5 / 5

فرزندم این چنین باید بود(جلد اول)

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

دانلود کتاب فرزندم این چنین باید بود(جلد اول)

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 2.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 306
دانلود رایگان

خلاصه اثر

کتابِ حاضر مجموعه سخنرانی‏های استاد گرانمایه جناب آقای اصغر طاهرزاده است که طی 52 جلسه در سال‏های 1374-1373 در زمینه شرح نامه 31 نهج‏ البلاغه ایراد گردید و بحمداللّه‏ مورد توجّه و استقبال عده کثیری از خواهران و برادران ایمانی قرار گرفت. از آن جا که بسیاری از عزیزان مایل بودند تا رهنمودهای امیرالمؤمنین(ع) را در دستگاهِ انسان‏ شناسی و تربیتی برای خود دنبال کنند، از همان روزهای اوّل پیشنهادِ پیاده کردن این مباحث از رویِ نوار و چاپ و تکثیرِ آن در سطحی وسیعتر می‏شد تا این که گروه فرهنگی المیزان اقدام به این امر کرده و به خواستِ الهی تاکنون بیست جلسه از آن آماده شده است که به خدمتتان عرضه می‏گردد و امیدواریم با توفیقات خداوند منّان جلسات بعدی نیز به عنوان جلد دوّم این کتاب آماده چاپ گردد تا بتوانیم از چشمه سرشارِ رهنمودهای آن امامِ معصوم که به حق نیاز به دقت و تأمل دارد بهره کافی و وافی را ببریم. انشاءاللّه‏

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 306

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

فهرست

مقدمه
مقدمه ی مؤلف
جلسه اوّل : مکاتبه پدری نمادین با فرزندی نمادین
واقعی ترین نگاه به انسان و به دنیا
کنار آمدن با واقعیات
در موقعیتی که هستیم
در جستجوی رضایت خاطر
جلسه دوم:عوامل بیداری
چموشی های دنیا
راه های استفاده ی صحیح از دنیا
عامل بصیرت حقیقی
انسان سالم
غم خود خوردن
چگونگی زنده نگه داشتن قلب
برکات تقوا
ظهور ورع
جلسه سوم:یاد خدا؛ عامل نشاط قلب
جایگاه تقوی
آبادانی و مرگ قلب
مطمئن ترین ریسمان
نحوه ی حضور انسان در قیامت
جلسه چهارم نحوه ی حیات قلب
اتصال به دریای انسانیت
وعظ؛ عامل حیات قلب
عامل استحکام قلب
معنی حکمت
آفات غفلت از مرگ
فجایع دنیا
معنی گردش روزگار
عبرت از گذشتگان
جلسه پنجم برکات یاد معاد
شب قدر و مقام امام معصوم
عبرت از گذشتگان
یاد معاد عامل بصیرت
تمدن غربی، تمدنی نیازآفرین
راه رهایی از بحران ها
زندگی پاک
برکات کنترل گفتار
بیشتر روزهایش خاموش بود
در بین دو انحراف
عالی ترین ثمره ی زندگی
غفلت از وظیفه
جلسه ششم انتخاب های مبهم، زندگی های پوچ
توجه به قیامت عامل نجات از سایه های ذهنی
زندگی با سکوت
زندگی در ناکجاآباد
توقفی کارساز
غفلت از ضعف های خود و فروافتادن در مبهمات
زندگی بر امواجی سهمگین
نجات از انفعال
وقتی پیروزی به سراغ انسان می آید
برکات امر به معروف
راه های آزادی از وَهم
جلسه هفتم گوهر شکیبایی
دینداری جدّی
عقل کامل، دینداری کامل
طلوع زندگی
دینداری سینه چاک
هنر تفقّه در دین
آفات عمل زدگی
سختی ها عامل پرورش روح
در جستجوی گوهر شکیبایی
سختی های انسان ساز
دارایی های بهشت سوز
جلسه هشتم پایداری در دین و نتایج آن
علی(ع) و تفقه در دین
بهترین راه برای تقرب به خدا
اخلاق حقیقی
آفات رفاه
تحرکی برتر
نتایج واگذاری امور به خدا
مافوق غم ها و شادی ها
مشکل ما درونی است
توصیه ای برای وحدت اراده ی عبد با ربّ
آینه های خدانما
وسعت انسان تا کجا!
وقتی انسان ها بیدار شوند
جلسه نهم اخلاص و نتایج آن
سیر قلب به سوی حقیقت
یقین و خلوص عامل ایجاد مطلوب
چه اندازه هستیم؟
طلب خیر یا استخاره
جلسه دهم آفات علم لاینفع
علوم قلابی
همان قدر هستید که می توانید با خدا حرف بزنید
دارایی، نه دانایی
جلسه یازدهم زندگی پوچ و علم لاینفع
خداوند و سخن گفتن بی زبان
رابطه ی سکوت و حکمت
شنیدن های بی حاصل
سرگرمی هایی که ما را بازی می دهند
انتخاب های بی رمق
گله ی امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»
شاهکار شیطان
اندیشه های گناه آلود
راه نجات از علم غیرمفید
نونهالان را دریابید
گسیختن رشته های علایق تاریک
چه غوغایی است درون سینه ی جوانان
جلسه دوازدهم مقام وحدت، مقام عبرت
نظر به جایگاه حادثه ها با نگاه الهی
پیروزی واقعی
علی(ع) و وحدت شخصیت
رابطه ی مقام وحدت با شریعت
عصاره ی حیات معنی دار
اهمیت شناخت مسائل جاری در اجتماع
نگرش بنیادین
جلسه سیزدهم زندگی بی اضطراب
آشنایی علی(ع) با حقیقت دوران ها
حضوری فوق زمان و مکان
هماهنگی با نظام هستی
جایگاه عرشی سخنان علی(ع)
سفر از تیرگی به روشنایی
عوامل کنترل هوس
سیل بندی باید ساخت
مژده ی خداوند
پرورش در فضای وظیفه ی الهی
چگونگی زندگی دائمی با خدا
نگاه به چراغ های امید
نیاکان ما و گذشتگان
جلسه چهاردهم چگونگی رهایی از گسست تاریخی
نگاه جاهلانه به تاریخ
گذشته ی توحیدی ما
نوری که از پشت سر می آید
عامل تشخیص انحراف
کدام علم؟
آفت علمی که مراء افزید
مراء؛ حجاب حقیقت
نفرین امام بر اهل مراء
مراء؛ دروازه ی ورود به اخلاق رذیله
ادب مناظره
بهترین توصیه در علم آموزی
انگیزه ی شایسته در تحقیق
سوز حقیقت یابی
برکات غم غربت
جلسه پانزدهم حیات مستحکم
مسیر گشایش روحیه ی توحیدی
رؤیای مخوف
اسرار ناپیدای امواج حیات
مرگ؛ دریچه ای به نعمت بزرگ
زندگی با دو کانون
وسعت نگاه
دالان ورود به عافیت
برکات سختی ها
زیبائی های دنیا
اصالت به انتخاب های وَهمی!
نردبان صعود
جلسه شانزدهم بالاترین بصیرت
در جستجوی رهایی
ظهور قدرت اسرارآمیز کمال
فهم نادانی ها
مشکل غرب
علمی ماوراء کلام
بهترین شرایطِ احساس حضور خداوند
فروریختگی درونی
جهت گیری صحیح روح
عرفان حقیقی
بزرگ ترین احتیاج بشر
دغدغه های عالمانه
جلسه هفدهم یگانگی خدا در منظر علی(ع)
تفاوت وعظ با حکمت
عدم امکان دو خدا در عالم
رابطه ی دوگانگی با نقص
خداوند عین بقاء است
چگونگی نحوه ی حضور خداوند در جان انسان
جلسه هجدهم حضور همه جانبه حق
وحدت وجود در منظر حضرت علی(ع)
ظهور بصیرتِ توحیدی
ظهور توحید
سایه در خورشید گم شد والسلام
ظهور بندگی
بقای بعد از فنا
جلسه نوزدهم زیباترین مسافرخانه، خطرناک ترین منزل
در چاه شیفتگی به دنیا
مرگ زشت و مرگ زیبا
چشم بستن واقعه را تغییر نمی دهد
آزاد از پیش فرض های ذهنی
هدیه ی بزرگ حضرت علی(ع) به بشریت
واژگونی بشریت
رازِ بزرگی های امیرالمؤمنین(ع)
چهره ی دنیا در نگاه امام علی(ع)
آبادانی اش ویران شود
راه نجات از حرص
اندک اندک گشت عارف خرقه دوز
چگونگی عبور از صراط
دینداری همان رفتن است
معنای سفر به قیامت
همنشینی با سنگ و چوب
شرط سفر توجّه به مقصد است
جلسه بیستم آشتی با خلق، راه آشتی با حقّ
آنگاه که معروف منکَر و منکَر معروف می شود
سفر از ظلمات به سوی نور
سفری به سوی زیبائی ابدی
چاره ی راه
در وسعتی به وسعت همه ی انسان ها
برای کدام زندگی؟
این ها از تنه ی درخت انسانیت جدا شده اند
وقتی دیوارهای تنگ خودبینی خراب می شود
خدا را باید در رعایت حق دیگران پیدا کرد
قلب های طوفانی
خطای برادران مان، خطای ما است
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98922****6118

عااااالیییییی

1396/2/16

پاسخ
98919****1825

عالی

1394/12/28

پاسخ