کتاب حماسه حسینی (جلد دوم)

یادداشت ها

5 از 1 نظر

ناشر: صدرا

نویسنده:

کتاب الکترونیکی حماسه حسینی (جلد دوم)

حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 246

معرفی کتاب حماسه حسینی (جلد دوم)

کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه حماسه حسینی و شامل نوشته ها و یادداشت هایی از آیه الله مرتضی مطهری در این باب است.

جلد اول این مجموعه مشتمل بر سخنرانی های آن شهید بزرگوار پیرامون حادثه کربلا می باشد. در مورد مطالب این جلد لازم است توضیحاتی داده شود:

1- این کتاب حاوی مطالبی است که استاد شهید به مرور ایام نگاشته اند و هدف از این نگارش، یادداشت مطالب قابل توجه جهت مراجعه بعدی و یا آمادگی برای سخنرانی بوده است. این مطالب از نظر اجمال و تفصیل متفاوت می باشند به طوری که برخی از آن ها به صورت یک مقاله است و برخی دیگر چند سطری بیش نیست و در موارد اندکی مطلب با اشاره بیان شده است.

2- کتاب حاضر شامل هشت فصل است که موضوع برخی از آن ها همان موضوعات سخنرانی هایی است که در جلد اول این مجموعه به چاپ رسیده اند، فرقشان در گفتار و نوشتار بودن آن ها و برخی مطالب اختصاصی است و به تعبیر دیگر این فصول در جلد اول و دوم مکمل یکدیگرند.

عنوان فصل اول ریشه های تاریخی حادثه کربلا توسط شورای نظارت انتخاب شده است.

نظر به بالا بردن کیفیت چاپ حماسه حسینی، در چاپ جدید، جلد اول این مجموعه به سخنرانی ها و جلد دوم به یادداشت های استاد اختصاص داده شد و با اعمال دقت های لازم از نو حروفچینی گردید.

امید است که مجموعه حماسه حسینی در شناخت بیشتر و بهتر حادثه کربلا و عمل در راه اهداف این نهضت مقدس، مفید و موثر افتد. از خدای متعال توفیق بیشتر در تدوین و نشر آثار استاد شهید، خصوصا آثار منتشر نشده آن متفکر گرانقدر، مسألت می نماییم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب حماسه حسینی (جلد دوم)

مشخصات کتاب حماسه حسینی (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 246

کنگره : ‏‫‭‬‭‬‭‬‭‬‭‭BP41/5‭‏‫‭‬‭‬‭‬‭‭‭/م6ح8 1363

دیویی : ‏‫‭‬‭‬‭‭297/9534

کتابشناسی ملی : ‭م‌63-1046

شابک : 964-560-000-6

سال نشر : 13963

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب حماسه حسینی (جلد دوم)