1 / 3

دانلود کتاب نظام حقوق زن در اسلام

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 365
6,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب مجموع مقالاتی است که استاد شهید مطهری در طی سال های 45، 46 شمسی در مجله «زن روز» تحت عنوان «زن در حقوق اسلامی» نشر دادند.

این مقالات در پاسخ به سلسله مقالاتی نگارش یافت که در آن ها پیشنهادهایی درباره تغییر قوانین مدنی مربوط به حقوق خانوادگی ارائه شده و مطالبی بر ضد نصوص مسلّم قرآن عرضه گردیده بود.

استاد با پاسخ های متقن و مستدل خود به این پیشنهادها در واقع نظام حقوق زن را در مکتب متعالی اسلام طرح و تدوین نموده، مسائلی همچون خواستگاری، ازدواج موقت، زن و استقلال اقتصادی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن و مسائل متنوع دیگری را مورد بحث و تحقیق عالمانه قرار داده اند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 365

کنگره : BP230/172‏‫‭/م6ن6 1376‬‏‬

دیویی : ‏‫‬‭‭297/4831

کتابشناسی ملی : م‌77-2716

سال نشر : 1367

فهرست

مقدمه
پیشگفتار
مشکل جهانی روابط خانوادگی
مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم؟
جبر تاریخ
ما و قانون اساسی
عواطف مذهبی جامعه ایرانی
بخش اول: آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او
رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است
اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی»
بخش دوم: ازدواج موقت
زندگی امروز و ازدواج موقت
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی
کدام یک؟
ازدواج آزمایشی
راسل و نظریه ازدواج موقت
نکاح منقطع و تعدد زوجات
سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
انتقادات
ازدواج موقت و مسأله حرمسرا
علل اجتماعی حرمسراسازی
آیا تشریع ازدواج موقت برای تأمین هوسرانی است؟
حرمسرا در دنیای امروز
منع خلیفه از ازدواج موقت
حدیثی از علی علیه السلام
بخش سوم: زن و استقلال اجتماعی
استقلال در انتخاب سرنوشت
شوهر دادن قبل از تولد
معاوضه دختران یا خواهران
پیغمبر اکرم دخترش زهرا را در انتخاب شوهر آزاد می گذارد
نهضت اسلامی زن، سفید بود
مسأله اجازه پدر
مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت
بخش چهارم: اسلام و تجدد زندگی
مقتضیات زمان
اسلام و مقتضیات زمان
خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجیان
اشکالات
خود زمان با چه چیز منطبق شود؟
انطباق یا نسخ؟
جامدها و جاهلها
تمثیل قرآن
راز و رمز تحرک و انعطاف در قوانین اسلامی
توجه به روح و معنی و بی تفاوتی نسبت به قالب و شکل
قانون ثابت برای احتیاج ثابت و قانون متغیر برای احتیاج متغیر
مسأله تغییر خط
طفیلی گری حرام است نه کلاه لگنی
مسأله اهم و مهم
قوانینی که حق «وتو» دارند
اختیارات حاکم
اصل اجتهاد
بخش پنجم: مقام انسانی زن از نظر قرآن
فلسفه خاص اسلام در باره حقوق خانوادگی
تساوی یا تشابه؟
مقام زن در جهان بینی اسلامی
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون
فلسفه را با کوپن نمی توان اثبات کرد
نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا
حیثیت و حقوق انسانی
نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر
مقام و احترام انسان
تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی
غرب در باره انسان دچار تناقض شده است
غرب، هم خود را فراموش کرده و هم خدای خود را
بخش ششم: منابع طبیعی حقوق خانوادگی
رابطه حقوق طبیعی و هدفداری طبیعت
حقوق اجتماعی
حقوق خانوادگی
آیا زندگی خانوادگی طبیعی است یا قراردادی؟
فرضیه چهار دوره
زن در طبیعت
بخش هفتم: تفاوتهای زن و مرد
تناسب است یا نقص و کمال؟
نظریه افلاطون
افلاطون و ارسطو، رو در روی یکدیگر
نظر دنیای امروز
دوگونگی ها:
از لحاظ جسمی
از لحاظ روانی
از نظر احساسات [ نسبت] به یکدیگر
شاهکار خلقت
پیوندی بالاتر از شهوت
دوگونگی احساسات مرد و زن نسبت به هم
نظریه یک خانم روانشناس
نهضت عجولانه
نظریه ویل دورانت
بخش هشتم: مهر و نفقه
تاریخچه مهر
مهر در نظام حقوقی اسلام
نگاهی به تاریخ
فلسفه حقیقی مهر
مهر در قرآن
دوگونگی احساسات در حیوانات
هدیه و کادو در روابط نامشروع
معاشقه فرنگی از ازدواجش طبیعی تر است
رسوم جاهلیت که در اسلام منسوخ شد
سیستم مهری اسلام خاص خودش است
آیین فطرت
انتقادها
محجوریت زن فرنگی تا نیمه دوم قرن نوزدهم
چرا اروپا ناگهان استقلال مالی داد؟
قرآن و استقلال اقتصادی زن
یک مقایسه
انتقاد و پاسخ
سه نوع نفقه
آیا زن امروز مهر و نفقه نمی خواهد؟
رعایت جانب زن در مسائل مالی
فلسفه تبلیغ علیه نفقه
دولت به جای شوهر
آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به زن توهین کرده است؟
بخش نهم: مسأله ارث
علل محرومیت زن از ارث
ارث پسرخوانده
ارث هم پیمان
زن، جزء سهم الارث
ارث زن در ایران ساسانی
ایراد غرب پرستان
ایراد زنادقه صدر اسلام بر مسأله ارث
بخش دهم: حق طلاق
افزایش طلاق در زندگی جدید
طلاق در ایران
محیط طلاق زای آمریکا
فرضیه ها
طلاقهای ناجوانمردانه
شایعه بی اساس
چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟
قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق
مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی
نظر یک بانوی روانشناس
بنیانی که بر اساس عواطف بنا شده است
آنچه بنیان خانوادگی را استوار می سازد بیش از تساوی است
تساوی در فساد
طبیعت صلح خانوادگی با سایر صلحها جداست
اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می کند
سوابق خدمت زن در خانواده
حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد
طلاق از آن جهت رهایی است که
جریمه طلاق
حق طلاق برای زن به صورت حق تفویضی
آیا بعضی ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد؟
بن بست ها
بن بست طلاق
نظر آیت اللّه حلّی
شواهد و دلایل دیگر
نظر شیخ الطائفه
«بخش یازدهم»: تعدد زوجات
کمونیسم جنسی
نظریه افلاطون
چند شوهری
اشکال چندشوهری
تعدد زوجات
اسلام و تعدد زوجات
تعدد زوجات در ایران
علت شکست چندهمسری
شکست اشتراکیت جنسی
عوامل جغرافیایی
وضع چندهمسری در مغرب زمین
عادت ماهانه
محدود بودن دوره فرزندزایی زن
عوامل اقتصادی
عامل عدد و عشیره
فزونی عدد زنان بر مردان
بررسی علل و عوامل
علل فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان
مقاومت بیشتر زن در برابر بیماریها
حق زن در چندهمسری
نظریه راسل
از هر ده انگلیسی ...
تعدد زوجات، ممنوع و همجنس بازی رواست!
آیا طبیعت مرد چندهمسری است؟
چندهمسری، عامل نجات تک همسری
چهره واقعی بحث
نیرنگ مرد قرن بیستم
بحران ناشی از محرومیت زنان بی شوهر
عکس العمل های مختلف در زمینه پدیده فزونی زن
اشکالات و معایب چندهمسری
بررسی صحیح
از نظر روحی
از نظر تربیتی
از نظر اخلاقی
از نظر حقوقی
از نظر فلسفی
نقش اسلام در چندهمسری
محدودیت
عدالت
مسأله بیم از عدم عدالت
حرمسراها
شرایط و امکانات دیگر
مرد امروز و تعدد زوجات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات