1 / 3

مدیریت و رهبری در مدارس

نظریه و عمل مبتنی بر رویکردهای اسلامی

موضوعات


دانلود کتاب مدیریت و رهبری در مدارس

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 437
5,400 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در سالیان اخیر، شیوه های مدیریت و رهبری در نظام های آموزشی و مدارس تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.

طرح اندیشه های جدید و مختلف از سوی اندیشمندان رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از یک سو و نیاز به بهبود کیفی عملکردها و نتایج آموزش و پرورش از سوی دیگر، ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی را آشکار تر کرده است؛ به نحوی که این علم، ضمن شکل گیری تدریجی، به‎سوی ایجاد ساختاری منظم و مرکب از نظریه ها، مفاهیم و مفروضات به پیش می رود.

از زمان تأسیس و راه اندازی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه های ایران تاکنون هیچ گونه بازنگری و اصلاح در منابع به عمل نیامده است و محتوای دروس کاملاٌ اقتباسی و برگرفته از متون و ادبیات لاتین و سایر فرهنگ ها و مؤسسات، اعم از تجاری و صنعتی، است. شاید توجه به دیدگاه های تری دیل در این باره روشنگر باشد.

او نظریه خود را بر مبنای رهبری نمادین بسط می دهد. به عقیده وی مجموعه فعالیت های کلیدی وجود دارد که رهبران از آن ها به عنوان روش های طراحی و تولید جنبه فرهنگی رهبری می توانند استفاده کنند.

از جمله این روش ها، مرور مجدد و نوسازی ریشه های تاریخی، انتقال ارزش ها و باورهای فرهنگی، شناخت مردان و زنان قهرمان، انتقال شعایر مذهبی و تشویق دیگران به انجام آن ها و سرانجام گرامی داشت وقایع مهم است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 437

کنگره : ‏‫‬‭LB۲۸۰۵‏‫‬‭/ع۲م۴ ۱۳۹۴

دیویی : ‏‫‬‭‭۳۷۱/۲

کتابشناسی ملی : ۴۰۵۳۱۳۷

شابک : ‫‬‭978-964-426-856-4

سال نشر : 1394

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مقدمه
اهمیت تعلیم و تربیت در اسلام
اهمیت مدیریت در اسلام
مفهوم مدیریت از دیدگاه اسلام
مفهوم مدیریت و رهبری آموزشی
خلاصه فصل
فصل دوم: تصمیم گیری
مقدمه
تعریف و اهمیت تصمیم گیری از دیدگاه اسلام
فرایند تصمیم گیری
اصول تصمیم گیری از دیدگاه اسلام
تصمیم گیری گروهی
خلاصه فصل
فصل سوم: برنامه ریزی
مقدمه
مفهوم برنامه ریزی
اهمیت برنامه ریزی از نظر اسلام
اصول برنامه ریزی از نظر اسلام
برنامه و ارکان اصلی آن
نقش و جایگاه برنامه ریزی در سازمان
انواع برنامه ریزی
مراحل برنامه ریزی
خلاصه فصل
فصل چهارم: سازماندهی
مقدمه
تعریف سازمان
تعریف سازماندهی
سازماندهی از دیدگاه اسلام
ساختار سازمانی
الکوهای ساختاری در سازمان های آموزشی
خلاصه فصل
فصل پنجم: هدایت و رهبری
مقدمه
تعریف رهبری
ضرورت رهبری
رهبری از دیدگاه اسلام
ماهیت رهبری در اسلام
نقش های رهبری
مفهوم معنویت و معنویت در کار
رهبری معنوی
خلاصه فصل
فصل ششم: کنترل و نظارت
مقدمه
تعریف نظارت و کنترل
اهداف نظارت و کنترل
فرایند کنترل و نظارت
انواع نظارت و کنترل
قلمرو نظارت مدیران در سازمان های آموزشی
خلاصه فصل
فصل هفتم: طراحی شبکه ارتباطات
مقدمه
تعریف ارتباطات
نقش و اهمیت ارتباط در سازمان
مهارت های ارتباطی
فرایند ارتباطات
خلاصه فصل
فصل هشتم: مدیریت راهبردی
مقدمه
لزوم آینده نگری در مدیریت آموزشی
آینده نگری از نظر اسلام
آینده و آینده شناسی
مفهوم چشم انداز
مدیریت راهبردی
فعالیت های مدیران و رهبران راهبردی
ویژگی ها ی رهبران راهبردی
خلاصه فصل

فصل نهم: مدیریت فرایند یادگیری مؤثر
مقدمه
یادگیری برای یادگیری
الگوهای یادگیری
یادگیری پژوهش محور
یادگیری فعال
بنیان های نظری یادگیری فعال
انواع روش های تدریس فعال
خلاصه فصل
فصل دهم: ارزشیابی معلمان
مقدمه
مفهوم ارزشیابی معلم
اهداف ارزشیابی معلم
اصول ارزشیابی معلم
نظام ارزشیابی عملکرد معلم
خلاصه فصل
فصل یازدهم: برنامه ریزی درسی
مقدمه
مدیریت برنامه ریزی درسی
مفهوم برنامه ریزی درسی
مبانی برنامه ریزی درسی
فرایند برنامه ریزی درسی
خلاصه فصل
فصل دوازدهم: ارتباط با جامعه
مقدمه
مدیریت آموزشی برای توسعه و پیشرفت جامعه
مفهوم مشارکت
ضرورت و اهمیت مشارکت
مشارکت در اسلام
دلایل ارتباط متقابل مدرسه و جامعه
ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه
خلاصه فصل
فصل سیزدهم: رهبری آموزشی
مقدمه
تعریف رهبری آموزشی
کارکردهای رهبری آموزشی
رشد حرفه ای مداوم معلمان
جامعه یادگیرنده حرفه ای
خلاصه فصل
فصل چهادهم: ویژگی ها و شایستگی های عمومی مدیران در اسلام
مقدمه
اهمیت به کارگماری مدیران شایسته از دیدگاه اسلام
مفهوم شایستگی در متون اسلامی
الگوی انسان شایسته از دیدگاه اسلام
شایستگی های عمومی مدیران
خلاصه فصل
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات