2 / 5

دانلود کتاب حقوق شهروندی و عدالت

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 779.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 251
10,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

«حقوق شهروندی وعدالت » از مجموعه کتاب های «عماد افروغ » که در انتشارات سوره مهر منتشر می شده است.

« حقوق شهروندی و عدالت» دومین کتاب از این مجموعه آثار است که به گفته افروغ در آن تلاش شده است که به جامع ترین حقوق انسانی ،یعنی حقوق شهروندی و شاخه های مختلف فردی، گروهی و جامعه ای آن در عرصه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و چالش های آن پرداخته شود.افروغ بحث آزادی و مناقشات آن به عنوان یکی از ارزش های اصلی و همچنین ارزش های واسط فهم و دست یابی به سایر حقوق و نیازهای اساسی و شبکه های اغوایی و هژمونیک و قدرت را از مباحث دیگری دانست که در کتاب به آن پرداخته شده است.نویسنده کتاب« حقوق شهروندی و عدالت» درباره انتخاب نام کتاب تاکید کرد: عناوین کتاب ها بر اساس ارتباط موضوعی و یا بر اساس برجسته کردن یک گفتار از میان گفتارهای مرتبط انتخاب شده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مجموعه آثار دکتر عماد افروغ

صفحات کتاب : 251

کنگره : ‏‫‬‭KMH۵۰۲/۴‏‫‬‭/‮الف‬۷ح۷ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‬‭۳۴۲/۵۵۰۸۵

کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۲‎۲‎۳‎۴‎۳

شابک : 978-964-506-500-1

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

شابک دیجیتال : 978-600-03-2028-7

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

مقدمه
حقوق شهروندی
آزادی مطبوعات
1-نظریة اقتدار گرایی
2- نظریه طرف داران آزادی یا آزادی گرایی
3- نظریه مسئولیت اجتماعی
4- نظریه توتالیتر روسی
5- نظریه مطبوعات توسعه ای
6- نظریه رسانه ای مردم سالار مشارکتی
سخن پایانی
منابع
پاسخ به دوسئوال
١- آزادی تفکر بنیان آزادی بیان
٢- نقدپذیری و گفت و گوی مستدل
جامعه مدنی و موقعیت آن در ایران
الف: مفهوم کلاسیک جامعه مدنی
ب: مفهوم معاصر جامعه مدنی
ارزیابی انتقادی طرح جامعه مدنی در ایران
پیش شرط های جامعه مدنی و موقعیت آن در ایران
الف)-پیش شرط فلسفی ـ ارزشی (فلسفه سیاسی ـ اجتماعی)
ب)-پیش شرط انسان شناسی
ج)-پیش شرط فرهنگی ـ تاریخی
د)-پیش شرط ساختاری
نتیجه گیری
حزب، مصداق جامعه مدنی
خرده فرهنگ ها، مشارکت و وفاق اجتماعی
مقدمه
چارچوب نظری
الف)-فرایند تمایزیافتگی
ب)-فرایند پیوستگی یا انسجام
منابع
اتحاد ملی و انسجام اسلامی
پاسخ به یک سئوال
١- نقدپذیری و وفاق ملی
بررسی و نقد دیدگاه جان راولز درباره عدالت
مقدمه
سنت قرارداد اجتماعی
عدالت و ساختار اساسی جامعه
موقعیت اولیه
اصول عدالت
نظام های اجتماعی
نقد و ارزیابی
نگاهی تطبیقی به عدالت اجتماعی در اندیشة حضرت امیر(ع)
تقسیم بندی و سیر تاریخی عدالت
عدالت در اندیشه حضرت امیر(ع)
ضمیمة فصل اول:

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات