کتاب روش نقد (جلد سوم)

مکتب ها، آرمان، آگاهی و عرفان

3 از 1 نظر

کتاب چاپی روش نقد (جلد سوم)

صفحات کتاب : 112

معرفی کتاب روش نقد (جلد سوم)

کتاب روش نقد در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف‌ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، انتقاد شده اند. در کتاب روش نقد (جلد سوم)، به نقد آرمان آگاهی و عرفان، چه در انگیزه‌هایی که انسان را به آن پناه داده و چه در اهدافی که این جریان را به همراه داشته و چه در شکل‌های تاریخی این جنبش و چه در عقیده‌هایی که آفریده و چه در آثاری که از خود به جای گذاشته و چه در روش‌هایی که برای خود انتخاب کرده و چه در وضعیت کنونی آن، می‌پردازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب روش نقد (جلد سوم)

مشخصات کتاب روش نقد (جلد سوم)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 112

کنگره : ‏‫‬‮‭PN81

دیویی : ‏‫‬‮‭801/95

کتابشناسی ملی : 6199673

شابک : 978-964-7803-05-2

سال نشر : ‏‫‬‏1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب روش نقد (جلد سوم)