کتاب جبر، اختیار و اگزیستانسیالیسم

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 888.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 207

خلاصه کتاب جبر، اختیار و اگزیستانسیالیسم

آزادی در زبان فارسی به واژگانی از قبیل عشق، حریت، اختیار قدرت عمل و ترک عمل ، قدرت
انتخاب و رهایی و خلاصی معنا شده است و رها بودن انسان از قید و بندهایی که خواه از جانب طبیعت و خواه آدمیان دیگر، خواه سرشت و نفس خود بازدارنده زندگی و کار اوست معنی می شود.

تا کنون مباحث متعددی درباره این واژه صورت گرفته است مهم ترین بحث درباره مفهوم آزادی با این پژوهش های اساسی آغاز می شود که آیا آزادی دارای مفهوم و معنای واحدی است یا معانی متعددی دارد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها جبر، اختیار و اگزیستانسیالیسم

مشخصات کتاب جبر، اختیار و اگزیستانسیالیسم

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 207

نظرات درباره جبر، اختیار و اگزیستانسیالیسم