کتاب تکنیک های طلایی در آمار و SPSS

راهنمای کاربردی تحقیقات آماری

5 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 7.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 180

خلاصه کتاب تکنیک های طلایی در آمار و SPSS

در این کتاب می آموزید:
آشنایی با نحوه نصب نرم افزار و شروع کار با spss
آشنایی با مفاهیم اصلی آمار و تمایز آمار توصیفی و استنباطی
ترسیم جدول توزیع فراوانی و نمودار مناسب برای انواع داده ها
محاسبه و تفسیر مقادیر استاندارد شده متغیرها و نحوه تهیه گزارش
گروه بندی داده ها بر اساس متغیرهای کمی و کیفی
روش های تهیه جدول فراوانی
مقایسه میانگین ها و آنالیز واریانس
مفهوم روایی و پایایی و تحلیل داده های پرسشنامه
روش آلفای کرونباخ در پایایی پرسشنامه
بررسی و آزمون نرمال سازی داده ها

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : تحقیق یار

صفحات کتاب : 180

کنگره : ‏‫‬‮‭QA۲۷۶/۴‏‫‬‭‬‮‭/م۸۸ت۸ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‬‮‭۵۱۹/۵۰۲۸۵۵۳۶

کتابشناسی ملی : ۴۶۲۳۷۰۵

شابک : ‫‭978-600-96395-3-3‬‬

سال نشر : 1396

نظرات