کتاب مسأله ربا و بانک

به ضمیمه مسأله بیمه

3 از 1 نظر

ناشر: صدرا

نویسنده:

کتاب الکترونیکی مسأله ربا و بانک

حجم دانلود: 615.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 189

این کتاب مباحثی است پیرامون ربا، بانک و بیمه و شامل دو بخش می باشد.

بخش اول بحث هایی است تحت عنوان «مسئله ربا و بانک» که در سال 1354 شمسی در سلسله جلساتی که در انجمن اسلامی پزشکان برپا بوده، توسط استاد شهید مطهری ایراد شده است.

در آن جلسات، قبل از استاد شهید، به ترتیب آقایان مهندس اکبر طاهری، مهندس بازرگان و شهید دکتر بهشتی در این باره سخن گفته اند. به همین جهت استاد شهید ضمن بیانات خود، اشاراتی نیز به سخنان افراد مذکور دارند.

بخش دوم شامل مباحثی است درباره بیمه که در سال 1352 شمسی در انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است. مباحث این کتاب و نحوه بحث و بررسی استاد شهید به خوبی نشان می دهد که ایشان نسبت به مسائل اقتصادی و نظریه اسلام در این باب، اهتمام و توجه جدی داشته اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مسأله ربا و بانک

مشخصات کتاب مسأله ربا و بانک

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 189

کنگره : BP190/6‬‬‏‫‬‭‭/‮م‌‬6‮م‌‬5 1381‬‬

دیویی : 297/372‬

کتابشناسی ملی : م‌81-46640

شابک : 978-964-5600-11-0

سال نشر : 1381

نظرات درباره کتاب مسأله ربا و بانک