1 / 3

دانلود کتاب سرمایه اجتماعی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 204.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 64
1,300 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

سرمایه اجتماعی از مهم ترین عناصر پویای نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع به حساب می آید و فضای ساختاری هر محیط اجتماعی می تواند منتقل کننده ایده ها، ارزش ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی با ضمانت های اجرایی موثر به افراد عضو آن اجتماع یا گروه باشد از این رو هر مجموعه ای و هر نظامی به عنوان یکی از کانون های اصلی ایجاد، توسعه و ظرفیت سازی سرمایه اجتماعی در سطح جامعه محسوب می شود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 64

کنگره : HM708‬‏‫‭/د5س4 1395‬‬‬‬

دیویی : 302‬

کتابشناسی ملی : 4305129

شابک : 978-600-8368-07-6‬

سال نشر : 1395

فهرست

مقدمه
سابقه سرمایه اجتماعی
تعریف سرمایه اجتماعی
نمودها و مصادیق سرمایه اجتماعی
میزان سرمایه اجتماعی
شاخص سازی عناصر سرمایه اجتماعی
آثار منفی سرمایه اجتماعی
جریان های اطلاع رسانی و سرمایه اجتماعی
اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی
انسجام اجتماعی
نظریه دورکیم در مورد انسجام اجتماعی
سرمایه اجتماعی در نظر پوتنام
سرمایه اجتماعی در نظر بوردیو
سرمایه اجتماعی در نظر کلمن
سرمایه اجتماعی در نظر فوکویاما
سرمایه اجتماعی در نظر هالپرن
سرمایه اجتماعی در نظر موران
سرمایه اجتماعی در نظریه بهبود بازدهی
سرمایه اجتماعی در نظریه پیمانهای مصلحتی
سرمایه اجتماعی در نظریه روابط زنجیره عرضه
سرمایه اجتماعی در نظریه اوزی و دانلپ
سرمایه اجتماعی در نظر نان لین
سرمایه اجتماعی در نظر بنیاد سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در نظر باس
سرمایه اجتماعی در نظر ناهاپیت و گوشال
سرمایه اجتماعی در نظر گارسیا تیمون
بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در نظریه هزلتون و کنان
سرمایه اجتماعی در نظریه ارتباط معنی دار
بعد شناختی سرمایه اجتماعی
مفاهیم شبکه محور سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در نظر جاکوب
سرمایه اجتماعی در نظر لوری
سرمایه اجتماعی در نظر پرات
سرمایه اجتماعی در نظریه اقتصاد نهادی
سرمایه اجتماعی منبع کنش های جمعی
نظریه پیوندهای ضعیف در سرمایه اجتماعی
نظریه شکاف ساختاری در سرمایه اجتماعی
نظریه منابع اجتماعی در سرمایه اجتماعی
نظریه کارکردی سرمایه اجتماعی
وضعیت تله اجتماعی
منابع مورد استفاده

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات