کتاب چارگوش

3 از 1 نظر

ناشر: افراز

نویسنده:

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 258.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 88

خلاصه کتاب چارگوش

داوود آجرلو:
فکر کن افقی گیر کنی وسطِ یک راه باریک و گوشتی که هی گشاد و تنگ هم می شود. دریچه ای آن بالا است. باز و بسته می شود گاه به گاه و باز شدنا روشن می کند همه جا را. چیزی نمی فهمی از صدای بیرون. اهمیتی هم ندارد. مهم این است که آن بیرون، صدا هست. پس بیرون هست: کاش می رسیدم به دریچه و می پریدم بیرون.

فکر کن سال ها است دریچه ی بیرون که باز می شود، گوشت و خون هایی دور و برت هست که می بینی و می ترسی. تارهایی که می لرزند و تو هم می لرزی: ترس و لرز دارم، با هم.

فکر کن عادت می کنی به ترس و لرز و با صدای بیرون بازی می کنی. هر صدایی را نشانه ی حرفی می کنی. این صدا یعنی این و آن صدا یعنی آن. کم کم به گمانت حرف بیرون را می فهمی. بعد هم با فشار به دیواره ی گوشتیِ این راهِ باریک، اشاره هایی می کنی که گمانت بیرون می بیند و می فهمد حرف های تو را.

حرف می زنید با هم: به من شک داری؟ نه: پس چرا نمی آیی؟ گیر کرده ام این جا بین گوشت و خون ها: مثل استخوان؟ مثل استخوانِ لای زخم: اما تو استخوان نیستی و آن جا زخم نیست: پس من استخوان نیستم و این جا زخم نیست: ...
فکر کن.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : داستان امروز ایران

صفحات کتاب : 88

کنگره : ‏‫PIR7929‭‬ ‭/ج37‏‫‬‮‭چ42 1392

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 3199821

شابک : 9786003260412‬

سال نشر : 1392

نظرات