1 / 3

سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی

با نگاهی تطبیقی به شعر و نقاشی دوره انقلاب

موضوعات


خرید نسخه چاپی: bookroom.ir

خرید کتاب سبک شناسی هنر انقلاب اسلامی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 826.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 324
9,900 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این اثر، «سبک» را ویژگی های تکرارشونده و مشخص صوری و ساختاری یک اثر یا مجموعه ای از آثار می داند که عوامل اجتماعی و فرهنگی و به ویژه نحوه اندیشیدن مؤلف یا مؤلفانِ آن آثار تأثیر بسزایی در ایجاد و کیفیت آن ها دارد. همچنین نتیجه می گیرد که با وقوع انقلاب اسلامی، فصل تازه ای در تاریخ این سرزمین آغاز شده است که دامنه تأثیرات خود را در گستره وسیعی از حوزه ها، از مسائل سیاسی و اجتماعی تا مسائل فرهنگی و هنری بسط داده است.

بر همین اساس، انسان عهد انقلاب اسلامی نیز دارای جهان بینی خاصی است که طرز نگرش او را به هستی و پدیده های آن متفاوت می سازد. این طرز نگرش متفاوت، تأثیرات مستقیمی در هنر و ادبیات این دوره خواهد گذاشت و منجر به شکل گیری سبک تازه ای در هنر می شود. این سبک تازه در حیطه های مختلفی همچون شعر و نقاشی تأثیری مشترک و مشابه برجای خواهد گذاشت.

از این روی به نظر می رسد مطالعه هنر و ادبیات این دوره و بررسی نسبت آن با گفتمان فکری حاکم، منتج به کشف ویژگی های سبکی مشترک و تکرارشونده آثار ادبی و هنری مرتبط با انقلاب خواهد شد و می تواند مشخص کننده سبک هنر انقلاب اسلامی باشد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 324

کنگره : DSR۱۵۵۶‏‫‬‭/و۳س۲ ۱۳۹۶

دیویی : 955/0830223

کتابشناسی ملی : 4880437

شابک : 978-600-03-1697-6‬

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

فهرست

مقدمه
سبک شناسی و نقش آن در مطالعات هنر و ادبیات
سبک و سبک شناسی چیست؟
سبک
سبک شناسی
انواع سبک شناسی
تفاوت سبک و مکتب
نسبت هنر با جهان بینی هنرمند و نمود آن در سبک
پیشینۀ مطالعات تطبیقی شعر و نقاشی
چرایی و چگونگی سبک شناسی تطبیقی شعر و نقاشی
نسبت شعر و نقاشی در تاریخ هنر غرب
نسبت شعر و نقاشی در تاریخ هنر ایران
مبانی و تاریخچۀ هنر و ادبیات انقلاب اسلامی
چیستی نقاشی و شعر (هنر) انقلاب اسلامی
تأثیر انقلاب اسلامی بر هنر و ادبیات دورۀ انقلاب
تاریخچۀ هنر و ادبیات انقلاب اسلامی
تاریخچۀ نقاشی انقلاب
تاریخچۀ شعر انقلاب
نسبت و تفاوت هنر انقلاب اسلامی با هنر سوسیالیستی
نسبت و تفاوت هنر انقلاب اسلامی با هنر غربی
ویژگی های سبکی مشترک در شعر و نقاشی انقلاب
مقدمه: بی توجهی نسبی هنر انقلاب به صورت و ساختار هنری
الف) نفی مدرنیسم و فرمالیسم
ب) پراکنده گزینی و اقتباس
ج) اسلوب گرایی
د) بیان گرایی
ﻫ) صراحت و قطعیت
و) واقع گرایی
ز) نمادگرایی
مؤخره: نسبت واقعیت و نماد در هنر انقلاب
جمع بندی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات