کتاب اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 397.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 129

خلاصه کتاب اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل

تشکیل و انعقاد عقد، شناسایی ارکان و عناصر سازنده آن از جمله موضوعات با اهمیت در سلسله مباحث حقوق مدنی است.

در اینکه تشکیل و انعقاد عقد به دو عنصر ایجاب و قبول وابسته است تردیدی نیست، ولی اینکه در پاره ای از عقود، علاوه بر این دو عنصر عامل دیگری به عنوان قبض موضوع عقد نیز لازم است، مطلب قابل تامل و موشکافی می باشد زیرا مثلا در عقودی از قبیل وقف و هبه و بیع سلم یا سلف و بعضی عقود دیگر از این نمونه، عقد به ایجاب و قبول تنها تحقق نمی یابد بلکه محتاج به قبض موضوع آن نیز می باشد. همچنین درباره ای از عقود، قبض اگرچه شرط صحت یا انعقاد عقد نمی باشد اما ممکن است شرط لزوم یا از آثار عقد باشد .

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 129

کنگره : KMH۸۵۸‏‫‭‏‫‭/ز۲‮الف‬۲ ۱۳۹۶

دیویی : 346/5502

کتابشناسی ملی : 4828821

شابک : 978-600-8796-71-8

سال نشر : 1396

نظرات