3 / 5

زبان و نگارش فارسی

موضوعات


دانلود کتاب زبان و نگارش فارسی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 171
1,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب حاضر با رویکردی کاربردی و با استفاده از سالها تجربة تدریس و آشنایی با نظرات دانشجویان و با بهره گیری از نقد و تحلیل درسنامه ها و با انتخابی از کتابهای زبان و نگارش فارسی تهیه شده است.
لزوم آشنایی و توانمندی دانشجویان با موضوعهایی از قبیل مکاتبات اداری، گزارش نویسی، رزومه نویسی، مقاله نویسی و... تهیه و نشر این اثر را ضروری می کرد. البته بر این باوریم فراگیران و دانشجویان عزیز فقط با خواندن و دانستن مطالب این اثر و امثال آن به توانمندی لازم دست نمی یابند بلکه باید از راه تمرین و ممارست تجربه کسب کنند تا بخشی از مهارتهای مهم و ارزشمند برایشان ملکه شود.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 171

کنگره : ‫‮‭PIR2839‫‬‮‭/ذ23ز2 1391

دیویی : ‫‬‮‭808

کتابشناسی ملی : 2908658

شابک : 978-600-92480-4-9

سال نشر : 1391

فهرست

مقدمه
زبان و ادبیات
زبان
نقش های زبان:
انواع زبان:
ادبیات
انواع ادبی
1- ادبیات حماسی
2- ادبیات غنایی
3- ادبیات نمایشی یا دراماتیک
4- ادبیات تعلیمی
شعر و سبک های آن
شعر
سبک های شعر فارسی
1ـ سبک خراسانی
2ـ سبک عراقی:
3ـ سبک هندی:
4ـ سبک بازگشت:
5ـ سبک مشروطه:
6- سبک انقلاب اسلامی (معاصر)
پس از جنگ، شعر دو جنبة متفاوت یافت:
نثرفارسی و سبکهای آن
نثر
سبکهای نثر فارسی
الف: طبقه بندی از دیدگاه صورت:
ب: طبقه بندی از لحاظ محتوا و موضوع:
ج: نثر فارسی در سیر تاریخی
1ـ سدۀ 3 تا نیمۀ نخست سدۀ 5 :
2ـ پایان سدۀ 5 تا آغاز سدۀ 6 :
3ـ سدۀ 6 :
4ـ سدۀ 7 :
5ـ سدۀ 8 :
6ـ سدۀ 9 :
7ـ سدۀ 10 تا میانۀ 12 :
8ـ سدۀ 13 :
9ـ عصر مشروطه:
10ـ دوره معاصر( بعد از 1300 ش) :
نویسندگی
اصول و آیین درست نویسی
کلیاتی دربارۀ ویرایش
ویرایش چیست؟
ویراستار :
مهم ترین نکته های ویرایش
ویرایش تخصصی
ویرایش محتوایی ـ ساختاری
ویرایش زبانی
ویرایش فنی
نکته هایی در شیوۀ املای فارسی
قواعد نشانه گذاری
گزارش نویسی
فرهنگ عمید
موضوع گزارش:
عوامل موثر در تنظیم گزارش:
بخش های گزارش:
متن گزارش:
خلاصه یک گزارش
مقاله نویسی
دو گام مهم در انجام پژوهش:
الف- تفکر و دقت:
ب- طرح و ساختار:
مراحل پنجگانۀ تالیف و تدوین مقاله:
1ـ مرحلۀ بررسی و مطالعۀ موضوع:
طرح پژوهش
2- گردآوری مطالب
برگۀ یادداشت
نمونۀ برگۀ یادداشت:
نمونۀ برگۀ یادداشت:
3ـ مرحلۀ طرح منطقی مطالب (ترتیب)
ترتیب چیست؟
4ـ مرحلۀ نگارش:
5- مرحلۀ تجدید نظر و اصلاح
آیین نگارش نامۀ اداری
نامۀ اداری
اصول تهیه و نگارش مکاتبات اداری
1- سرلوحه
2- عنوان گیرنده
3- عنوان فرستنده.
4- موضوع نامه
5- متن نامه
6- امضا نامه
7-رونوشت نامه
8- نشانی دقیق و کامل فرستنده
نامه های اداری و نحوۀ ثبت عناوین آنها
استانداردهای نگارش
نکات دیگر در آیین مکاتبات
شیوۀ نگارش اعداد
استثنائات:
نمونه ای از نامۀ اداری :
نکاتی در باب نوشتن نامۀ اداری:
شهروند الکترونیک
معرفی نامه(رزومه)
1- جزئیات شخصی(Personal Details)
2- تحصیلات و توانایی های علمی(Education and Qualifications)
3- سوابق شغلی (Skills and Work Experiences)
4- انتشارات و مقالات(Publications)
5- سایر اطلاعات(Additional Information)
6 - علایق(Interests)
7 - معرف ها(References).
* سایر توصیه ها
* اگر می خواهید بدانید افراد موفق چگونه رزومه می نویسند، مطالب زیر را بخوانید.
الف) پاکیزه و تمیز و خالی از اشتباه بنویسید.
ب) هدف و منظور خود را به طور مشخص شرح دهید.
ج) نقاط قوت خود را برای کارفرمایان معین نمایید.
د) اطلاعات مهم تر را مشخص نمایید.
گزیده ای از معرفی نامه دکتر سعید کاظمی آشتیانی
خاطره نویسی
ویژگیهای ساختاری خاطره
انواع خاطره
الف ـ خاطره با توصیف جزییات.
ب ـ خاطره بدون بیان جزییات
خاطرات اسرای عراقی
الف ـ اول شخص
ب ـ سوم شخص
اصول و قواعد عملی خاطره نویسی
الف ـ تعیین موضوع
ب ـ راویت کننده
ج ـ آغار خاطره
تفاوت خاطره و گزارش
نمونه: گزارش بازدید از مناطق جنگی
نمونه: خاطرة بازدید از مناطق جنگی
نمونه دیگر
شرح حال نگاری
«سابقۀ شرح حال نگاری در جهان»:
شرحی از زندگی دکتر محمد معین
زندگینامۀ سردار افسانه ای دفاع مقدس
مسئولیتها
مجروحیتها
سوابق آموزشی
گوشه ای از وصیت نامه
شرح حال بزرگان ادب و فرهنگ ایران
ابو سعیدابوالخیر
پروین اعتصامی
نورالدّین عبدالرّ حمن بن احمد جامی
خواجه نظام الملک طوسی
اقبال لاهوری
ابومعین ناصربن خسروقبادیانی
جلال آل احمد
استاد مرتضی مطهّری
استاد علی شریعتی
انوری
ملک الشعرای بهار
خاقانی شروانی
خواجه شمس الدین محمد بن بهاالدین حافظ شیرازی
دقیقی طوسی
رودکی سمر قندی
ابو الفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیشابوری
مسعود سعد سلمان
شیخ مشرف بن مصلح سعدی شیرازی
ابو المجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی
شهریار
میرزا محمد علی بن میرزا عبدالرحیم صائب تبریزی
عبید زاکانی قزوینی
عطار نیشابوری
عراقی
فردوسی طوسی
فروغی بسطامی
فرخی سیستانی
محتشم کاشانی
منوچهری دامغانی
وحشی بافقی
هاتف اصفهانی
مولانا مولوی
خلاصه نویسی
ضرورت خلاصه نویسی
فوایدخلاصه نویسی
مراحل خلاصه نویسی
تفاوت تلخیص با بازنویسی و بازآفرینی
چند نکتۀ لازم در تلخیص متن :
داروی جان
ترجمه
ترجمۀ همزمان:
ترجمۀ ماشینی
لزوم رعایت چند اصل در ترجمه:
آفات ترجمه:
نمونۀ یک ترجمه
عشق کالای نقد جهان است
ترجمه دعای عرفه
نزار قبانی
نمونه ای از اشعار نزار قبانی:
تو را دوست دارم
مکتبهای ادبی غرب
قرون وسطی.
رنسانس
نقش اسلام و شرق در رنسانس .
اومانیسم (Humanisme)
کلاسیسم (Classicisme)
رمانتیسم (Romantism)
پارناس
عقاید پارناسین ها:
رئالیسم
اکسپرسیونیسم (Expressionisme)
نارسیسیسم ( Narcissisme)
ایده آلیسم (Idealisme) پندار گرایی، آرمان گرایی
ایده آلیسم عینی و ایده آلیسم ذهنی:
اگزیستانسیالیسم (Existentialisme ) هستی گرایی
امپرسیونیسم (Impressionnisme)
پست امپرسیونیسم
کوبیسم
پوپولیسم (Populisme)
سمبولیسم ( Symbolisme )
ناتورالیسم (Naturalisme)
سورئالیسم
مینی مالیسم
مشخصات مینی مالیسم
خصیصه های مهم اغلب داستان های کوتاه مینی مالیستی:
محدودیت زمان و مکان:
نقد ادبی
اهداف و وظایف نقد :
مکاتب نقد:
ویژگی های منتقد:
تحلیل شعرهای علیرضا قزوه
رنگ اعتراض
دردهای جامعه
وسعت معنا
آرایه های ادبی
سجع
الف ) سجع متوازن
ب) سجع مطرف
ج ) سجع متوازی
موازنه و ترصیع
جناس
انواع جناس
انواع جناس ناقص
قلب
اشتقاق
مُلمّع
آرایه های معنوی
مراعات نظیر، تناسب
تضاد ،طباق
متناقض نما ،پارادوکس
حس آمیزی
تلمیح
تضمین
هدف از تضمین:
اغراق
ایهام
ایهام تناسب
ارسال المثل
اسلوب معادله
حسن تعلیل
لفّ و نشر
علم بیان
تشبیه
تشبیه مفرد
تشبیه مرکب
استعاره
استعارۀ مصرحه آشکار
استعارۀ مکنیه
اضافۀ استعاری
تشخیص
مجاز
کنایه
اضافۀ اقترانی
دانستنی های ادبی
تفاوتهای غزل و تغزّل :
مکتب وقوع :
واسوخت
شهرآشوب
بحر طویل
ملامتّیه
نجوم در شعر:
کلٌهُ السٌر
هفتخوان رستم
هفتخوان اسفندیار
هفت خط جام جمشیدی:
هفت قلم آرایش :
هفت شهر عشق عطار:
هفت مقام عرفانی:
هفت گنبد
هفت درکۀ دوزخ:
هشت درجه بهشت:
هشت باب گلستان:
حالتهای عرفانی دهگانه:
دوازده برج فلک الافلاک
دوازده ماه ایرانی:
حروف اَبجد:
تفاوت تفسیر و تاویل
قرآن نه شعر و نه نثر
کتاب شناسی ، مطالعه و تندخوانی
کتابشناسی
عادتهای مفید در یادگیری
آفات مطالعه :
افزایش سرعت مطالعه:
نمونه سوالات فارسی عمومی
نمونه سوالات جور کردنی
نمونه سوالات چهار گزینه ای
معنی لغات دشوار
کتابنامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات