کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور

بانضمام مترادفها با استفاده از روش اختصاصی 5P

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 3.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 208

خلاصه کتاب کتاب کار 1100 واژه کاملا ضروری کنکور

آموختن زبان های بیگانه نیازی ضروری و اجتناب ناپذیر در دنیای امروز است. اکنون که سخن از جامعه جهانی، انفجار اطلاعات و توسعه ارتباطات است به نظر می رسد برقراری ارتباط با دنیای خارج یکی از معیارهای اساسی پیشرفت افراد در عرصه های علمی و ابعاد مختلف اجتماعی است.
از طرفی زبان فراتر از وسیله ای برای برقراری ارتباط که وسیله ای برای درک بهتر فرهنگ وتمدن ملل مختلف است و از این رو چشم انداز وسیعی را در دیدگان فرد می گشاید.
در میان زبان های بیگانه، زبان انگلیسی به واسطه تسلط آن در دنیای ارتباطات و غلبه آن در رسانه های دیداری و شنیداری اکنون عمده ترین وسیله نمادی جهت انتقال علوم و فنون بوده و آموختن آن اولویت اول دانش آموزان ودانشجویان است. روش های...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 208

کنگره : ‏‫‭PE1449‏‫‭/م3ک2 1392

دیویی : ‏‫‭428/1

کتابشناسی ملی : 3199136‬‬

شابک : 978-600-6323-21-3

سال نشر : 1392

نظرات