1 / 3

جامعه و تاریخ

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی 5

ناشر : صدرا

نویسنده :

موضوعات


دانلود کتاب جامعه و تاریخ

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 778.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 246
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب در موضوع خود خصوصاً از نظر اثبات بی پایگی ماتریالیسم تاریخی و نشان دادن لغزش های روشنفکران مسلمان در تحلیل حرکت تاریخ و عوامل محرک تاریخ، کم نظیر و شاید بی نظیر است.

نکته درخور توجه این که استاد مطهری در این کتاب ارزشمند، فروپاشی نظام های کمونیستی را پیش بینی کرده است، همچنان که بر این عقیده است که نظام های سرمایه داری نیز سرنگون خواهند شد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی

صفحات کتاب : 246

کنگره : ‏‫‭BP232/2‏‫‭‭/م‌6ج‌2 1387

دیویی : ‭297/4814

کتابشناسی ملی : 1808864

شابک : 964-5600-16-2

سال نشر : 1387

فهرست

مقدمه چاپ هجدهم
پیشگفتار
جامعه چیست؟
آیا انسان بالطبع اجتماعی است؟
آیا جامعه وجود اصیل و عینی دارد؟
جامعه و سنت
جبر یا اختیار؟
آینده جامعه ها
1- اعتبار و بی اعتباری تاریخ نقلی
2- علّیت در تاریخ
3- آیا طبیعت تاریخ مادی است؟
مبانی نظریه مادیت تاریخ
نتایج
1- بی دلیلی
2- تجدید نظر پایه گذاران
3- نقض تطابق جبری زیربنا و روبنا
4- عدم تطابق پایگاه طبقاتی و پایگاه ایدئولوژیک
5- استقلال رشد فرهنگی
6- ماتریالیسم تاریخی خود را نقض می کند
[ بیان طرفداران نظریه مادیت تاریخ از نظر اسلام]
انتقاد
1- استراتژی دعوت
2- عنوان مکتب
3- شرایط و موانع پذیرش
4- تعالی و انحطاط جوامع
نقش شخصیت در تاریخ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات