کتاب شوالیه های معبد و بنیان های فراماسونری

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 886.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 358

خلاصه کتاب شوالیه های معبد و بنیان های فراماسونری

آنچه از مجامع مخفی به صورت عام و فراماسونری به صورت خاص می شناسیم، چه در بنیادهای فکری و چه در صورت های تشکیلاتی، حاصل سیر تطور مجامع ابتدایی در تاریخ تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپا است. بدین سبب، ارائه ی تعریفی جامع از موقعیت و عملکرد این مجامع و وضع گیری در برابر آنها، مشروط به شناسایی این سیر تجول تاریخی و فرهنگی است.

اهمیت و ضرورت شناسایی مبانی و مبادی نظری این جریان راز آلود و مخفی، معطوف به اهمیت و ضرورت شناسایی پایه های فکری و فلسفی بنیان گذاران تاریخ غربی است. امری که همواره از نظرگاه منتقدان حوزه ی فرهنگی و تمدنی مدرن پوشیده مانده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : تاریخ فرهنگی قبیله لعنت

صفحات کتاب : 358

کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۲/۶۵‏‫‬‭/ش۷ت۲ ۱۳۹۴

دیویی : ۲۹۷/۴۴

کتابشناسی ملی : 3759996

شابک : 7-97-6938-964-978

سال نشر : 1394

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات

98919****8396

عالی

1397/5/11

پاسخ