1 / 3

دانلود کتاب شبح

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 345.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 114
1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب حاضر، مشتمل بر شش داستان کوتاه فارسی با عنوان‌های «تر و خشک»، «شبح»، «زیارت»، «فریاد بی‌صدا»، «نور در تاریکی» و «یک روز به‌یادماندنی» است. در داستان «نور در تاریکی» می‌خوانیم: «صدای زوزه شغال‌ها از دوردست به گوش می‌رسید. نسیم ملایمی بوی گل علف‌های یونجه را با خود به همراه می‌آورد. قلعه قدیمی به دیوارهای گلی بلند که دیوارهایش از بوته و خار پوشیده شده بود، دور دهکده دیده می‌شد و اطراف آن تا دوردست‌ها، دشت و درخت به چشم می‌خورد. از پنجره چهارگوش کوچک اتاق قلعه، نور قرمزرنگی داخل کوچه افتاده بود روی جوی آبی که از میان شاخ و برگ‌های درختان زردآلو می‌گذشت، صدای یکنواخت جیرجیرک‌ها سکوت شب را شکسته بود».
... ترمینا ل با د یو ار ها ی دود زد ه اش پیدا بود. و بلند گوی تر مینا ل سا عت هارا پیج می کرد:
−مسا فرین محتر م تعا و نی شمار ه پا نز د ه، به سکوی شمار ه ی هفت...
صدای انعکاس بلند گوسراسر تر مینا ل را فرا گر فته بو د و با هیا هو ی مسا فران داخل ترمینا ل درهم آمیخته بو د.مسا فرا ن پیرامون اتو بوس هایی که درجایگا ه ایستاده بو د ند پرسه می زد ند.جوا ن ترها به صدای بلند گو،گوش می دادند.پیرمردها و پیر زن ها کنار چمدا ن های غبار گر فته نشسته بو د ند و گرم صحبت بو د ند...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 114

فهرست

تر و خشک
شبح
زیارت
فریاد بی صدایی
نور در تاریکی
یک روز به یاد ماندنی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات