کتاب فلسفه اخلاق

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی فلسفه اخلاق

حجم دانلود: 3.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 254

این کتاب مشتمل بر سیزده جلسه سخنرانی استاد شهید مطهری و دارای دو بخش است.

در بخش اول که مشتمل بر ده جلسه سخنرانی است و قسمت اعظم کتاب را تشکیل می دهد علاوه بر فلسفه اخلاق، درباره اخلاق اسلامی نیز بحث شده است.

بخش دوم متشکل از سه سخنرانی تحت عناوین «اخلاق کمونیستی»، «مسئله خودی در اخلاق» و «معیار فعل اخلاقی» است.

در فصل «اخلاق کمونیستی» مفهوم تکامل از نظر مارکسیسم و نیز آزادی و مساوات از دیدگاه این مکتب طرح و نقد گردیده است.

در فصل «مسئله خودی در اخلاق» انواع «خود» و «خودپرستی» (خود شخصی، خود خانوادگی و خود ملی) و نیز نحوه مبارزه با آن ها بیان شده و فضایل اخلاقی از منظر مکتب اسلام مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل «معیار فعل اخلاقی» ضمن تعریف فعل طبیعی و فعل اخلاقی و تمیز نهادن بین آن دو، معیار فعل اخلاقی از نظر متفکران و فیلسوفان غربی طرح و بررسی گردیده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فلسفه اخلاق

مشخصات کتاب فلسفه اخلاق

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 254

کنگره : BP۲۴۷/۸‏‫‬‭‭‭/م۶ف۸ ۱۳۸۱

دیویی : ۲۹۷/۶۱‭‬

کتابشناسی ملی : م‌۸۲-۳۰۸۹۸

سال نشر : 1381

نظرات درباره کتاب فلسفه اخلاق