× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

سفیانی

و نشانه های ظهور

نوع اثر : کتاب

ناشر : موعود عصر(عج)

نویسنده :

مترجم : سیدشاهپور حسینی‌

صفحات کتاب : 192

کنگره : BP224/5‭‮‬‏‫‬‭‭/ف‌7س‌7041 1385

دیویی : 297/462

کتابشناسی ملی : م‌84-40802

شابک : ‎964-6968-84-8

سال نشر : 1385

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

دریافت این اثر

کتاب الکترونیکی 6,900 تومان

خرید نسخه چاپی

خلاصه اثر

در کتاب فوق نویسنده به مباحث مقدماتی از جمله بداء، روش بررسی اخبار، عمومیت داشتن خبر ثقه، جنگ جهانی و اثرات آن، پرچم های اهل مغرب، مصر و شمال آفریقا، حوادث شام، یمن، سپاهیان خراسان اصهب و ابقع، خراسانی، نبرد قرقیسیا، رنگ ها و نمادها، حتمی بودن ندا و صیحه، تشخیص ندای راستین و دروغین، پدیه های خسوف و کسوف، نام سفیانی و زمان و مکان خروج سفیانی و مطالبی چند از این قبیل آورده شده است.

کتاب الکترونیکی

6,900 تومان

حجم : 4.1 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 194

موضوعات

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
فصل اوّل: مباحث مقدماتی
بخش اوّل: بداء
اصل در خبر موقوف و معلق بودن است
بخش دوم: روش بررسی اخبار
بخش سوم: عمومیت داشتن خبر ثقه
فصل دوم: جنگ و سیاست
بخش اوّل: جنگ جهانی
اثرات جنگ جهانی
بخش دوم: سپاه اهل مغرب
بخش سوم: سپاهیان ترک ها و رومیان
احادیث مربوط به این مطلب
بخش چهارم: حوادث سرزمین شام
بخش پنجم: یمنی
فصل سوم: سپاهیان خراسان، اصعب و ابقع
بخش اوّل: خراسانی
بخش دوم: بازگشت به رویدادهای سرزمین شام
اصهب و ابقع
صفات سفیانی
رنگها و نمادها
پرچم سفیانی
فصل چهارم: سفیانی در قرقیسیا
بخش اوّل: آیات تفسیر یا تأویل شده به سفیانی
اخبار صحیح، حسن و موثق درباره سفیانی
برخی اخبار معتبر درباره سفیانی
تحلیل و استدلال
زمان و مکان خروج سفیانی
نام سفیانی
مناطقه پنجگانه و مدّت حکومت او
ثابت ماندن و بی حرکت شدن خورشید در زمان سفیانی:
وجوب فرار کردن از سفیانی و روی آوردن به سوی مکّه
سفیانی پس از تسلط بر مناطق پنجگانه
خاتمه
بخش دوم: جنگ قرقیسیا
احادیث درباره قرقیسیا
محل قرقیسیا
نمایش تصویری احتمالی در مورد قرقیسیا
فصل پنجم: نشانه های بزرگ ظهور
بخش اول: حتمی بودن ندا و صیحه
بخش دوم: ندا
تشخیص ندای راستین و دروغین از هم
ندا به نام او یا به نام پدرشان
صدا، صدای جبرئیل و صوت همان نداست
بخش سوم: صیحه
صیحه همان نداست
خلاصه بحث
بخش چهارم: خسوف و کسوف در زمان غیر طبیعی
احادیث و روایت ها در این باره
پدیده های خسوف و کسوف
نتیجه گیری
ضمیمه در باب صیحه
بخش پنجم: فرو رفتن در سرزمین بیدا (خسف)
نگاهی کوتاه و گذرا
بخش ششم: شهادت نفس زکیه
روایت های این باب
خاتمه
تصاویر

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات