× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

خرید کتاب بررسی گویش گز بر خوار

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 184
2,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

شهر گز با جمعیت 21911 نفر (طبق سرشماری 1390) در 18 کیلومتری شمال شهر اصفهان و در کناره شرقی اتوبان اصفهان به تهران واقع شده است. این شهر طبق تقسیمات جدید کشوری جزء بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه محسوب می گردد؛ ولی از لحاظ تاریخی همواره جزئی از منطقه «بُرخوار» بوده و به همین جهت به «گزِ بُرخوار» معروف است.

منطقه برخوار که در تداول «بُلخار» نامیده می شود، دشتی است وسیع که از سمت جنوب به شهر اصفهان، از شمال و شمال غربی به نطنز و میمه، از مشرق به اردستان و از طرف مغرب به نجف آباد محدود می گردد.

دشت برخوار که در منابع قدیمی از آن به عنوان نخستین منزلگاه بین اصفهان و قم و کاشان و ری نام برده اند؛ دارای آب وهوایی نیمه صحرایی، گرم و خشک در تابستان؛ و سرد و خشک در زمستان است. به علت خشکسالی های اخیر و در نتیجه پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، منطقه دچار کم‏آبی گردیده؛ و بیشتر قنات‏ ها و چاه های آن خشک شده است.

همچنین از طرف مشرق، بیم پیشروی کویر اردستان به قسمت بزرگی از این منطقه وجود دارد. به علت دوری از زاینده‏رود و نداشتن رودخانه دائمی، چاه های آن عمیق و آب چاه ها نیز شور است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 184

کنگره : ‏‫PIR3276‭ /گ41‏‫‭‮الف‬5 1395

دیویی : ‏‫4‮فا‬9‮

کتابشناسی ملی : 4443128

شابک : 978-964-426-896-0

سال نشر : 1395

فهرست

مقدمه
1- موقعیت جغرافیایی گز بُرخوار
2- سابقة تاریخی گز بُرخوار
3- بزرگان و مشاهیر گز بُرخوار
4- گویش گزی و پیشینة مطالعاتی آن
فصل اول: نظام واجی
1-1- هم خوان‏ها
1-2- واکه ‏ها
1-3- واکه ‏های مرکب آوایی
1-4- ساختمان هجا و خوشه‏ های همخوانی
1-5- تکیه
فصل دوم: وا ج شناسی درزمانی
2-1- مقدمه
2-2- تغییرات همخوان ها
2-2-1- تضعیف لبی ها
2-2-2- تضعیف تیغه ای ها
2-2-3- تضعیف ملازی ها
2-2-4- تضعیف چاکنایی ها
2-2-5- تقویت
2-2-6- قلب
2-3- تغییرات واکه ها
2-3-1- پیشین شدگی واکه های پسین
2-3-2- گردشدگی واکه های پیشین
2-3-3- افراشتگی واکه های باز
فصل سوم: صرف
3-1- اسم
3-1-1- شمار
3-1-2- معرفگی
3-2- صفت بیانی
3-3- ضمیر
3-3-1- ضمایر شخصی
3-3-2- ضمایر پی بستی
3-3-3- ضمایر اشاره
3-3-4- ضمیر مشترک
3-3-5- ضمیر متقابل
3-3-6- ضمایر مبهم
3-4- پرسش واژه ها
3-5- قید
3-6- عدد
3-6-1- اعداد اصلی
3-6-2- اعداد ترتیبی
3-6-3- اعداد کسری
3-6-4- اعداد توزیعی
3-7- حروف اضافه
3-8- حروف ربط
3-9- فعل
3-9-1- ماده های فعل
3-9-2- صفت مفعولی
3-9-3- شناسه ها ی فعل
3-9-4- پسوند نمود ناقص
3-9-5- پیش فعل
3-9-6- وند نفی و نهی
3-9-7- ساخت های مبتنی بر مادة مضارع
3-9-7-1- مضارع استمراری (اخباری) و آینده
3-9-7-2- مضارع التزامی
3-9-7-3- امری
3-9-8- ساخت های مبتنی بر مادة ماضی
3-9-8-1- ماضی ساده
3-9-8-2- ماضی استمراری
3-9-8-3- ماضی نقلی
3-9-8-4- ماضی بعید
3-9-8-5- ماضی التزامی
3-9-8-6- ماضی بعید نقلی (ابعد)
3-9-8-7- ماضی مستمر
3-9-8-8- ماضی استمراری نقلی و ماضی مستمر نقلی
3-9-9- فعل مجهول
3-9-10- فعل دووجهی
3-9-11- فعل سببی
3-9-12- مصدر
3-9-13- افعال کمکی
3-9-14- افعال وجهی
3-9-14-1- توانستن
3-9-14-2- بایستن
3-9-14-3- خواستن
3-9-15- افعال دارای تصریف خاص
3-9-15-1- دانستن
3-9-15-2- دوست داشتن
3-9-15-3- قرار داشتن
3-10- اشتقاق
3-10-1- پیشوندهای اشتقاقی فعل
3-10-2- پیشوندهای غیرفعلی
3-10-3- پسوندهای غیرفعلی
3-11- ترکیب
3-11-1- فعل مرکب
3-11-2- واژه های مرکب (غیرفعلی)
فصل چهارم: نحو
4-1- مقدمه
4-2- نقش فاعلی
4-3- نقش مفعول مستقیم
4-4- نقش مفعول غیرمستقیم
یک متن و تعدادی جمله
فهرست افعال ساده و پیشوندی
واژه نامة گزی به فارسی
واژه نامة فارسی به گزی
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات