1 / 3

مدیریت تغییر


دانلود کتاب مدیریت تغییر

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 806.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 106
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

رشد و بالندگی هر جامعه در گروی دانایی و خرد اعضای آن می‌باشد و به تعبیری دیگر، یکی از خواسته‌های درونی هر فرد و جامعه‌ای تعالی و تقویت توان و ظرفیت فکری و ذهنی است. تحقیق این مهم به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود کتب تأثیرگذار می‌باشد. روند تغییرات اساسی در محیط عصر حاضر و شتاب فراوان تغییر، بزرگ‌ترین مشخصه آن است، جهان و محیط اطرافمان در حال تغییر است و در چنین شرایط هیچ چیز خطرناک‌تر از دل بستن به کامیابی‌های دیروز نیست و آینده به روی افراد و جوامع بسته خواهد بود که یارای گریز از جاذبه‌ی گذشته را ندارند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 106

فهرست

سخنی از ناشر
درس اول:تغییر را به تعویق نیندازید
درس دوم: امروز تغییر کنید، نه فردا
درس سوم:نگذارید سازمان های اداری و کاغذبازی ها، مانع تغییر شما شوند
درس چهارم: تغییر خوب است
درس پنجم: تغییر با ارتباط منسجم ممکن می شود
درس ششم: باید خودتان را با تغییر وفق دهید
درس هفتم: تغییر ساده است
درس هشتم: خطرپذیری را راحت جلوه دهید
درس نهم: مواجهه با مخالفانِ تغییر فرهنگی
درس دهم: بازآفرینی سازمان
درس یازدهم: تغییر موقعیتِ یک سازمان
درس دوازدهم: بدانید چه هنگام خود را بازنشست کنید
درس سیزدهم: محیط تجاری تان را کنترل کنید و تغییر را به پیش اندازید
درس چهاردهم: فرهنگی را تغییر دهید تا تجارت جدیدی بسازید

نظرات