کتاب نظام حقوق زن در اسلام

3 از 1 نظر

ناشر: صدرا

نویسنده:

کتاب الکترونیکی نظام حقوق زن در اسلام

حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 365

معرفی کتاب نظام حقوق زن در اسلام

کتاب نظام حقوق زن در اسلام مجموع مقالاتی است که استاد شهید مطهری در طی سال های 45، 46 شمسی در مجله «زن روز» تحت عنوان «زن در حقوق اسلامی» نشر دادند.

این مقالات در پاسخ به سلسله مقالاتی نگارش یافت که در آن ها پیشنهادهایی درباره تغییر قوانین مدنی مربوط به حقوق خانوادگی ارائه شده و مطالبی بر ضد نصوص مسلّم قرآن عرضه گردیده بود.

استاد با پاسخ های متقن و مستدل خود به این پیشنهادها در واقع نظام حقوق زن را در مکتب متعالی اسلام طرح و تدوین نموده، مسائلی همچون خواستگاری، ازدواج موقت، زن و استقلال اقتصادی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن و مسائل متنوع دیگری را مورد بحث و تحقیق عالمانه قرار داده اند.

گزیده کتاب نظام حقوق زن در اسلام

برتراند راسل فیلسوف معروف انگلیسی در کتاب زناشویی و اخلاق می گوید:

... در واقع اگر درست بیندیشیم پی می بریم که فواحش، معصومیت کانون خانوادگی و پاکی زنان و دختران ما را حفظ می کنند ...

این است فرمول فرنگی چاره جویی برای مردان و زنانی که قادر به ازدواج دائم نیستند و آن بود فرمولی که اسلام پیشنهاد کرده است. آیا اگر این فرمول فرنگی به کار بسته شود و گروهی زن بدبخت به ایفای این وظیفه اجتماعی! اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعی و حیثیت انسانی خود رسیده است و روح اعلامیه حقوق بشر شاد شده است؟

برتراند راسل رسما در کتاب خود فصلی تحت عنوان ازدواج تجربی باز کرده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نظام حقوق زن در اسلام

مشخصات کتاب نظام حقوق زن در اسلام

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 365

کنگره : BP230/172‏‫‭/م6ن6 1376‬‏‬

دیویی : ‏‫‬‭‭297/4831

کتابشناسی ملی : م‌77-2716

سال نشر : 1367

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب نظام حقوق زن در اسلام