1 / 3

خلاصه اثر

«هانس کریستین اندرسن» نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس و هنرمند دانمارکی است.
از معروف ترین داستان هایش می توان از پری دریایی کوچولو، بندانگشتی، جوجه اردک زشت، زندگی من، ملکه برفی، دخترک کبریت فروش و لباس جدید امپراتور نام برد.
کتاب گویا «فندک جادو» روایت یکی از داستان های اندرسن است و به صورت نمایشنامه اجرا شده است.
در ابتدای داستان می شنویم:
«هوا خیلی گرم بود و آفتاب سوزانی به جاده می تابید. از انتهای جاده سربازی به صورت قدم رو از جبهه بر می گشت. قدم هایش به قدری منظم و مرتب برداشته می شد که این فکر پیش می آمد شاید هنوز دارد در پادگان و از برابر فرمانده اش رژه می رود…»

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات