کتاب مسئله حجاب

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مسئله حجاب

حجم دانلود: 695.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 276

لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است. در خود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است. علی هذا در اصل مطلب از جنبه اسلامی نمی توان تردید کرد.

پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه یکی از مظاهر لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی است، همچنان که عدم جواز خلوت میان اجنبی و اجنبیّه یکی دیگر از مظاهر آن است. این بحث را در پنج بخش باید رسیدگی کرد:

1. آیا پوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمین به غیرمسلمین سرایت کرده است؟ یا از مختصات اسلام و مسلمین نیست و در میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است؟

2. علت پوشش چیست؟
چنانکه می دانیم در میان حیوانات هیچ گونه حریمی میان جنس نر و جنس ماده وجود ندارد، آن ها آزادانه با یکدیگر معاشرت می کنند. قاعده اوّلی طبیعی این است که افراد انسان نیز چنین باشند. چه موجبی سبب شده که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟

اختصاص به پوشش ندارد، در مطلق اخلاق جنسی جای چنین سؤالی هست. درباره حیا و عفاف نیز همین پرسش هست. حیوانات در مسائل جنسی احساس شرم نمی کنند ولی در انسان بالاخص در جنس ماده حیا و شرم وجود دارد.

3. فلسفه پوشش از نظر اسلام

4. ایرادها و اشکال ها

5 . حدود پوشش اسلامی چیست؟
آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است همچنانکه لغت «حجاب» بر این معنی دلالت می کند، یا اسلام طرفدار این است که زن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنکه مجبور باشد از اجتماع کناره گیری کند؟
و در صورت دوم حدود پوشش چقدر است؟
آیا چهره و دو دست تا مچ نیز باید پوشیده شود یا ماورای چهره و دو دست باید پوشیده شود اما چهره و دو دست تا مچ پوشیدنش لازم نیست؟
و در هر حال آیا در اسلام مسأله ای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه؟
یعنی آیا در اسلام مسأله سومی که نه «پرده نشینی» و «محبوسیّت» و نه «اختلاط» باشد وجود دارد یا خیر؟
و به عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جدابودن مجامع زنان و مردان است یا نه؟
این ها پرسش هایی است که این کتاب بدان ها پاسخ می گوید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مسئله حجاب

مشخصات کتاب مسئله حجاب

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 276

کنگره : ‏‫‬‮‭BP230/17‏‫‭/م‌6م‌5 1365

دیویی : ‭297/636

کتابشناسی ملی : ‭م‌65-127

سال نشر : 1365

نظرات درباره کتاب مسئله حجاب

98913****8742

عالی بود

1396/9/18

پاسخ