کتاب ضد عفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی

5 از 3 نظر

ناشر: نی نگار

گردآورنده: کیارش قزوینی

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 2.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 202

خلاصه کتاب ضد عفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی

در سطح جهانی، هر ساله صدها میلیون نفر از مردم توسط عفونت های قابل اجتناب مرتبط با مراقبت های بهداشتی و درمانی تحت تاثیر قرار می گیرند. یکی از عوامل ایجاد کننده این عفونت ها عدم کفایت سترون سازی و گندزدایی ابزار و تجهیزات پزشکی است.

در واقع، استریلیزاسیون معیوب وسایل جراحی و ضدعفونی اشیاء قابل استفاده مجدد از جمله دستگاه های آندوسکوپی، دستگاههای مراقبت تنفسی و دستگاه های همودیالیز قابل استفاده مجدد هنوز هم در بسیا ری از مراکز رخ میدهد و منجر به عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی و درمانی می گردد.

کسب دانش کافی، اتخاذ بهترین شیوه ها و بهبود زیرساخت ها برای سترون ساز یو گندزدایی ابزار پزشکی، می توان از وارد شدن آسیب ناشی از عفونت های مرتبط با به بیماران و کارکنان بهداشتی جلوگیری کرد.

علاوه بر این، در بسیاری از مراکز، استفاده مجدد نامناسب از دستگاه های پزشکی یکبار مصرف یک روش معمول بوده و فرایندهای تمیز کردن و ضدعفونی این دستگاه ها ناکافی بوده و استاندارد نمی باشند. فرآیندهای استریلیزاسیون و ضدعفونی اغلب پیچیده هستند، نیاز به زیرساخت ها و تجهیزات خاص دارند و شامل چند ین مرحله اند که نیازمند اعمال صحیح مراحل مختلف، از جمع آوری دستگاه ها، تحویل و دریافت توسط واحد، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع آن ها در سراسر مرکز می باشند. در این میان با اهمیت ترین آن ها روش های کنترل کیفیت به منظور ارزیابی عملکرد صحیح است.

در این زمینه، این کتاب ابزاری بسیار مهم جهت ارائه راهنمایی به مدیران و کارکنان بهداشت و سلامت در مورد زیرساخت های مورد نیاز و روش های استاندارد برای فرآوری مجدد، استریلیزاسیون موثر و ضدعفونی دستگاه های پزشکی می باشد.

این ویرایش از کتاب راهنما یک تجدیدنظر کلی و به روز شده از کتابچه راهنمای استریلیزاسیون مراکز بهداشتی درمانی ارائه شده توسط CDC آمریکا در سال 2009 می باشد که نتیجه همکاری نزدیک بین واحد پیشگیری و کنترل عفونت در سازمان بهداشت جهانی، CDC آمریکا و یک گروه کارشناسان متخصص بین المللی است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها ضد عفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی

مشخصات کتاب ضد عفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 202

کنگره : 49QRالف 7 م 1396 96 QR

دیویی : 616/9081

کتابشناسی ملی : 7684692

شابک : 978-600-8800-05-7

سال نشر : 1396

نظرات درباره ضد عفونی و آماده سازی ابزار و تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و بهداشتی