2 / 5

کبر

و راه های درمان آن از دیدگاه اسلام

موضوعات


دانلود کتاب کبر

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 670.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 220
دانلود رایگان

خلاصه اثر

کبر، یکی از گناهان کبیره است که خودش سرچشمه و مسبب گناهان اخلاقی دیگر می گردد و انسان را به سمت هلاکت و شقاوت رهنمون می سازد.

اولین گناه عالم را ابلیس مرتکب شد و آن، معصیت و سرپیچی از فرمان خداوند در سجده به آدم بود. این گناه بر اثر کبر و ازخودبرتربینی بود.

در این کتاب تلاش داریم کبر را از جهات مختلف مورد شناخت قرار داده، ضمن رسیدن به درک درستی از آن، به ویژگی های انسان متبکر و آثار دنیوی و اخروی تکبر، از دیدگاه فرمایشات پرودگار عالم در قرآن، کلمات نورانی معصومین، نظرات علما و اندیشمندان و همین طور در اشعار ادیبان بپردازیم و نهایتاً در پی روش های کاربردی در معارف دین برای درمان این رذیله ی اخلاقی باشیم.

امیدوارم پس از مطالعه ی مطالب این کتاب، نگاه درستی از زشتی و خطر این صفت ناپسند در ذهن خواننده ی عزیز نقش بندد و موجب مراقبت و پاک سازی نفس از این آفت اخلاقی گردد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 220

کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۵۰/۴‏‫‬‮‭‏‫‬‭‏‫‬‮‭/ق۲ک۲ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۶۳۲

کتابشناسی ملی : ۴۸۷۴۸۰۵

شابک : ‭978-600-8137-67-2

سال نشر : 1396

فهرست

فصل اوّل: واژه شناسی
پیش گفتار
گفتار اوّل
معانی لغوی واژۀ کبر و مشتقّات آن
واژه های هم معنا
مشتقّات واژۀ کبر
کبر در کتب لغت
معنی اصطلاحی واژۀ کبر
معنای اصطلاحی کبر در کلام بزرگان
فرمایش حضرت امام صادق(ع)
کلام امام خمینی(ره)
کلام ملّا احمد نراقی
کلام مرحوم عبدالله شبّر
کلام شهید آیت الله دستغیب
کلام علامه طباطبایی
فرق اعتماد به نفس با خود خواهی
معنای اصطلاحی کبر در دهخدا
فصل دوّم: ویژگی های انسان متکبّر
مقدّمه
ویژگی های متکبّر
نمی تواند اعتراف به حق کند و آن را بپذیرد.
نشستن در پایین تر از محلّی که سزاوار اوست برایش مشکل است.
نمی تواند عقب تر از دیگران راه برود.
برایش سخت است اوّل سلام کند.
دعوت فقیر را نمی پذیرد و پهلوی فقیر نمی نشیند.
خرید برای خانه و حمل آن ها برایش مشکل است.
پوشیدن لباس های ارزان و کهنه برایش مشکل است.
دوست دارد همه به او احترام کنند و برایش بلند شوند.
دوست دارد در بیرون، مردم او را همراهی کنند.
فصل سوّم: اقسام و مراتب تکبّر
1- تکبّر ممدوح و مذموم:
تکبّر ممدوح
تکبّر مذموم
2- تکبّر در مقابل چه کسانی؟
3- تکبّر به خاطر چه چیزهایی؟
انواع تکبّر مثبت و ممدوح
1- تکبّر خداوند
2- تکبّر فقیر بر ثروتمند برای رضای خدا
3- تکبّر زن در مقابل نامحرم
4- تکبّر مؤمن درمقابل دشمن
5- خودستایی برای ایجاد زمینه خدمت
انواع تکبّر منفی و مذموم
1- کبر در برابر خدا
2- کبر در مقابل پیغمبران و امامان
تکبّر به عالم نیز تکبّر به پیغمبر (ص) است.
3- کبر با بندگان خدا
اقسام کبر بر خلق
1- دارایی را به رخ مردم کشیدن
2- اظهار کرامت بر دیگران
3- تکبّر به علم
4_ کبر به عبادت
5- تکبّربه عمل
6- تکبّر به نسب:
7- کبر به جمال صوری
8- کبر به قوّت و شجاعت
9- تکبر به ثروت
10- کبر به خاندان
11- تکبّر درگفتار
12- کبر در کردار
13- کبر به داشتن یاران
14- کبر به غیر از این امور
درجات و مراتب کبر
1- انکارحقّ
- انکار مؤمن هم از مراتب کبر است.
- زیر بار حقّ نرفتن، هر چه باشد.
2- تحقیر خلق
حرمت تحقیر مردم
کلمات امام خمینی (ره) در اقسام کبر
درجات کبر در کلمات امام خمینی (ره)
فصل چهارم: علل و عوامل و ریشه های تکبّر
اسباب کبر در کیمیای سعادت
اسباب کبر در معراج السّعاده
علل و عوامل کبر
1- عُجب
2- حقد و کینه
3- حسادت
4- ریا
5- امتیاز و موفّقیّت
6- فضایل و امتیازات معنوی
7- عبادت و تقوا
8- احساس برتری
9- غفلت و فراموشی خدا
10- جهل
11- شرافت نسب
12- مال و ثروت
13- جاه، منصب، اتباع
14- قوّة بدنی
15- احساس حقارت
16- علم
17- خود برتر بینی
18- جاه (شهرت، رفعت اجتماعی وحبّ ریاست)
19- اتباع (عدّه ای تابع کسی شوند)
20- تعصّب
21- توهّم کمال
22- روحیّة شرّ طلبی
23- اشتباه فکری
24- کم ظرفیتی و پستی
فصل پنجم: آثار و نتایج تکبّر در دنیا و آخرت
گفتار اوّل: آثار دنیوی
گفتار دوّم: آثار اخروی
گفتار اوّل: آثار دنیوی
1- انکار الوهیّت و ربوبیّت خدا
2- ترک عبادت و اطاعت
3- ترک دعا از روی کبر
4- ابتلا به کفر و بی ایمانی و الحاد
5- کبر سرچشمة صفات بد
6- مخالفت با حق و پشیمانی هنگام مرگ
7 و8- بازماندن از کمالات و افتادن از چشم مردم
9- ویرانی و پریشانی دل
10- مُهر خوردن بر قلب متکبّر
11- خود را میزان حقّ دیدن
12- خواری و ذلّت
13- بدنامی
14- تنهایی
15- بی دانشی
16- آسیب دیدن عقل
17- نیستی
گفتار دوّم:آثار اخروی:
1- عدم آمرزش گناهانی که از روی کبر باشد
2- خواری و درافتادن در جهنّم
3- ذلّت
4- سقوط در بدبختی ها
5- عدم دخول در بهشت و خلود در آتش جهنّم
فصل ششم: تکبر در آیینۀ آیات، روایات، دیدگاه ها و اشعار
گفتار اوّل: تکبّر در آیینۀ آیات
بزرگی از آن خداوند است
مقایسۀ بندگان خدا و متکبّرین
نشانه های بندگان خدا
1- تعصّب بی جا و لجاجت
2- عدم ایمان به آخرت، انکار قلبی
3- جدال با آیات الهی
4- نگاه تحقیرآمیز به دیگران
عاقبت متکبّرین
1- روی گردانی خدا از متکبّرین
2- متکبّر، محبوب خدا نیست
3- مُهر زدن خدا بر قلب متکبّر
4- محرومیّت متکبّرین
5- وعدة عذاب به متکبّر
نمونه های تاریخی
1- تکبّر شیطان
2- تکبّر فرعون
3- تکبّر نمرود
1- دستورات اخلاقی خداوند
2- سفارشات لقمان حکیم
3- توصیه به فروتنی
گفتار دوّم: تکبّر در آیینۀ روایات
معنای کبر
کبریا مخصوص خداست.
علل تکبّر در روایات
1- احساس ذلّت
2- پستی
3- فراموشی مرگ
آثار و نتایج تکبّر در روایات
1- پَست شدن متکبّر
2- ذلّت
3- ذلیل و کوچک شدن متکبّر
4- تحقیر شدن
5- کم انگاشته شدن
6- اهانت شدن
7- منفور خدا و خلق شدن
8- عدم ورود به بهشت
9- عذاب شدن متکبّر
10- مورد لعنت قرار گرفتن
11- متکبّر، دشمن خداست
توصیه های لقمان به فرزندش:
گفتار سوّم: تکبّر از دیدگاه علمای اخلاق
دیدگاه شهید اوّل
نظر علمای اخلاق
دیدگاه عبدالله بن مسعود
نظر علمای اخلاق
دیدگاه شهید آیت الله دستغیب
ارادة علوّ، اختیاری است
دین مانع پیشرفت مادّی نیست
دیدگاه علامۀ مجلسی
تکبّر، از پستی نفس است
گفتار چهارم: تکبّر در آیینۀ شعر
منزّه بودن درگاه الهی از کبر
کبر دلبر
کبر، عامل ترک عبادت
عدم سنخیّت کبر با تقوا
علت تکبّر
توصیه به ترک تکبّر
حق پرستی
مذمّت کبر
توجّه به ضعف انسان
آثار کبر
آثارتواضع
مولوی در مثنوی
ملا احمد نراقی
عقل و علم در استخدام تکبّر
ترک دعا از روی کبر
جاه، منصب و مال، امور اعتباری است
تواضع
پلنگ، مظهر تکبّر
فصل هفتم: راه های درمان تکبّر از دیدگاه اسلام
روحیّة خودبینی و انانیّت و نظر اسلام
گفتار اوّل: اصول کلّی درمان
گفتار دوّم: اصول و راه های درمان کبر با توجّه به عوامل
گفتار اوّل: اصول کلّی درمان
1- شناخت عظمت پروردگار
تکبّر، با بندگی سازگار نیست
چون و چرا با بندگی نمی سازد
خدا را تنها برای خودش بپرستیم
اعمال ما دربرابر نعمت های خداوند ناچیز است.
کثرت دعا
2 – توجّه به ضعف انسان
تفکّر در ابتدای خلقت و مشکلات زندگی
3- راه های عملی درمان تکبّر
عمل متواضعانه
تواضع، باید ملکه شود
دیدگاه «فیض کاشانی»
دیدگاه علّامه شبّر
تعیین حریم یا ایجاد تعادل در امیال
اخلاص
مبارزة همه جانبه
بصیرت و آگاهی
مبازره با رذایل و پرورش فضایل
توجّه به آیات قرآن
توجّه به گرفتاری های پس از مرگ
دیدن نسبت بالاتر
از بین بردن کبر با عبادت
مراقبت دائم
استمرار درمان، تا ریشه کنی کبر
توجّه به ابعاد شخصیّتی دیگران
دیدگاه ملّا احمد نراقی
راه علاج کبر از نگاه امام خمینی (ره)
اصول و راه های درمان کبر با توجّه به عوامل
1- درمان کبر به علم
امام معصوم الگوی مناسبی برای عالمان
دانش مادّی، تا چه اندازه فضیلت است؟
2- درمان تکبّر بر عالم
3- درمان کبر به عمل
4- درمان کبر به نیرو، قوّت و زور بازو
5- درمان کبر به ثروت
6- درمان تکبّر به پشتیبانی و حمایت سلطان
7- درمان تکبّر به حَسَب و نَسَب
8- درمان تکبّر به شرافت نَسَب و سیادت
9- درمان تکبّر به جاه، منصب و ریاست
10- درمان تکبّر به جمال
11- درمان تکبّر به عطا و نعمات خدا
فصل هشتم: تواضع
معنای تواضع
اقسام تواضع
1- تواضع در برابر خداوند
2- تواضع با پیغمبر (ص) و امام (ع)
3- تواضع با مردم
تواضع مذموم
فرق تواضع نکردن، با کبر
تفاوت تواضع با ذلّت پذیری
حالات پیغمبر(ص)، مظهر تواضع
آیات و روایات در فضیلت تواضع
کلام ملّا محسن در باب تواضع
کلام ملّا احمد نراقی
نتیجه گیری
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات