کتاب دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می دوئه می بینی؟

3 از 1 نظر

ناشر: افراز

نویسنده:

کتاب الکترونیکی دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می دوئه می بینی؟

حجم دانلود: 311.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 104

نوشتن شاید چیزی است شبیهِ قدم زدن. از خانه ی اجاره ای ات در سلسبیل می زنی بیرون که روزنامه ای بخری مثلاً و ناگهان خود را در خیابان کریم خان می بینی.

انگار بی خیالِ آن چه تو می خواهی، راهِ خودشان را رفته اند (می روند) پاها. می خواهی زندگی کنی که سر از مرگ درمی آوری ناگهان، انگار که راهِ خودش را می رود مُردن.

می خواهی بنویسی، نوشته راهِ خودش را می رود. راهْ خودش راه می رود انگار. گویی نوشته پیشاپیش خیالِ نوشته شدن دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می دوئه می بینی؟

مشخصات کتاب دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می دوئه می بینی؟

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : داستان امروز ایران

صفحات کتاب : 104

کنگره : PIR8174‭‬‭/د7325‏‫‬‭د9 1389

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 2184390

شابک : ‭9789642434657

سال نشر : 1389

نظرات درباره کتاب دومینانت یا مامان اون زنه رو که داره می دوئه می بینی؟