کتاب ارباب زمان

نویسنده ی کتاب سه شنبه ها با موری

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 689.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 249

خلاصه کتاب ارباب زمان

زمان همواره جزو مهم ترین عوامل زندگی بوده و نقش تعیین کننده ای داشته است. عمر انسان ها را نیز می توان بر بردار زمان نشان داد.
حال اگر توانایی متوقف کردن زمان و عمر جاودان داشته باشید، چه می کنید؟
حاضرید زنده بمانید و عزیزترین کسانتان را از دست بدهید؟
تا چه حدی از جاودانگی عمرتان استفاده می کنید؟
اصلاً آیا عمر مبتنی بر زمان است؟
کیفیتش مهم است یا کمیتش؟
چرا برخی از عمرشان سیر می شوند و برخی در تکاپوی عمر بیشترند؟
حق با کدامشان است؟

میچ آلبوم این بار در قالب داستانی زیبا و دلنشین، این پرسش ها و چالش های حاصل از آن را بررسی می کند.

دلیل دارد که خداوند روزهای زندگی انسان را محدود آفریده است.
چرا؟
تا قدر هر روزش را بداند...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 249

کنگره : ‏‫PS3601‭‬‭ /ل2‏‫‬‭‭‭‮الف‬4 1391‬

دیویی : ‏‫‬‭813/54

کتابشناسی ملی : 3019006

شابک : ‭9789642439409‬

سال نشر : 1390

نظرات