کتاب بررسی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی بررسی

صفحات کتاب : 119

معرفی کتاب بررسی

کتاب بررسی، به بررسی و تحلیلی از فلسفه مارکسیسم می پردازد و به ریشه های عاطفی و زمینه های عمومیش نظر دارد و از طرز برخورد و بحث درباره مسایل فلسفی (در قلمرو طبیعت و تاریخ) و مسایل سیاسی (حکومت اسلامی، آزادی، انقلاب و اصلاح) و مسایل اجتماعی (طبقات، زن، برابری و حجاب) و مسایل اقتصادی (ملک داری، سرمایه داری، مالکیت و کار) سخن گفته است و در سه فصل: دیدگاه ها، زمینه ها و برخوردها تنظیم گشته است. 

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بررسی

مشخصات کتاب بررسی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 119

کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭BP8‏‫‬‭‭/ص‌67ب‌4

دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭297/02

کتابشناسی ملی : ‭م‌83-40893

شابک : 978-964-7803-30-4

سال نشر : 1383

نظرات درباره کتاب بررسی