2 / 5

ضد عفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی

ناشر : نی نگار

گردآورنده : کیارش قزوینی

موضوعات


دانلود کتاب ضد عفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 2.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 202
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

در سطح جهانی، هر ساله صدها میلیون نفر از مردم توسط عفونت های قابل اجتناب مرتبط با مراقبت های بهداشتی و درمانی تحت تاثیر قرار می گیرند. یکی از عوامل ایجاد کننده این عفونت ها عدم کفایت سترون سازی و گندزدایی ابزار و تجهیزات پزشکی است.

در واقع، استریلیزاسیون معیوب وسایل جراحی و ضدعفونی اشیاء قابل استفاده مجدد از جمله دستگاه های آندوسکوپی، دستگاههای مراقبت تنفسی و دستگاه های همودیالیز قابل استفاده مجدد هنوز هم در بسیا ری از مراکز رخ میدهد و منجر به عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی و درمانی می گردد.

کسب دانش کافی، اتخاذ بهترین شیوه ها و بهبود زیرساخت ها برای سترون ساز یو گندزدایی ابزار پزشکی، می توان از وارد شدن آسیب ناشی از عفونت های مرتبط با به بیماران و کارکنان بهداشتی جلوگیری کرد.

علاوه بر این، در بسیاری از مراکز، استفاده مجدد نامناسب از دستگاه های پزشکی یکبار مصرف یک روش معمول بوده و فرایندهای تمیز کردن و ضدعفونی این دستگاه ها ناکافی بوده و استاندارد نمی باشند. فرآیندهای استریلیزاسیون و ضدعفونی اغلب پیچیده هستند، نیاز به زیرساخت ها و تجهیزات خاص دارند و شامل چند ین مرحله اند که نیازمند اعمال صحیح مراحل مختلف، از جمع آوری دستگاه ها، تحویل و دریافت توسط واحد، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع آن ها در سراسر مرکز می باشند. در این میان با اهمیت ترین آن ها روش های کنترل کیفیت به منظور ارزیابی عملکرد صحیح است.

در این زمینه، این کتاب ابزاری بسیار مهم جهت ارائه راهنمایی به مدیران و کارکنان بهداشت و سلامت در مورد زیرساخت های مورد نیاز و روش های استاندارد برای فرآوری مجدد، استریلیزاسیون موثر و ضدعفونی دستگاه های پزشکی می باشد.

این ویرایش از کتاب راهنما یک تجدیدنظر کلی و به روز شده از کتابچه راهنمای استریلیزاسیون مراکز بهداشتی درمانی ارائه شده توسط CDC آمریکا در سال 2009 می باشد که نتیجه همکاری نزدیک بین واحد پیشگیری و کنترل عفونت در سازمان بهداشت جهانی، CDC آمریکا و یک گروه کارشناسان متخصص بین المللی است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 202

کنگره : 49QRالف 7 م 1396 96 QR

دیویی : 616/9081

کتابشناسی ملی : 7684692

شابک : 978-600-8800-05-7

سال نشر : 1396

فهرست

فهرست مخفف واژگان
تعاریف واژگان و اصطلاحات
پیشگفتار
تقدیر و تشکر
جنبه های عمومی استریل سازی
تضمین کیفیت
مقدمه
اجزای اصلی سیستم های مدیریت کیفیت
تضمین کیفیت باید شامل موارد زیر باشد
اجزای اعتبارپذیری استریلیزاسیون
انواع استریل سازی و روش های اعتباربخشی
خلاصه ای از فعالیت های اعتباربخشی تمام دستگاه ها
چه زمانی باید اعتباربخشی استریل سازی انجام شود؟
مدیریت خطر در ضدعفونی و استریل سازی
ارزیابی خطر در فرایند استریل سازی
دستگاه های پزشکی
تجهیزات و ماشین های فرآوری و آماده سازی
روش های کنترل - تست و بررسی ها
نیروی انسانی در بخش استریل سازی

سطوح نیروی انسانی
آموزش و تعلیم
نسبت نیروی انسانی
گردش کار و محیط کار
بخش استریل سازی (SSD)
ساختار یک بخش استریل سازی
نقاط قوت و محدودیت های بخش استریل سازی (SSD)
پیکربندی بخش استریل سازی (SSD)
واحدهای تخصصی تر و کوچکتر استریل سازی
برنامه ریزی فضاها
کیفیت آب
محیط بخش استریل سازی(SSD)
مناطق خاص در خلال بخش استریل سازی (SSD)
منطقه کثیف
منطقه آماده سازی و بسته بندی
منطقه استریل سازی
منطقه ذخیره سازی استریل
منطقه استریل سازی در واحدهای ویژه
تمیز کردن محیط بخش استریل سازی (SSD)
بهداشت و ایمنی شغلی
نوع پوشش افراد در بخش استریل سازی
کنترل ایمن وسایل نوک تیز و مدیریت زباله
سلامت کارکنان
تمیز کردن ابزار و دستگاه های پزشکی
چرا باید همه دستگاه های پزشکی قبل از آماده سازی کاملا تمیز باشند؟
آماده سازی دستگاه ها در نقطه استفاده برای ضدعفونی
نقش اصلی تمیز کردن
تمیز کردن چیست؟
اثر ناخواسته جدانکردن اجزاء دستگاه ها بر تمیز کردن
عوامل موثر بر تمیزکردن
محصولات پاک کننده
ویژگی های ایده آل عوامل تمیز کننده
انتخاب عوامل تمیز کننده
روان کننده ها
روش های تمیز کردن
تمیز کردن دستی
خشک کردن
مراقبت از ابزار تمیز کردن
تمیز کردن مکانیکی
تجهیزات پاک کننده های اولتراسونیک
دستگاه شوینده خودکار
دستگا ههای شوینده دارای کارتریج
تائید تمیز کردن و کنترل کیفیت
عمل تمیز کردن
آماده سازی برای تمیز کردن دستگاههای پزشکی
بایدها و نبایدهای تمیز کردن
آماده سازی و بسته بندی برای باز فرآوری
مقدمه
بازرسی
بازرسی بعد تمیز کردن وناحیه تست عملکردی
بازرسی و تست عملکردی
قرار دادن دستگاه ها در سینی ها
مونتاژ
فضا برای مونتاژ و سرهم کردن وسایل پزشکی
بسته بندی و پیچیدن ابزار و اشیاء
اصول کلی برای پیچیدن
الزامات سیستمهای بسته بندی
مواد بسته بندی
انتخاب مواد بسته بندی
تکنیک های بسته بندی
تجهیزات مورد نیاز
دستورالعمل های اختصاصی برای بسته بندی در فرایندهای با دمای پایین
بر چسب گذاری
نگهداری سیستمهای بسته بندی
ضدعفونی کننده های شیمیایی
مقدمه
یک ضدعفون یکننده ایده آل
عوامل که بر کارایی فرایند ضدعفونی تاثیر می گذارند
انواع مواد ضدعفونی کننده شیمیایی مرسوم
استفاده از ضدعفونی کننده های شیمیایی - ایمنی کارکنان بهداشتی و درمانی
آلودگی زدایی و ضد عفونی اندوسکوپ ها
انواع اندوسکوپ
آندوسکوپ های سخت
اندوسکوپ های انعطاف پذیر
نوع اقدام درمانی
امکانات برای آلودگی زدایی
ضدعفونی اندوسکوپهای سخت
ضدعفونی اندوسکوپهای انعطاف پذیر
آمده سازی اندوسکوپ توسط سیستم خودکار
لوازم جانبی
استریلیزاسیون وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد
فرایند استریلیزاسیون
سازگاری ابزار (دستگاه)
استریلیزاسیون با بخار
انواع استریل کننده های با بخار
روش های استریل سازی توسط بخار
کنترل سیکل استریل سازی
بارگیری
تخلیه بار
خنک کردن بار
سیستم استریلیزاسیون فوری
سیستم استریلیزاسیون فوری (IUSS) چیست؟
سیستم استریلیزاسیون فوری در مقابل pre-pack
توصی ههای کاربرد سیستم استریلیزاسیون فوری (IUSS)
پیشنهادهایی برای به حداقل رساندن استریل سازی به روش فوری IUSS
استریل کننده ها یا اتوکلاوهای رومیزی
استریل کننده های رومیزی با کاست
بارگیری اتوکلاو رومیزی
تخلیه یک اتوکلاو رومیزی
روشهای استریل سازی شیمیایی (دمای پایین)
اکسید اتیلن (ETO) ETO
گاز پراکسید هیدروژن (پلاسما)
ازون به تنهایی یا پراکسید هیدروژن و گاز ازون
گاز فرمالدئید یا بخار فرمالدئید با دمای پایین
استریلیزاسیون توسط مواد شیمیایی مایع
بررسی و ممیزی استریلیزاسیون
استفاده مجدد از وسایل پزشکی یکبار مصرف
مقدمه
مسائل ایمنی
استفاده برای یک بیمار
خطرات ناشی از استفاده مجدد
کتابچه راهنما در پالایش اقلام یکبار مصرف
خلاصه توصی ههای بازفرآوری وسایل یک بار مصرف
انتقال وسایل پزشکی به مرکز ضدعفونی و بازگشت آنها
مقدمه
جابجایی و انتقال وسایل و دستگاه های آلوده
انتقال به خارج مرکز - جاده ای
فرآوری ابزار در دندانپزشکی
مقدمه
سلامت کارکنان
ضدعفونی تجهیزات دندانی
تمیز کردن ابزارآلات
تمیز کردن دستی
تمیز کردن اولتراسونیک
دستگاه خودکار شستشو - ضدعفونی
استریل سازی ابزار
منابع و ماخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات