تعیین موقعیت آموزشی و فعالیت های مقدماتی در آموزش دادن و چگونگی تعیین محتوا ،روش و سایل آموزشی و چگونگی ارزشیابی آموزش، از مباحث دیگر این کتاب است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 99

نظرات