1 / 3

استریلیزاسیون، ضدعفونی و گندزدایی

در محیط های درمانی و بهداشتی

موضوعات


خرید کتاب استریلیزاسیون، ضدعفونی و گندزدایی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 180
4,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

ظهور عوامل بیماریزای مقاوم در سال های اخیر، مراکز بهداشتی و درمانی را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. در این میان بهترین روش و گاهی تنها راهکار پیشگیری از بروز این عفونت ها توسط مواد ضدعفونی کننده و فرآیندهای استریلیزاسیون است.

آنچه هم کنون پیش روی شماست مجموعه ای است که در راستای چنان اهدافی تدوین یافته است تا با کمک به آموزش تخصصی در توانمند سازی متخصصین و کاربران این علم مهم، گامی در جهت حفظ سلامت جامعه بر دارد. به همین دلیل کتاب حاضر طوری تدوین یافته است که برای همه متخصصین حرف پزشکی و همچینین دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری و مامایی و دیگر رشته های علوم پزشکی و رشته های مرتبط مفید و کاربردی باشد.

کتاب حاضر چند هدف عمده را دنبال می کند:
اول آنکه به آموزش اصول کاربردی در انتخاب و بکارگیری راهکارهای استریلیزاسیون و ضدعفونی سازی در جهت حفظ سلامت فرد و جامعه توجه ویژه شده است.
دوم آنکه سعی شده که جدیدترین اطلاعات علمی در زمینه های مرتبط گرد آورده شود و در بعضی موارد خاص اطلاعات بومی و منطقه ای به صورت کادرهای جداگانه مشخص و جدای از متن اصلی گنجانده شده اند که خواننده بتواند اطلاعات کاربردی مربوط به محصولات در دسترس را نیز به دست آورد.

با چنیین نگرشی امید می رود که هرخواننده ای بتواند مطلوب خویش را بیابد و راه برای کاوش بیشتر را نیز روشنتر ببیند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 180

کنگره : ‏‫‬‭RA761‏‫‭/ق4‮الف‬5 1392‭

دیویی : 614/48‬‬‬

کتابشناسی ملی : 3343471

شابک : 978-600-154-189-6‬‬

سال نشر : 1392

فهرست

فصل 1: پیش گفتار
◄مقدمه
◄تعریف اصطلاحات
◄رویکرد بهینه در مورد ضد عفونی کردن و استریلیزاسیون (سترون سازی)
ابزار حیاتی
ابزار نیمه حیاتی
ابزار غیر حیاتی
◄سیر تغییردر رویکرد نسبت به ضد عفونی کردن و استریلیزاسیون در سی سال اخیر
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 2: عوامل موثر در کارایی فرآیند ضدعفونی و استریلیزاسیون
مکانیسم اثر عوامل ضدمیکروبی
◄مکانیسم اثر عوامل ضدمیکروبی
الف) آسیب به DNA
ب) تغییر ماهیت پروتئینها (Denaturation)
پ) تخریب غشا یا دیواره سلولی
ت) برداشتن گروههای سولفیدریل آزاد
ث) آنتاگونیسم شیمیایی
◄عوامل موثر بر کارایی فرآیند ضدعفونی و استریلیزاسیون
تعداد و محل استقرار میکروارگانیسم ها
مقاومت ذاتی میکروارگانیسم ها
غلظت و قدرت مواد ضدعفونی کننده
عوامل شیمیایی و فیزیکی
حضور مواد آلی و غیرآلی
زمان تماس یا مواجهه
بیوفیلم ها
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 3: تمیزکردن
◄تمیزکردن
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 4: ضدعفونی کننده های شیمیایی
ضدعفونی
◄ضدعفونی کننده های شیمیایی
الکل
کلر و ترکیبات کلردار
فرمالدئید
گلوتارالدئید
پراکسید هیدروژن
یدوفورها
اورتوفتالالدئید (OPA)
پراستیک اسید
پراستیک اسید و پراکسید هیدروژن
فنولیک ها
ترکیبات آمونیوم چهارظرفیتی
◄پایش و ارزیابی مواد ضدعفونی کننده
روشهای آزمون
خنثی سازی میکروب کشها
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 5: استریلیزاسیون
◄استریلیزاسیون با بخار آب
فعالیت میکروب کشی
مکانیسم عمل
موارداستفاده
◄استریلیزاسیون سریع (Flash)
موارد استفاده
◄فناوری های استریلیزاسیون در دمای پایین
◄استریلیزاسیون با گاز اکسید اتیلن
مرور کلی
مکانیسم عمل
فعالیت میکروب کشی
موارد استفاده
◄گاز پلاسمای پراکسید هیدروژن
توضیح کلی
نحوه عمل
فعالیت میکروب کشی
موارد استفاده
◄استریلیزاسیون با پراستیک اسید
نگاه کلی
طرز عمل
فعالیت میکروب کشی
موارد استفاده
◄فعالیت میکروب کشی فناوریهای استریلیزاسیون با دمای پایین
◄بار آلودگی بیولوژیک ابزار جراحی
◄تأثیر شستشو بر روی اثر بخشی استریلیزاسیون
◄سایر روشهای استریلیزاسیون
پرتوهای یونیزه کننده
استریل کننده های حرارت خشک
مایعات شیمیایی
اسید پرفورمیک
فیلتراسیون
میکروویو (Microwave)
دستگاه استریل کننده با دانه ها ی داغ
بخار پراکسید هیدروژن
ازون
فرمالدئید و بخار آب
گاز دی اکسید کلر
بخار پراستیک اسید
پرتوهای مادون قرمز
◄امور فرآیند استریلیزاسیون
مرور کلی:
ارزیابی سیکل استریلیزاسیون:
فضا و امکانات فیزیکی مورد نیاز
تمیز کردن
بسته بندی کردن
بارگذاری
انبارش
پایش
شاخص های اجرا
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 6: سایر روشهای ضدعفونی کننده
◄عوامل غیرفعال کننده متفرقه
سایر میکروب کش ها
◄فلزات با فعالیت میکروب کشی
◄تابش ماورابنفش (UV)
◄پاستوریزاسیون
◄ضدعفونی کننده هایFlusher و Washer
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 7: اهمیت پیاده سازی طرح طبقه بندی لوازم اسپولدینگ
◄آماده سازی آندوسکوپها
◄لاپاروسکوپ ها و آرتروسکوپها :
◄ابزار مربوط به برخی اقدامات از قبیل اقدامات زنان و مامایی
◄ابزارهای دندان پزشکی
◄ضد عفونی در واحد همودیالیز
◄ضد عفونی کردن دستگاه های آلوده به HBV، HCV، HIVو باکتری عامل بیماری سل
◄غیر فعال کردن کلستریدیوم دیفیسیل
◄استاندارد OSHA در مورد عوامل بیماریزای با منشاء خون
◄عوامل بیماریزای نوپدید و بازپدید
◄غیرفعال سازی عوامل بیوتروریسم
◄جنبه های شغلی، محیطی و سم شناسی
◄گندزدایی در مراقبت های سرپایی، مراقبتهای خانگی و در خان
◄حساسیت باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک ها در برابر گندزداها
◄گندزدایی سطوح
آیا گندزدایی سطوح ضروری است؟
زمان تماس لازم برای گندزدایی سطوح
◄ضدعفونی هوا
◄آلودگی میکروبی مواد ضدعفونی کننده
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 8: استفاده مجدد از لوازم پزشکی یکبار مصرف
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 9: مقررات مربوط به مواد ضدعفونی کننده و استریل کننده
◄سازمان های غذا و دارو (برای مثال EPA و FDA)
◄مرکز کنترل بیماریها
◄منابع و ماخذ فصل
فصل 10: آشنایی با منابع موجود دراینترنت در زمینه استریلیزاسیون و ضد عفونی
فصل 11: واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات