× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

مرگ سرخ

موت الحمر

موضوعات


خرید کتاب مرگ سرخ

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 4.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 496
9,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

موت احمر عبارت است از: «مخالفت نفس و سرکوبی عوامل آن با همت شیخ کامل و ریاضت و مجاهدت سالک» و این موت احمر محور تمام مرگ ها است و انواع دیگر مرگ به نحوی ریشه در مرگ نفس دارد اگر انسان بتواند بر تمایلات نفسانی خود غالب آید افسار نفس را در دستان شریعت و دین قرار دهد مهار کردن امور دیگر آسان خواهد بود«موت احمر به معنای مرگ نفس است»

بشر در طول تاریخ واکنش های متفاوتی در برابر مرگ نشان داده است. گاه به جستجوی راهی برای جاودانگی پرداخته و گاهی نیز مرگ را انکار کرده است؛ چرا که انسان نمی خواهد مرگ را پایان همه چیز بداند. انسان این اشرف مخلوقات نیستی را برنمی تابد.

«جستجوی آب حیات و آب حیوان، آب زندگانی، نوشابه بی مرگی، آب خضر، عین الحیات، نهرالحیات، چشمه ی زندگانی، آب زندگی و دیگر باورهایی از این دست که در میان ادیان و ملل و ادبیات کشورهای گوناگون به دید می آید جملگی از کاوش های انسانی برای دست یابی به عمر جاویدان و گریز از مرگ حکایت می کند.»

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 496

کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۲/۲۲‏‏‫‭/‮الف‬۸۳م۴ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۴

کتابشناسی ملی : ‏‫۴۳۴۷۶۰۹‬

شابک : ‫‬‭978-600-6723-79-2

سال نشر : 1395

فهرست

مقدمه
فصل اول مرگ و مفهوم آن
۱-1 واژه شناسی مرگ
۲-1- تعریف مرگ
3-1 مرگ از منظر قرآن کریم
۱-3-1: انسانی با عمر ابد وجاودانه در این جهان وجود ندارد
۲-3-1: خداوند قادر متعال، مرگ را بر انسان مقدر ساخت
۳-3-1 انسان در دنیا زندگی می کند و در دنیا می میرد و از آن خارج می شود
۴-3-1 مرگ تحوّلی بسیار اساسی است که آدمی در آن حالت شبیه افراد مست، از خود بی خود می شود
3-1- 5: هیچ انسانی (کس) نمی تواند مرگ را از خود دور کند
۶-3-1: هر نفسی مرگ را می چشد
۷-3-1: مرگ انسان را هر کجا که باشد در مییابد
۸-3-1: خداوند متعال اجل کسی را به تعویق نمی اندازد
۹-3-1: فلسفه مرگ و زندگی که از مخلوقات خداست برای آزمایش انسان ها می باشد، که کدام شخص عملش نیکوتر است
۱۰-3-1: مرگ و میراندن انسان ها، همانند زندگی بخشیدن نشانه قدرت خداست
۱۱-3-1: زنده کردن مردگان از نشانه های قدرت خدا و آیات اوست
۱۲-3-1: خداوند تمامی نفس انسان را هنگام مرگ می گیرد
۱۳-3-1 هیچ نفسی نمی داند که در کدام سرزمین می میرد
۱۴-3-1: انسان می پرسد که آیا پس از مرگ، زندگی و حیات است
۱۵-3-1: گفتند: هنگامی که خاک شدیم و پوسیده شدیم باز زنده می شویم یا چگونه زنده می شویم؟!
۱۶-3-1: عزیر از چگونگی زنده شدن پس از مرگ سؤال می کند
۱۷-3-1: حضرت ابراهیم (ع) برای اطمینان قلبی می خواست زنده شدن مردگان را ببیند
۱۸-3-1: تنها کسی فکر می کند که زندگی جز مرگ و حیات نیست و برانگیخته نخواهد شد که هوای نفس او خدایش باشد و خدا او را گمراه کرده و بر گوش و قلبش ختم و مهر نهاده باشد و بر چشمش پرده کشیده باشد
۱۹-3-1: در میان انسان ها کسانی که گمراه هستند قسم یاد می کنند که بعد از مرگ مبعوث و برانگیخته نخواهند شد
۲۰-3-1: کافران زنده شدن پس از مرگ را سحر آشکار می دانند
۲۱-3-1: چتر مرگ بر همه موجودات سایه افکنده است و تنها ذات پرورگار باقی است
۲۲-3-1: پیامبر (ص) بر مردگان و جنازه مؤمنین نماز می خواند
۲۳-3-1: و ابراهیم فرزندان خود را و یعقوب هم سفارش کرده است که نمیرید مگر آنکه مسلمان بمیرید
۴-1 انواع و اقسام مرگ از منظر قرآن کریم
۱-4-1 : مرگ طبیعی در راه خدا
۲-4-1: مرگ افتخار آمیز یا کشته شدن در راه خدا (شهادت)
۳-4-1 مرگ (مردن) در حالت کفر
۴-4-1 : مرگ با ترس و بدون ترس
۵-4-1 مرگ با تمّنا و بدون تمّنا
۶-4-1: مرگ با شدائد و سختی و بدون شدائد و سختی (مرگ دشوار و آسان)
۷-4-1: مرگ تن و قلب (مرگ دلها)
۸-4-1 مرگ جامعه ها (ملّت ها)
۹-4-1 مرگ همراه با سلام و بدون سلام
۱۰-4-1 مرگ در زمان عمل معصیت و غیر معصیت
۱۱-4-1 مرگ با غیظ و بدون غیظ
۱۲-4-1: مرگ با مهاجرت و بدون مهاجرت
۱۳-4-1 حالتی بین مرگ و زندگی
۱۴-4-1: مرگ با قصاص و اعدام
۱۵-4-1 درخواست مرگ به خاطر سختی های دنیا
۱۶-4-1 مرگ در حال فسق و غیر فسق
۱۷-4-1: مرگ ظالم و غیر ظالم
۵-1 مرگ از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه
۶-۱ موضوعاتی از مرگ در روایات و کلام معصومین
۱-۶-۱ مرگ
2-6-1 یاد مرگ
3-6-1 مرگ مؤمن: (مرگ برای مؤمن)
4-6-1 آمادگی برای مرگ
5-6-1 انسان گریزان و فراری از مرگ
7-1 مرگ از منظر امام سجاد (ع) در صحیفه کامله سجادیه
8-1 مرگ از منظر برخی از فلاسفه و اندیشمندان بزرگ اسلامی
1-8-1: مرگ از منظر ابن سینا
1ـ ۸ ـ2: مرگ از منظر حکیم عمر خیام نیشابوری
۲ـ دیدن گور و مرگ آگاهی
3-8-1: مرگ از منظر ملاصدرا
انواع مرگ از نظر ملاصدرا
9-1 مرگ از منظر عرفا و صوفیان
10-1 تعریف و توصیف مرگ از منظر عرفا و صوفیان
11-1 انواع و اقسام مرگ از منظر عرفا و صوفیان
1-11-1 مرگ سرخ
2-11-1 مرگ سفید
۳-11-1ـ مرگ سیاه
۴-11-1 مرگ سبز
۵-11-1 موت اضطراری
۶-11-1 مرگ اختیاری
۱۲-1 مفاهیم و مصادیق همردیف و قرین مرگ ارادی
1-12-1 مرگ ارادی و کشتن نفس و توبه
۲-12-1ـ مرگ ارادی، فنا و بقاء
3-12-1 مرگ ارادی و قرب نوافل
4-12-1 مرگ ارادی و تولد ثانی
5-12-1 مرگ ارادی و خلع و لبس
6-12-1 مرگ ارادی، طریق وصول به حیات حقیقی و قیامت کبری معنوی
فصل دوم (شهادت)
۱-2 واژه شناسی شهید و شهادت
۲-2 تعریف و توصیف مفهوم شهادت در فرهنگ اسلامی
3-2 شهید و شهادت در اسلام و فرهنگ اسلامی در دو معنا به کار رفته است
2-3-1 شهادت به معنای خاص
۲-3-2 شهادت به معنی عام: (شهید حکمی)
۱-2-3-2 ایمان (قرین و هم ردیف با شهادت)
۲-2-3-2 هجرت در راه خدا (قرین و هم ردیف با شهادت)
2-3-2-3 اطاعت از خدا و رسول خدا و مقام ولایت و معرفت و محبت به همه این ها (قرین و هم ردیف شهادت.)
2-3-2-4 اطلاق شهید بر برخی از کشته شدگان (همردیف و قرین شهادت) در روایات
4-2 شهادت از منظر قرآن کریم
1-4-2 جهاد
۱-1-4-2 جهاد اصغر
۲-1-4-2 جهاد اکبر
۲-4-2 قتل یا قتال
۳-4-2 موضوعاتی از جهاد و قتال و شهادت از منظر قرآن
۱-3-4-2 آیات جهاد نفس
۲-3-4-2 آیات جهاد، قتال، شهادت
۱-2-3-4-2 حیات شهید (زنده بودن شهید)
۲-2-3-4-2 رزق نیکو برای شهید
۳-2-3-4-2 اجر عظیم برای شهیدان (کشته شدگان در راه خدا)
۴-2-3-4-2 پوشاندن گناهان آن ها و داخل کردن در جنّات
۵-2-3-4-2 شهادت معامله بزرگ با خداوند و سفارش به جهاد و شهادت
۶-2-3-4-2 واجب شدن جهاد و قتال با دشمنان از سوی خداوند
۷-2-3-4-2 امر و سفارش ویژه خداوند به جهاد و شهادت و ارزش ویژه برای آنها
۸-2-3-4-2 توجه ویژه به خداوند و خدامحوری و لله بودن، در جهاد و شهادت
۹-2-3-4-2 تحمل رنج و سختی و صبر و استقامت در راه خدا
۱۰-2-3-4-2 آزادسازی مردان و زنان و مستضعفان موحّد
۵-2 قتال، جهاد و شهادت در آیینه ی روایات و کلام معصومین
۱-5-2 جهاد دری از درهای جنت و لباس تقوا...
۲-5-2 جهاد وسیله تقرب به خداوند متعال است
۳-5-2 سفارش ویژه علی (ع) به جهاد
۴-5-2 جهاد رمز عزت اسلام
۵-5-2 خودداری از جهاد مایه ذلت و بدبختی
۶-5-2 واجب شدن جهاد بر زن و مرد
۷-5-2-جهاد برترین اعمال
۸-5-2 جهاد، سیاحت، زکاه بدن و اوج مسلمانی
۹-5-2 مقام مجاهد در راه خدا
۱۰-5-2 جهاد نفس (جهاد اکبر)
۱۱-5-2 مدوامت بر جهاد با نفس (جهاد اکبر)
۱۲-5-2 شهادت آرزوی اولیای خدا و دعا و درخواست برای شهادت
۱۳-5-2 شهادت مرگ برتر و برترین نیکی ها
۱۴-5-2 هفت خصلت ویژه برای شهداء که بیانگر مقام و منزلت شهداء است.
۱۵-5-2 عشق به شهادت عنصر اصلی در شهادت
6-2 شهادت در عرفان اسلامی
1-6-2تعریف مشترک «شهادت»
۲- ۶- ۲ تعریف عارفانه «شهادت»
1-3-6-2 محبت و عشق در قرآن کریم
2-3-6-2 محبت و عشق در روایات
2- 6- 3-3 محبّت و عشق در عرفان اسلامی و متون عرفانی اسلامی
4-3-6-2 رابطه محبّت و عشق با شوق به شهادت
۵-3-6-2 خون بها (دیه) شهید عشق یا (مقتول عشق)
6-3-6-2 شهادت کمال عشق و وصول به حیات حقیقی و زندگی جاودانی
7-3-6-2 سماع
8-3-6-2 عوامل مؤثر و مختلف در شهادت عرفا و صوفیه
1-8-3-6-2 عوامل درونی
2-8-3-6-2 «عوامل بیرونی (دگراندیشی)»
1-2-8-3-6-2 تسامح و آزاد اندیشی
2-2-8-3-6-2 اعتقاد به وحدت وجود
۳-2-8-3-6-2 تأویل
۴-2-8-3-6-2 شطح
5-2-8-3-6-2 دفاع از ابلیس
۶-2-8-3-6-2 عشق و شیفتگی
۷-2-8-3-6-2 سماع
۸-2-8-3-6-2 ولایت
9-2-8-3-6-2 تکفیر – الحاد – زندقه
10-2-8-3-6-2 بحران های سیاسی و اجتماعی
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات