1 / 3

شنا را قورت بده

100 دریل برتر برای شنا

موضوعات


خرید کتاب شنا را قورت بده

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 11.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 264
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

فرایند کسب یک شنای کارآمد، شامل به کارگیری ذهن و بدن برای فهمیدن و حس کردن چیزی است که انجام می دهیم. وقتی که شناگر حرکت نرم و موزون خود، در آب را احساس کرده و می فهمد که این حرکت نرم و موزون به خاطر اعمال او در آب است، شناگر خود را برای شنای کاراتر مهیا ساخته است.
هنر شنا کردن درک و احساس همه جانبه ی حرکت مؤثر در آب است. شاید بهترین توصیف برای این موضوع در هنگام در آب بودن تعریف گردد. یک مثال مناسب برای هنر شنا کردن زمانی است که شناگر احساس می کند که مانند ماهی در آب حرکت می کند. وقتی حرکت خود در آب را با شنای کارآمد به دست می آورد شنای او مشابه حرکت یک هنرمند می باشد. این موضوع بسیار دلپذیر است و این حرکت متعادل و ریتمیک شناگر در آب بسیار شبیه به یک رقصنده است و خیلی مقتدرانه می باشد. همانند یک موزیکال هارمونیک که منتج از هماهنگی همه آلات موسیقیایی است ترکیب اعمال عضلانی تمام بدن یک شناگر نیتیجتا باعث یک حرکت بسیار بزرگ که فراتر از مجموع حرکت هر عضو به تنهایی است، می باشد. هنر شنا کردن یعنی اینکه شناگر بتواند آب را حس کند و درک نماید نه اینکه با آن مبارزه کند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 264

کنگره : ‏‫GV۸۳۸/۶۷‭‬ ‭/ت۷‏‫‭ل۲۷ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‭۷۹۷/۲۱

کتابشناسی ملی : ۴۴۵۴۱۶۱

شابک : 978-600-6636-18-4‬‬

سال نشر : 1395

فهرست

درباره نویسنده
مقدمه
چگونه از این کتاب استفاده کنیم
فصل اول: در جستجوی شنای کارآمدتر
هنر و علم شنا کردن
تکنیک شنای اقتصادی
اجرای تمرین در عمل
فصل دوم: همه چیز درباره دریل ها
دریل چیست؟
دریلهای وضعیتی}نحوه قرارگیری صحیح بدن در آب(
پا زدن
آرم استروک }چگونگی حرکت دست در زیر آب(
مرحله ریکاوری دستها
تنفس(هواگیری)۴1
دریلهای محوری (نحوه استفاده صحیح از سیستم اهرمی بدنی)
دریلهای هماهنگی
انواع دریلهای شنا
پیشرفت بر اساس دریلها
تمرین یک بخش
دریلهای متضاد
دریل x
تاریخچه دریلهای شنا
فصل سوم: به کار بردن دریلهای شنا
زمان به کار بردن دریلها
چگونه از دریلها استفاده می شود؟
فصل چهارم: دریلهای کرال سینه
دریل های وضعیتی
1 فلوت دانهیل
اهداف این دریل
نحوه اجرای دریل
2 چرخش به حالت دانهیل
3 دوازده پا، تعویض دست
دریل های پا
4 دریل پنجه پای کشیده
5 شل گرفتن پا
6 پای متناوب عمودی
7 تک پای کرال سینه
دریل های آرم استروک (چگونگی حرکت دست در زیر آب)
8 کشش/فشار کرال سینه
9 گرفتن آب (کچ آپ)
10 دریل شست
11 اسکالین(حرکت پارویی)
12 کرال سینه با مشت
دریل های مرحله ریکاوری دست
13 شل و بی حرکت گرفتن دست
14 بال کوسه
دریل های تنفس
15 دست دم/ دست بازدم
16 بازوی بی وزن
17 فشار دادن شقیقه به آب
18 کرال سینه با بی حرکت کردن یک دست
دریل های محوری
19 کرال سینه با سه دست راست سه دست چپ
20 عمل پاندولی دس تها
21 سر خوردن لگن
دریل های هماهنگی
22 کرال سینه سر بالا
23 صعود از طناب افقی
24 شنای کرال سینه با پای دلفین
25 هواگیری از دو طرف(هواگیری 6 دست )
فصل پنجم: دریلهای کرال پشت
دریل های وضعیتی
26 فلوت پشت
27 دریل خط آب
28 دوازده پا و تعویض دست
دریل های پا
29 به قل قل در آوردن آب
30 بالا نیامدن زانو از آب
31 پای چرخیده به داخل
32 درجه چرخش با لیوانی روی پیشانی
دریلهای آرم استروک (چگونگی حرکت دست در زیر آب)
33 کشش / فشار با یک دست
34 حرکت به بالا و روی آرنج
35 کرال پشت با مشت
36 یک دست کرال سینه یک دست کرال پشت
دریل های مرحله ریکاوری دست
37 حرکت دس تها بر اساس نمای شماتیک شماره های ساعت
38 ریکاوری دو مرحله ای
39 دریل آرنج صاف و کشیده
40 مچ دست خم (حالت گوش سگی)
دریل های تنفس
41 توالی تنفس ریتمیک
42 پاکت تنفسی
دریل های محوری
43 کرال پشت سه دست راست سه دست چپ
44 صعود از طناب با یک دست
45 نگه داشتن دس تها در وضعیت متقارن
46 بالا بردن زیر بغل
دریل های هماهنگی
47 چرخش، کشش، چرخش، فشار
48 هدایت دست با انگشت کوچک
49 اجرای شنای کرال پشت با حمل یک لیوان روی پیشانی
50 همپوشانی متقارن
فصل ششم: دریلهای شنا قورباغه
دریلهای وضعیتی
51 استریم لانگ (هم ترازی بدن)
52 دریل گهواره ای
دریل های پا
53 پای اردک
54 پای قورباغه به پشت
55 پای قورباغه در حالت عمودی
56 پای قورباغه سر بالا
دریل آرم استروک (چگونگی حرکت در زیر آب)
57 حرکت سه بعدی دس تها در شنای قورباغه
58 حرکت اسکالین در دست شنای قورباغه
59 نیم استروک شنای قورباغه
60 دریل گوشه ها
61 دریل سرعت دست
62 شنای قورباغه با مشت گره کرده
دریل های مرحله ریکاوری دست
63 توسعه و افزایش طول مرحله ریکاوری
64 پرتاب بدن به حالت استریم لانگ(هم ترازی بدن)
65 خم کردن و بالا بردن شانه ها
دریل های تنفس
66 هواگیری در بالاترین نقطه
67 نگاه به آب 01۴
68 دریل توپ تنیس 01۹
دریل های محوری
69- شنای قورباغه با پای دلفین
70 شنای قورباغه با زدن پای دلفین و پای قورباغه به صورت متناوب
71 اجرای استروک به بالا برای تنفس و پا زدن به پایین برای سر خوردن
دریل های هماهنگی
72. حالت ستاره ای ممنوع
73. استروک، هواگیری، پا زدن، سر خوردن
74. سرخوردن بلند، سرخوردن سریع
75. سوزن نخ کردن
فصل هفتم: دریلهای شنا پروانه
دریل های وضعیتی
76. تعظیم کردن
77. انتقال وزن
دریل های پا
78. به حرکت در آوردن روبان
79. زدن پای دلفین در عمق زیاد به عمق کم
80. پرش دلفین
81. پای دلفین در حالت عمودی
82. پای دلفین به پشت
دریل های آرم استروک (چگونگی حرکت دست در زیر آب)
83. جهت اعمال نیرو به عقب
84. ترسیم شکل علامت سؤال
85. شنا پروانه با تک دست کرال سینه
86. یک، یک، دو
87. تکمیل حرکت دست
دریل های مرحله ریکاوری دست
88. انگشت کوچک رو به بالا
89. مسیر حرکت دس تها در مرحله ریکاوری
90. رسیدن به موقعیت Y" "
دریل های تنفس
91. زمان بندی تنفس
92. پرش دلفین
93. شنای پروانه با چشم های روی آب
94. میخ و چکش
دریل های محوری
95. پروانه تک دست، پیشرفته
96. شنا پروانه بدون زدن پای دلفین
97. پروانه بدون مکث
دریل های هماهنگی
98. بالانس روی قفسه سینه
99. نقاط بررسی هماهنگی
100. پروانه موزون و نرم
نتیجه گیری

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات