1 / 3

عقلانیت و دین در تفکر فلسفی ابن سینا

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب عقلانیت و دین در تفکر فلسفی ابن سینا

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 184
7,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

آنچه در این کتاب آمده است، شامل سه فصل و ۱۰ گفتار است: فصل اول، به معناشناسی لغوی و اصطلاحی عقل و دین می پردازد و در خلال آن به منظور آگاهی از دیدگاه کتاب و سنت و تفاوتی که با عقلانیت فلسفی دارد، بحث و بررسی می شود.

فصل دوم: نگاهی است اجمالی به سیر بحث عقل و دین در بستر تفکر تاریخی مغرب زمین، چنان که در همین فصل، طی گفتاری جداگانه، به مناسبات عقل و دین از منظر نخستین فیلسوفان مسلمان اشاره می شود.

فصل سوم: در این فصل، ضمن اشاره مختصر به کارنامه علمی و فلسفی ابن سینا، رابطۀ عقلانیت و دین از منظر او بحث می شود در پایان فصل مزبور، الاهیات ابن سینا در ترازوی نقد قرار می گیرد، همچنین به آرای دو تن از برجسته ترین منتقدان برابرسازی عقل و دین، یعنی ابوحامد غزالی و فخرالدین رازی، اشاره می شود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 184

کتابشناسی ملی : 3870562

شابک : 978-600-03-0157-6

سال نشر : 1394

شابک دیجیتال : 978-600-03-2687-6

فهرست

گفتاراول: مفهوم شناسی عقل
گفتاردوم: معناشناسی دین
گفتارسوم: مسئلة عقل و دین در قرون وسطی و عصر جدید
گفتار چهارم: مدخلی برتأملات فلسفی درعالم اسلامی
گفتار پنجم: مناسبات عقل ودین دراندیشه نخستین فیلسوفان مسلمان
گفتار ششم: نگاهی به تفکرفلسفی ابن سینا
گفتار هفتم: اصول ومبانی فلسفةسینایی
گفتار هشتم: مسئلةشناخت درفلسفة ابن سینا
گفتار نهم: همگرایی عقلانیت ودین درالاهیات سینوی
گفتار دهم: الاهیات ابن سینا در ترازوی نقد

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات