کتاب جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 560.9 کیلو بایت
صفحات کتاب : 140

خلاصه کتاب جایگاه حقوق کیفری متهم و شاکی در قانون جزایی ایران

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می یابد، دستگاه های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب های وارده به متضرران جرم نمی شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.

در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود. در نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد.

همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست رفته شاکی غافل کند. از این رو لازم است حقوق متهم و شاکی در قانون جزایی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم. حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 140

کنگره : ‏‫‭‭KMH۴۶۴۲‏‫‭/پ۴ج۲ ۱۳۹۵

دیویی : ‏‫‭۳۴۵/۵۵۰۷۲

کتابشناسی ملی : 4625362

شابک : 978-600-8077-68-8

سال نشر : 1395

نظرات