کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی

شهادت، قضاوت، افتاء، سیاست

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 416.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 121

خلاصه کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی

این کتاب تنظیم شده پنج جلسه سخنرانی استاد شهید مطهری است. در این کتاب درباره زن و چهار مسئله شهادت، قضاوت، افتاء و سیاست بحث شده و به سؤالاتی که معمولا در این موضوعات مطرح است پاسخ داده شده است.

مباحث این کتاب همچون سایر آثار آن اسلام شناس شهید از بیانی روشن و روان و محتوایی متقن و غنی برخوردار است و تا حدی بُعد فقهی شخصیت علمی آن فقیه عالی مقام را نشان می دهد.

قهراً این کتاب در ادامه مباحث آن استاد شهید درباره حقوق زن است و با کتابهای نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب و اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب در یک خانواده از کتب استاد قرار می گیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها زن و مسائل قضایی و سیاسی

مشخصات کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 121

کنگره : BP۲۳۰/۱۷۲‭‮‬‏‫‭/م۶ز۹ ۱۳۹۲‭‮‬

دیویی : ۲۹۷/۴۸۳۱‭‮‬

کتابشناسی ملی : ۲۸۸۸۰۱۳‬‬

شابک : 978-964-7299-81-7

سال نشر : 1392

نظرات درباره زن و مسائل قضایی و سیاسی