1 / 3

شگرف و شگفت

جستارها و نوشتارهایی در فرهنگ و ادب ایران

موضوعات


دانلود کتاب شگرف و شگفت

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 244
3,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب «شگرف و شگفت: جستارها و نوشتارهایی در فرهنگ و ادب ایران» اثر میرجلال الدین کزازی دربردارنده مقالاتی در زمینه ادبیات و فرهنگ ایرانی است.

در بخش "چگونه کتاب بخوانیم" می خوانید:

آیین و «فرهنگ» خواندن کتاب، بسته به چرایی و چگونگی آن، دیگرسان می تواند بود. دست کم، شیوه و آیین کتاب خواندن را در سه سویمندی می توانیم گنجانید و بازنمود:

1 کتاب خواندنِ یکسره سویمند: در این شیوه از کتابخوانی، خواننده، آگاهانه و با برنامه ریزی و پیش اندیشی، کتابهایی را برمی گزیند و می خواند که او را در رسیدن و دست یافتن به خواست و آماجی (= هدف) که بدان می خواهد رسید، یاری می رسانند. پژوهندگانی که می خواهند جستار یا کتابی بنویسند، در شمار این گونه و گروه از خوانندگانند.

2 کتاب خواندنِ کمابیش سویمند: این شیوه در کتابخوانی با شیوۀ پیشین کمابیش یکسان است. آنچه آن را از شیوۀ پیشین جدا می دارد، آن است که خواننده ی کتاب را برای رسیدن به آماج و خواستی ویژه نمی خواند و نمی خواهد از خوانده های خویش در پژوهش و نگارش جستار و کتاب بهره ببرد. خواست او از خواندن تنها گسترش آگاهی است یا گذران دلپذیر زمان و سرگرم داشتن. این گونه از خوانندگان کتابهایی را که در زمینه ای یکسان یا یکی از گونه های ادبی نوشته شده اند، هر زمان که آنها را فرادست بیاورند، می خوانند.

3 کتاب خواندنِ رها و ناسویمند: این شیوه در خواندن کتاب شیوه ای است کنجکاوانه و «ماجراجویانه» و تنها کسانی آن را می ورزند و به کار می برند که دلبستۀ خواندنند و سودایی کتاب. آنچه آنان را به خواندن برمی انگیزد کتاب است، نه کتابی ویژه و برگزیده که در زمینه ای یا گونه ای دلخواه نوشته شده است. کتاب ناگزیرِ این خوانندگان است و به دلداری دلارام می ماند که دلشده او را به هرگونه که باشد و هرکردار و رفتاری با وی داشته باشد، دوست می دارد و دل از او برنمی تواند گرفت. این گونه و گروه از خوانندگان دوستداران راستین و سرشتین کتابند و کتاب را از آن روی می جویند و می خواهند و می خوانند که کتاب است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 244

کنگره : PIR3375‏‫‬‭‏‫‬‭/ک4ش8 1392

دیویی : ‭8‮فا‬0/6

کتابشناسی ملی : 2978651

شابک : 978-964-2995-93-6‬‬

سال نشر : 1392

فهرست

جستارها
یادداشت نویسنده
شاهنامه و گشتاسپنامه: دبستان و سبک
رخش و آذرگشسپ
کارکرد آیینی و نمادین آب در شاهنامه
هنر، اسطوره، رؤیا
قهرمان (پیشینه و خاستگاه و گوهرِ آن)
برزویۀ طبیب و آیین جین
کوتاه؛ لیک بَرین و براه
آب زندگی است
شورانگیز تبریز (بررسی و نقد کتاب من و مولانا)
نوشته های نگارین و جستارهای کوتاه
بهار و نوروز: فراز و فروز
ایران: سرزمینِ آرمان و امید
نوروز: درفش فرهنگ ایران
بامی ترین جشن و نامی ترین
نوروز: جشن هنگامه ها
جم و جام
سرخ ترین سبز، سبزترین سرخ
فسون و فسانۀ حافظ
پیر پارسی و دانای دری
سرگذشت ادب
سخنوری و سپاهان
یاد و نهاد در سفرنامه
چگونه کتاب بخوانیم
«آن ارزی که می ورزی.»
سوگندنامه
چند دیباچه
شایگانِ رایگان: زمان
بهرام و لنبک و براهام
گنجینه هایِ بربادِ یاد
در تب و تاب تلاش
پارسی کرمانشاهی
ترانه ها، بهینه ها، بهانه ها
کورش: ورجاوند بی مانند
فرزانۀ فرّمند
اسطوره شناسی سنجشی
حافظ: هنگامه ای همواره
دریا و دبستان
آیینۀ فرهنگ
مانای مانی
گنجِ تاب و شکنج
چنبرهای جانپرور
یادی شیرین از فرهاد
بر بالهای خُنیا

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات