1 / 3

خرید کتاب منشور عشق

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 466.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 128
2,900 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

سنت تحقیق بر مستند نگاری و استدلال منطقی است و این کتاب منتخبی از تحشیه کتاب تصحیح شده مونس العشاق سهروردی به اضافه خرده افزوده هایی است که با شکل جدید طبقه بندی و برای موضوع مشخص منشور عشق دسته بندی شدند و نیز هدف مختصر کردن حجم مطالبش بود لذا در مواردی که در آنجا استدلال و ارایه شواهد و مستندات انجام شده از تکرار آن ها پرهیز کردیم و فقط به بیان و ارایه نگاه خود به منشور عشق سهروردی در رساله عشق بسنده نمودیم.

بابت هر ادعایی در تحشیه مونس العشاق انواع شاهد و استدلال و استنادها و نظریات شارحین مختلف ارایه شده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 128

کنگره : ‏‫‭BBR748‏‫‭‏‫‭/ن9م8 1395

دیویی : 189/1‭

کتابشناسی ملی : 4564301

شابک : 978-600-8368-25-0‬

سال نشر : 1395

فهرست

مقدمه منشور عشق
قانون علم موهبتی
قانون نظر به خود و خودشناسی
قانون حرکت و آفرینش
قانون شعور عشق
قانون فراق شرط کمال
قانون تقابل عشق و شناخت
قانون تقابل شناخت و عبادت
قانون تقابل عرفنا و ماعرفنا
قانون آگاهی و موجودیت
قانون لذت
قانون رسیدن به آرزوها
قانون عقل و قلم
قانون کشتن در منشور عشق
قانون دگرگونه دیدن در منشور عشق
قانون وحدت در تضاد
قانون دو شاخ گاو
قانون دیوار دهشت
قانون لزوم وجودی زلیخای زن
قانون شاکر بودن
قانون تلاش در قضا و قدر الهی
قانون مقابله با تقدیرگرایی
قانون زیبایی در منشور عشق
قانون طی مدارج عشق
قانون تشخص ماهیت عشق
قانون عشق و اشراق
قانون سوفیایی عشق
قانون سوشیانی عشق
قانون آشایی عشق
قانون وحدت در منشور عشق
قانون ازدواج و تناسب
قانون سیر صعودی عشق
قاعده تعلیم ناپذیری گاوان
قانون تقارن فراموشی و فریبندگی
قانون بر هم زننده نظم طبیعی یعنی گاو
قانون مبارزه با گاو خدایان قیم شهر
قانون کنش گرایان
قانون آگاهی به قربانی در منشور عشق
قانون تقابل مرگ و زندگی
قانون تولید در بقا و حیات
قانون نیابت
قانون مربیگری و تدبر

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات