1 / 3

دانلود کتاب تحلیل‌ متن نمایشی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 636.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 150
10,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

میشل پرونه نویسنده، کارگردان و بازیگر در 1941 در فرانسه به دنیا آمد و در رشته ی ادبیات کلاسیک تحصیل کرد. او در حال حاضر استاد دانشگاه لومیر-لیون 2 است و با ایف گورملون کارگردان تئاتر همکاری نزدیکی داشته است.

پرونه در سال 1992 در نمایشنامه ی «درس» اثر اوژن یونسکو به کارگردانی ایف گورملون و در سال 1996 در نمایش «بئاتریس و فرانسیسکو» اثر ژ پ اسپیلمونت به کارگردانی فرانسیسکو پولیزی بازی کرد. در سال 1998 همراه با ایف گورملون نمایشنامه ی «آبل و بلا» اثر روبر پنژه را به صحنه برد.

در سال 2001 به عنوان دراماتورژ در نمایشنامه ی «ژرژ داندن» اثر مولیر با ایف گورملون همکاری کرد. از آثار نوشتاری او می توان به «تحلیل متن نمایشی»، «خواندن هوس های ماریان» اثر آلفرد دو موسه، «ساخت تئاتر» و «تئاترهای ابزورد» اشاره کرد.

هدف این کتاب، ارائه ی بعضی از عناصر ضروری، البته بدون در نظر گرفتن دیدگاه خاص کارگردانی اثر، برای خواندن و تحلیل ویژگی های متن نمایشی است. به عبارت دیگر، یافتن مفهوم تئاتری بودن است که چگونه در درون اثر نوشته شده گنجانده می شود و به چه صورتی می توان آن را کشف کرد.

این کتاب با حرکتی تدریجی به سوی بطن اثر مکتوب، به جمع بندی مسائل اساسی متن نمایشی می پردازد و به پرسش هایی نظیر:
داستان یا حکایتی که از خلاق کنش نمایشی، تعریف می شود، کدام است؟
در چه زمان و مکان روی می دهد؟
از طریق کدام یک از شخصیت ها بیان می شود؟
پاسخ می دهد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 150

کنگره : ‏‫‬‭PN۱۶۶۳‏‫‬‭‬‮‭/پ۴ت۳ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‬‭۷۹۲/۰۹۴۴۰۹۰۲

کتابشناسی ملی : 2104539

شابک : 9789642433971

فهرست

گفتار مترجم
پیش گفتار
فصل اول
رویکرد متن نمایشی
1- پیرامتن
1-1 عنوان
هویت بخشی
آگاهی دادن
برانگیختن
1-2 ژانر نمایشی
1-3 چکیده، مقدمه، پیش گفتار
2- متن
2-1 دستورات صحنه
دستورات صحنه ی آغازین
دستورات صحنه ی کاربردی
دستورات صحنه ی بیانی
دستورات صحنه ی متنی
2-2 دیالوگ
بُرش دیالوگ نمایشی
بیان دوگانه
مقصد دوگانه
فصل دوم
ساختار کنش نمایشی
-1 سازماندهی متن نمایشی
1-1 فابل (قصه)
1-2 کنش
الگوی کنشی
1-3 طرح
2- تنظیم کنش نمایشی
2-1 مسائل نمایش نامه نویسی
نمایش نامه - ماشین
2-2 برش کنش نمایشی
2-3 پیشرفت نمایشی
فصل سوم
فضای نمایشی
1- فضای تئاتری
1-1 فضای صحنه ای
1-2 فضای نمایشی
فضای احتمالی
2- فضا در متن نمایشی
2-1 دستورات صحنه ی مربوط به فضا
2-2 فضا در دیالوگ
3- کارکرد فضا
3-1 ریخت های فضایی
3-2 پویایی فضا
فصل چهارم
زمان نمایشی
1- زمان تئاتری
1-1 زمان اجرا
1-2 زمان نمایشی
1-3 همزمانی غیرممکن
2- تدارک زمان نمایشی
2-1 نشانه های دستورات صحنه
2-2 گفت وگوی شخصیت ها
2-3 تداوم و عدم تداوم
3- معنای زمان تئاتری
3-1 زمان شخصیت ها
3-2 زمان به عنوان عنصری نمایشی
فصل پنجم
شخصیت
1- رویکرد شخصیت
1-1 هویت شخصیت
1-2 روابط میان شخصیت ها
2- کارکرد شخصیت
2-1 کنش گر
2-2 بازیگر
2-3 نقش
3- شخصیت به عنوان فاعل گفتار
3-1 کاربرد فردی زبان شخصیت
3-2 موقعیت گفتار
4- خوانش داستانی شخصیت نمایشی
4-1 بازیگر و شخصیت
4-2 یکسان انگاری تماشاگر
4-3 بحران شخصیت در تئاتر معاصر
فصل ششم
گفتار نمایشی
1- اَشکال گفتار
1-1 مونولوگ
1-2 دیالوگ
2- شناخت کاربرد دیالوگ نمایشی
2-1 عملکرد دیالوگ
2-2 شیوه های دیالوگ
2-3 نمایش نامه نویسی کلام
3- اهداف متن نمایشی
3-1 تئاتر از چه چیزی صحبت می کند؟
3-2 تئاتر چه می گوید؟
3-3 به سمت بوطیقای متن نمایشی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات