کتاب از اسارت ناامیدی و بدبینی رها شوید

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی از اسارت ناامیدی و بدبینی رها شوید

حجم دانلود: 962.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 150

رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می باشد و به تعبیری دیگر، یکی از خواسته های درونی هر فرد و جامعه ای تعالی و تقویت توان و ظرفیت فکری و ذهنی است. تحقیق این مهم به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آن ها وجود کتب تأثیرگذار می باشد. روند تغییرات اساسی در محیط عصر حاضر و شتاب فراوان تغییر، بزرگ ترین مشخصه آن است، جهان و محیط اطرافمان در حال تغییر است و در چنین شرایط هیچ چیز خطرناک تر از دل بستن به کامیابی های دیروز نیست و آینده به روی افراد و جوامعی بود که یارای گریز از جاذبه ی گذشته را ندارند، بسته خواهد بود...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب از اسارت ناامیدی و بدبینی رها شوید

مشخصات کتاب از اسارت ناامیدی و بدبینی رها شوید

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 150

نظرات درباره کتاب از اسارت ناامیدی و بدبینی رها شوید