کتاب جامعه و تاریخ

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی 5

3 از 1 نظر

ناشر: صدرا

نویسنده:

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 778.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 246

خلاصه کتاب جامعه و تاریخ

این کتاب در موضوع خود خصوصاً از نظر اثبات بی پایگی ماتریالیسم تاریخی و نشان دادن لغزش های روشنفکران مسلمان در تحلیل حرکت تاریخ و عوامل محرک تاریخ، کم نظیر و شاید بی نظیر است.

نکته درخور توجه این که استاد مطهری در این کتاب ارزشمند، فروپاشی نظام های کمونیستی را پیش بینی کرده است، همچنان که بر این عقیده است که نظام های سرمایه داری نیز سرنگون خواهند شد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی

صفحات کتاب : 246

کنگره : ‏‫‭BP232/2‏‫‭‭/م‌6ج‌2 1387

دیویی : ‭297/4814

کتابشناسی ملی : 1808864

شابک : 964-5600-16-2

سال نشر : 1387

نظرات