1 / 5

دانلود کتاب نخبگان سایه

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 7.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 303
12,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

من این کتاب را نوشته ام تا به روی خوانندگان دریچه ای باز کنم که از طریق آن آنچه را که من به عنوان نظام جدید قدرت و نفوذ تشخیص داده ام ببینند. در مقام انسان شناس آموخته ام تا به ورای صحنه ها، یعنی به فراسوی فعالیت های جاری مردم و ماورای منشورهای سازمانی دولتی و اداری بروم. اما همه ما باید اکنون به این دلیل اینگونه باشیم که این تنها راه برای مشاهده این امر است که جهان در میان تحولات حرف های جدید، چگونه دچار تحول شده است. بازیگران و شبکه های جدید قدرت و نفوذ در هیچ عرصه خود را به فعالیت های خاصی محدود نمی کنند. در عوض، از طریق فعالیت های خود دولت را به بخش خصوصی و دستگاه اداری دولت را به بازار، سیاست را به اقتصاد، خرد را به کلان، و امور جهانی را به امور ملی، متصل می کنند، و تصمیمات آنان، همزمان با تصمیم گیری عمومی از پشتیبانی قدرت دولت برخوردار است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : غرب شناسی

صفحات کتاب : 303

کنگره : ‫‭JF1525 ‭/ف5‫‭و4 1392

دیویی : ‫‭353/46

کتابشناسی ملی : 3144797

شابک : 978-964-12-0444-2

سال نشر : 1392

فهرست

مقدمة ناشر
پیشگفتار
فصل یک: شیادان و زندگی های رانتی آنان
حیوان صفتی رانت خواران
تکامل گونه ها
فراسوی رفقای قدیمی
فصل دو:وقتی که خصوصی سازی با صادق نمایی روبه رو می شود
طراحی مجدد حاکمیت
ورود نظم های نوین جهانی
مزید شدن فنّاوری بر این آمیزه
کنارآمدن با صادق نمایی
فصل سه:قدرت رانت در شرق وحشی
اتحاد نامیمون
پیشگامان شبکة رانت
ظهور شبکه های رانت
رانت، گذشته ـ آینده
ناکجا آباد رایوین گیت
به جیب زدن اعتبارات دولتی
فصل چهار:دولت ایالات متحده ، شرکتی در انحصار افرادی محدود
دولت کیست؟
دولت در سایه
دولت بدون روح
انقلاب اطلاعات؟
دولت ناکارآمد
رقابت بدون رقیب
مرجعیت مبهم
پایان وفاداری به سازمان ها
تقویت قوة مجریه
خصوصی سازی سیاست
فصل پنجم:خصوصی سازان
اتحاد فراملی
ورود لری سامرز
محافظان دروازه ها
انگ زدن به اعتقادات
خصوصی سازی پوتمکینی
شخصی سازی منابع
چندپیشه ای راهبردی
قدرت جمعی
ابهام نهادینه شده
جایگزین سازی دولت
اتحاد فراملی دیگر
ثمرات شبکة رانت
رانت خواران خستگی ناپذیر
فصل ششم : اشغالگران
شکل گیری هستة نومحافظه کاران
قدرت جمعی
ایمان و استمرار
به حاشیه راندن دستگاه اداری
غیرمجاز، در عین حال به نحوی مجاز
به حاشیه راندن تخصص
دنبال کردن شخصی سازی سیاست
سازمان های مردم نهاد خانوادگی
سیاست وطنی پِرل
شخصی سازی پنتاگون، معاونت ریاست جمهوری و فرایند آن
سازماندهی صادق نمایی
تکمیل مأموریت
و با این حال، آن ها همچنان راه خود را می روند...
فصل هفتم: پاسخگویی در عصر شبکه های رانت
رسیدگی به حسابرسی ها
در خدمت اربابان متعدد
پی نوشت ها
* فصل یک
* فصل 2
* فصل 3
* فصل 4
* فصل 5
* فصل 6
* فصل 7
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات