× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

چهره اسلام در رسانه های بریتانیا

تحلیل گفتمان و نظرات رسانه های بریتانیا

نوع اثر : کتاب

ناشر : بین المللی الهدی

نویسنده : , ,

مترجم : مریم سلمانی‌زاده

مجموعه اثر : مطالعات منطقه ای

صفحات کتاب : 452

کنگره : BP۱۷/۲۸‏‫‭/ب۹ت۳ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۱۶۴۲

کتابشناسی ملی : ۴۲۲۱۶۸۵

شابک : 978-964-439-717-2‬‬

سال نشر : 1395

خلاصه اثر

ارتباطات فرهنگی، یکی از ماندگارترین و مؤثرترین مناسبات انسانی است که بر پایه گفت و گو و تبادل اطلاعات شکل می گیرد.

این گونه ارتباطات پایه و مبنایی جهت تعامل انسان ها با یکدیگر بوده و بر سایر حوزه های روابط جوامع، همانند مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز تأثیرگذار است. امروزه با وجود رشد و توسعه دانش بشری، به ویژه در حوزه ارتباطات و شکل گیری دهکده جهانی، بشر بیش از هر زمان دیگر، نسبت به همنوع خود بیگانه است.

در این میان ریشه بسیاری از منازعات و چالش ها، به نبود درک صحیح از یکدیگر و کاستی ها و نواقص موجود در فهم و درک مشترک فرهنگی بین جوامع باز می گردد. بدین جهت، مطالعات فرهنگی و آشنایی با فرهنگ ملل، یکی از اولویت های اصلی در حوزه ارتباطات و تعامات فرهنگی به شمار آمده و کمبود ادبیات پژوهشی فارسی در حوزه مطالعات فرهنگی ملل نیز بر این امر تأکید دارد.

کتاب‌الکترونیکی

6,000 تومان

حجم : 3.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 439

موضوعات

فهرست

فصل 1. مقدمه
مقدمه
مطبوعات بریتانیا
اسلام و مطبوعات
تحلیل گفتمان انتقادی
زبانشناسی پیکره ای
محدودیت های رویکرد ما
مروراجمالی کتاب
فصل 2. چگونگی معرفی مسلمانان:ت صویر کلی
مقدمه
سرآغازتحلیل
طرح واژه ها
نگاهی دقیقتربه واژ ه های قاموسی پرُبسامد
تحلیل واژه های کم بسامد
بافت نماها
نوع واژه های هم متن
موضوع نماها
اهمیت مناقشه: آیاشاخصۀ پیکرهاست یاخواست روزنامه ها؟
نتیجه گیری
فصل 3. املاهای مختلف برای واژۀ مسلمان: تفاوت میان روزنامه ها
مقدمه
بررسی بسامدها
روزنامه های بزرگ درمقابل روزنامچه ها
پایان ا ستفاده ا زشکل نوشتاری Moslem
کلید واژه های منحصربه فرد
روزنامه های بزرگ
روزنامه های نیم قطع
نتیجه گیری
فصل 4.تأثیر 11 سپتامبر: تغییردرگذرزمان
مقدمه
بسامد مطالب
کلید واژه های اختصاصی
مناقشه در پیکره: سیر «زمانی
کلید واژه های «در زمانی
واژه هایی که مستقیماًبه مسلمان ها واسلام مربوط می شود
تغییرهمایندی ها
نتیجه گیری
فصل 5. به جهان مسلمان خوش آمدید: جمع بستن وتمایز گذاشتن
مقدمه
جامعه مسلمان
جهان مسلمان
شورای مسلمانان و رهبران مسلمانان
کشور / کشورهای مسلمان
مذاهب ا سلام
نتیجه گیری
فصل ٦.مسلمان معتقد کیست؟ انواع اعتقادات
مقدمه
انواع اعتقادات
روش های نشان دادن عقاید افراطی
عقایدافراطی و نسبت استفاده از آن
میانه روی
راسخ نه افراطی؟
نتیجه گیری
فصل ٧. ازمبلّغان نفرت تا مفتخورها: چه کسی مقرری م یگیرد؟
مقدمه
روش
نتایج
نگرانی های پیشین روزنامچه ها
روحانی های طرفدار نفرت و بمبگذاران: روزنامچه ها قهرمانان منفی خود را یافتند
دیگرچهره های منفی
متعصبان درمقابل دیوانگان
نگاهی گسترده تر به سایر ابعاد مسأله
روزنامه های بزرگ: نقل گزارش گزارشگران
نتیجه گیری
فصل ۸.برقع و شستشوی مغزی: مسلمانان ومسئله جنسیت
مقدمه
مقایسۀ همایندها
حجاب
اختیار یا اجبار؟
صفت های همایند واژۀ حجاب
دلایلی در رد حجاب
زامبی هایی با کفن های به اهتزاز در آمده: باز نمود منفی
توازن یا تردید؟
تندرو شدن
نتیجه گیری
فصل ٩. تاریخ تکرار می شود؟ بازنمود مسلمانان در خبرهای قدیمی
مقدمه
انتخاب یک قرن
تمرکزبر قرن نوزدهم
کلید واژه ها
«اسامی مکان
مقوله های مربوط به مناقشه
نتیجه: شباهت در عین تفاوت
فصل 10 .نتیجه گیری
تعصب نهان یا آشکار
اصطلاحات مسأله ساز
تأملاتی درباره روش تحقیق
چه کسی نفع می برد؟
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات