کتاب انسان و ایمان

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی 1

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی انسان و ایمان

حجم دانلود: 238.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 76

معرفی کتاب انسان و ایمان

کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی که شامل شش مجلد می باشد آخرین اثر قلمی شهید آیت اللّه مطهری است. این کتاب در واقع یک دوره اصول عقاید اسلامی است و مطالعه آن برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست. جلدهای کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی عبارتند از: انسان و ایمان، جهان بینی توحیدی، وحی و نبوت، انسان در قرآن، جامعه و تاریخ، زندگی جاوید یا حیات اخروی.

در اصل، این کتاب شامل هفت مجلد بوده که استاد مطهری فرصت نگارش جلد هفتم آن یعنی امامت و رهبری را پیدا نکردند و به دست منافقان کوردل به شهادت رسیدند و البته مباحث «امامت» آن شهید در انجمن اسلامی پزشکان پس از شهادت آن بزرگمرد علم و ایمان و مجاهدت، با نوشته دیگری از آن شهید در این باب به عنوان پیشگفتار، به صورت مستقل تحت عنوان «امامت و رهبری» توسط «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری» منتشر شد.

این مجموعه برای همه اقشار به ویژه دانشجویان و طلاب علوم دینی مفید و حاوی نکات بدیع و جالب توجه است. نثر روان و شیوای آن نیز به جاذبه این کتاب افزوده است، همچنان که استحکام مطالب کتاب که توسط یک اسلام شناس مسلّم به رشته تحریر در آمده است از امتیازات این کتاب است.

استقبال کم نظیر از این مجموعه که تعداد چاپ آن بهترین گواه بر آن است حاکی از آن است که امتیازات و ویژگی های این کتاب برای مردم شریف ایران و سایر بلاد اسلامی حتی غیر اسلامی (از راه ترجمه آن) محسوس و ملموس است. چاپ اول این کتاب به سال 1357 باز می گردد و از آن زمان تا کنون به شکل چند جلدی یا «مجموعه آثار 2» بارها تجدید چاپ شده است.

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی نظام هماهنگ تفکر اسلامی را به مطالعه کننده ارائه می دهد و قوّت فکر اسلامی را در قیاس با مکاتب بشری آشکار می سازد.

انسان و ایمان که جلد اول این مجموعه است، برای آن که از ظاهری آراسته تر برخوردار باشد، از نظر علامت گذاری و غیره بازبینی و از نو حروف‌چینی شده و طرح جلد آن نیز تغییر کرده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب انسان و ایمان

مشخصات کتاب انسان و ایمان

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی

صفحات کتاب : 76

کنگره : ‏‫‬‮‭BP225/2‏‫‭/م6‮الف‬8 1369

دیویی : ‏‫‬‮‭297/464

کتابشناسی ملی : ‭م‌69-1700

سال نشر : 1369

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب انسان و ایمان