1 / 3

طراحی گام به گام وب سایت

موضوعات


دانلود کتاب طراحی گام به گام وب سایت

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 6.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 221
3,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

کتاب طراحی گام به گام وب سایت نوشته ی علی هندی ورکانه، به آموزش طراحی سایت با استفاده از کد های Javascript و Html و Css و Php پرداخته است و به طور تقریبی تمامی مراحل را از حالت ایستا تا پویا بیان می کند.

در حال حاضر دنیای اینترنت و وب بسیار گسترده شده است و مردم جهان حالا مدّت زیادی از زمان خود را در اینترنت سپری می کنند، در هر کجای دنیا که قرار داشته باشیم، هر لحظه که بخواهیم، می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود یا دیگران را توسط اینترنت به اشتراک بگذاریم. بهترین روش برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، طراحی آن ها در قالب صفحات وب است. همه ی افرادی که می خواهند تجارت خود را گسترش دهند و همچنین می خواهند خود را در عرصه ی وب معرفی نمایند می توانند با طراحی وب به هدف خود دست یابند.

این کتاب، ادعای معرفی کامل طراحی وب سایت را ندارد، ولی در این اثر مطالب مورد نظر به صورت مثال های کاربردی که در ذهن مخاطب به وجود می آید، مطرح شده و با انجام کار عملی سعی در همراه کردن خواننده کتاب و درگیر کردن وی با مسائل و مشکلات احتمالی در طراحی وب سایت دارد. کتاب طراحی وب سایت از مقدماتی تا پیشرفته، به عنوان یک نقطه شروع برای همه کسانی است که با Html و Php آشنا نیستند ولی در موردشان شنیده و علاقه به یادگیری آن ها دارند.

برای انجام دادن مثال های کتاب نیاز به نرم افزار خاصی نیست، تمامی مثال های این کتاب توسط نرم افزار Notepad که در تمامی نسخه های ویندوز وجود دارد بیان شده است، در ضمن برای انجام دادن مثال های کتاب، نیاز به نرم افزار XAMPP وجود دارد.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 221

فهرست

مقدمه
گام اول
آشنایی با مفاهیم رایج در طراحی وب و اینترنت
شبکه کامپیوتری
منابع اطلاعاتی
سرویس دهنده (Server)
سرویس گیرنده (Client)
اینترنت
وب
صفحه وب (Web Page)
وب سایت (Web Site)
Home Page
Host
Upload
Download
Request
Response
مرورگر وب (Web Browser)
W3C
معرفی زبان HTML
صفحات ایستا و پویا
گام دوم
برچسب های اولیه
مفهوم برچسب (Tag)
خصوصیات برچسب
قالب های صفحات وب
تفاوت فایل های. htm با. html
برچسب
برچسب
برچسب
برچسب <br /> ایجاد یک صفحه وب ساده<br /> ساختار برچسب ها<br /> رنگ ها در صفحه وب<br /> خصوصیتbgcolor<br /> خصوصیت background<br /> خصوصیت text<br /> برچسب Container<br /> برچسب توضیحات <- - … - -! ><br /> برچسب <!DOCTYPE><br /> برچسب <br/><br /> کُد  <br /> برچسب <b><br /> برچسب <i><br /> برچسب <u><br /> برچسب <strong><br /> برچسب <em><br /> برچسب <cite><br /> برچسب <hr/><br /> خصوصیت Width<br /> خصوصیت Size<br /> خصوصیت Color<br /> خصوصیت Align<br /> خصوصیت Noshade<br /> برچسب <p><br /> برچسب <span><br /> برچسب های<h1> تا <h6><br /> برچسب های<sup> و <sub><br /> برچسب <pre><br /> برچسب <center><br /> برچسب های<small> و <big><br /> برچسب <abbr><br /> برچسب <acronym><br /> برچسب <font><br /> برچسب <marquee><br /> خصوصیت Width<br /> خصوصیت Height<br /> خصوصیت Bgcolor<br /> خصوصیتBehavior<br /> خصوصیتLoop<br /> خصوصیتScrolldelay<br /> خصوصیتScrollamount<br /> حرکت دادن تصویر در صفحه<br /> خصوصیتDirection<br /> درج کاراکتر های خاص در صفحه وب<br /> کُد©<br /> کُد®<br /> کُد×<br /> کُد÷<br /> کُد£<br /> کُد¢<br /> کُد"<br /> کُد &<br /> کُد ><br /> کُد <<br /> کُد ¥<br /> گام سوم<br /> برچسب <a><br /> خصوصیت href<br /> خصوصیت target<br /> ایجاد پیوند یک صفحه به صفحه دیگر<br /> برچسب <img><br /> خصوصیتwidth<br /> خصوصیت height<br /> خصوصیتborder<br /> خصوصیتtitle<br /> خصوصیتalt<br /> ایجاد پیوند روی تصاویر<br /> پیوند به محلی مشخص در صفحه وب جاری (لنگر (anchor) ) :<br /> خصوصیت name<br /> نوع MIME<br /> گام چهارم<br /> برچسب <table><br /> برچسب <tr><br /> برچسب <td><br /> خصوصیت border<br /> خصوصیت bgcolor<br /> قرار دادن تصویر در پشت زمینه جدول<br /> خصوصیات rowspan و colspan<br /> خاصیت rowsapn<br /> خاصیت colspan<br /> برچسب <th><br /> برچسب <ul><br /> برچسب <ol><br /> برچسب <dl><br /> گام پنجم<br /> مفهوم قاب (Frame)<br /> برچسب <frame><br /> برچسب <frameset><br /> خصوصیت Rows<br /> خصوصیت Cols<br /> خصوصیت border<br /> خصوصیت Src<br /> قاب درون صفحه (Inline Frame)<br /> گام ششم<br /> برچسب <form><br /> خصوصیت Action<br /> خصوصیت Method<br /> Get<br /> Post<br /> برچسب <input><br /> خصوصیتmaxlength<br /> خصوصیت value<br /> برچسب<textarea><br /> خصوصیت radio<br /> برچسب های <select> و <option><br /> خصوصیت checkbox<br /> خصوصیاتsubmit و reset<br /> گام هفتم<br /> قالب بندی صفحات با CSS<br /> سبک دستوری<br /> سبک صفحه ای<br /> سبک خارجی<br /> برچسب <link><br /> کلاس در CSS<br /> دستور background-color<br /> دستور background-image<br /> دستور background-repeat<br /> دستور background-position<br /> دستور padding-left وpadding-right<br /> دستور List-Style-Image<br /> دستور Border<br /> دستور Borderwidth<br /> دستور Bordercolor<br /> برچسب <div><br /> گام هشتم<br /> برچسب meta<br /> 1- خصوصیت Name<br /> 2- خصوصیت content<br /> 3- خصوصیت http – equiv<br /> 4- خصوصیتscheme<br /> گام نهم<br /> جاوا اسکریپت (Java Script)<br /> برچسب <script><br /> محل قرارگیری برچسب <script><br /> دستور Document. write<br /> ایجاد اسکریپت خارجی<br /> اسکریپت نویسی inline<br /> alert ()<br /> نکات مهّم در نوشتن دستورات جاوا اسکریپت<br /> درج توضیحات در جاوا اسکریپت<br /> متغیر ها در جاوا اسکریپت<br /> تعریف متغیر ها در جاوا اسکریپت<br /> شیوه نام گذاری متغیرها در جاوا اسکریپت<br /> ثابت ها<br /> عملگرهای ریاضی (محاسباتی)<br /> عملگرهای مقایسه ای (رابطه ای)<br /> عملگر تساوی (= =)<br /> عملگر نامساوی (! =)<br /> عملگر بزرگتر (>)<br /> عملگر کوچکتر (<)<br /> عملگر بزرگتر یا مساوی (>=)<br /> عملگر کوچکتر یا مساوی (<=)<br /> الحاق عملگر های رشته ای<br /> دستور if<br /> دستور else<br /> دستور elseif<br /> دستور switch<br /> حلقه های تکرار<br /> حلقه for<br /> حلقه while<br /> حلقه do … while<br /> گام دهم<br /> مقدمه<br /> نصب نرم افزار XAMPP<br /> شروع برنامه نویسی در PHP<br /> ایجاد یک فایل PHP<br /> دستور Echo<br /> دستور Print<br /> چاپ چند عبارت توسط یک دستور در PHP<br /> استفاده از کدهای PHP و HTML در کنار یکدیگر<br /> درج توضیحات درون کدهای PHP<br /> متغیرها در PHP<br /> نوع متغیر در PHP<br /> استفاده از ثابت در Php<br /> عملگر های محاسباتی در Php<br /> تفاوت عملگر ++a وa++<br /> عملگرهای مقایسه ای<br /> تفاوت عملگر== و عملگر===<br /> عملگرهای منطقی<br /> عملگرهای رشته ای<br /> تابع Strlen ()<br /> تابع Strtoupper ()<br /> تابع Strtolower ()<br /> تابع Ucfrist ()<br /> تابع Ucwords ()<br /> تابعAddslashes ()<br /> تابع Date ()<br /> تابع Abs ()<br /> دستورif<br /> دستور else<br /> دستور elseif<br /> دستور switch<br /> حلقه های تکرار<br /> حلقه for<br /> حلقه while<br /> حلقه do … while<br /> آرایه (Array)<br /> حلقه Foreach<br /> ضمیمه کردن فایل ها به برنامه<br /> رمزنگاری اطلاعات<br /> گام یازدهم<br /> نحوه اجرای نرم افزار Mysql<br /> فارسی کردن محیط Phpmyadmin<br /> ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از دستور SQL<br /> ایجاد بانک اطلاعاتی با استفاده از Wizard<br /> خطای هنگام ذخیره سازی پایگاه داده (#1007)<br /> انواع داده Datatype<br /> ایجاد جدول با استفاده از دستور SQL<br /> ایجاد جدول با استفاده از wizard<br /> درج کلید اصلی (Primary Key) با استفاده از دستور SQL<br /> درج کلید اصلی با استفاده از wizard<br /> اضافه کردن یک فیلد به جدول با استفاده از دستور SQL<br /> تغییر اندازه نوع داده یک فیلد جدول با استفاده از دستور SQL<br /> حذف یک فیلد از جدول با استفاده از دستور SQL<br /> درج اطلاعات در جدول با استفاده از دستور SQL<br /> حذف رکورد از جدول با استفاده از دستور SQL<br /> حذف رکوردها از جدول به صورت یکجا با استفاده ازwizard<br /> حذف رکوردها از جدول به صورت یکجا با استفاده از دستور SQL<br /> ویرایش رکوردها با استفاده از دستور SQL<br /> ویرایش رکوردها با استفاده از wizard<br /> تغییر نام جدول با استفاده از کدهای SQL<br /> تغییر نام جدول با استفاده از wizard<br /> حذف جدول با استفاده از کدهای SQL<br /> حذف جدول با استفاده از wizard<br /> حذف بانک اطلاعاتی با استفاده از کدهای SQL<br /> حذف بانک اطلاعاتی با استفاده از wizard<br /> فهرست منابع</p></div></div></div><div class=row> <div class=col-lg-12> <div> <h3 class=headline> محصولات مشابه </h3> <h5 class="headline-more"> <a href="">بیشتر</a> </h5> <span class=line></span> </div> </div> </div> <div class=row> <div class="col-lg-12 col-xs-12"> <div class="similar-slider owl-carousel owl-theme"> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/20575/آموزش-گام-به-گام-فتوشاپ"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="آموزش گام به گام فتوشاپ - نویسنده: علی هندی ورکانه" width="168" height="210" alt="آموزش گام به گام فتوشاپ - نویسنده: علی هندی ورکانه" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/20575/162712?name=20575.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/20575/آموزش-گام-به-گام-فتوشاپ" title="آموزش گام به گام فتوشاپ"> آموزش گام به گام فتوشاپ </a> </h5> <p title="علی هندی ورکانه">علی هندی ورکانه</p> <P> <span class=color-sand title="10,000 تومان"><b>10,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="20575"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/20455/نظام-مدیریت-امنیت-اطلاعات"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="نظام مدیریت امنیت اطلاعات - نویسنده: سیدحامد هنرپرور تمیز - ناشر: ماهواره" width="168" height="210" alt="نظام مدیریت امنیت اطلاعات - نویسنده: سیدحامد هنرپرور تمیز - ناشر: ماهواره" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/20455/156591?name=20455.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/20455/نظام-مدیریت-امنیت-اطلاعات" title="نظام مدیریت امنیت اطلاعات"> نظام مدیریت امنیت اطلاعات </a> </h5> <p title="سیدحامد هنرپرور تمیز">سیدحامد هنرپرور تمیز</p> <P> <span class=color-sand title="4,000 تومان"><b>4,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="20455"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/20491/جایگاه-بهره-وری-فناوری-اطلاعات-در-آموزش-پرورش"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="جایگاه بهره وری فناوری اطلاعات در آموزش پرورش - نویسنده: فریبا جلیلیان - ناشر: قانون یار" width="168" height="210" alt="جایگاه بهره وری فناوری اطلاعات در آموزش پرورش - نویسنده: فریبا جلیلیان - ناشر: قانون یار" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/20491/158181?name=20491.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/20491/جایگاه-بهره-وری-فناوری-اطلاعات-در-آموزش-پرورش" title="جایگاه بهره وری فناوری اطلاعات در آموزش پرورش"> جایگاه بهره وری فناوری اطلاعات در آموزش پرورش </a> </h5> <p title="فریبا جلیلیان">فریبا جلیلیان</p> <P> <span class=color-sand title="8,000 تومان"><b>8,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="20491"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/10496/راهنمای-تعمیر-سخت-افزار-و-شاخص-های-خرید"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="راهنمای تعمیر سخت افزار و شاخص های خرید - ناشر: طاهریان - نویسنده: علی روح اللهی" width="168" height="210" alt="راهنمای تعمیر سخت افزار و شاخص های خرید - ناشر: طاهریان - نویسنده: علی روح اللهی" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/10496/71780?name=10496.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/10496/راهنمای-تعمیر-سخت-افزار-و-شاخص-های-خرید" title="راهنمای تعمیر سخت افزار و شاخص های خرید"> راهنمای تعمیر سخت افزار و شاخص های خرید </a> </h5> <p title="طاهریان">طاهریان</p> <P> <span class=color-sand title="10,000 تومان"><b>10,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="10496"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/8534/آموزش-گام-به-گام-هک-و-ضد-هک"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="آموزش گام به گام هک و ضد هک - ناشر: طاهریان - نویسنده: استوارت مک کلور" width="168" height="210" alt="آموزش گام به گام هک و ضد هک - ناشر: طاهریان - نویسنده: استوارت مک کلور" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/8534/49690?name=8534.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/8534/آموزش-گام-به-گام-هک-و-ضد-هک" title="آموزش گام به گام هک و ضد هک"> آموزش گام به گام هک و ضد هک </a> </h5> <p title="طاهریان">طاهریان</p> <P> <span class=color-sand title="15,000 تومان"><b>15,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="8534"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/18987/کارسا-مسیر"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="کارسا مسیر - ناشر: پشتیبان - نویسنده: آسیه حسینی نیکو" width="168" height="210" alt="کارسا مسیر - ناشر: پشتیبان - نویسنده: آسیه حسینی نیکو" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/18987/162771?name=18987.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/18987/کارسا-مسیر" title="کارسا مسیر"> کارسا مسیر </a> </h5> <p title="پشتیبان">پشتیبان</p> <P> <span class=color-sand title="2,600 تومان"><b>2,600 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="18987"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/10492/آموزش-گام-به-گام-3ds-max-2012"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="آموزش گام به گام 3ds Max 2012 - ناشر: طاهریان - نویسنده: ابوالفضل طاهریان یزدی" width="168" height="210" alt="آموزش گام به گام 3ds Max 2012 - ناشر: طاهریان - نویسنده: ابوالفضل طاهریان یزدی" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/10492/71453?name=10492.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/10492/آموزش-گام-به-گام-3ds-max-2012" title="آموزش گام به گام 3ds Max 2012"> آموزش گام به گام 3ds Max 2012 </a> </h5> <p title="طاهریان">طاهریان</p> <P> <span class=color-sand title="10,000 تومان"><b>10,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="10492"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/18668/ویندوز-10"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="ویندوز 10 - نویسنده: علی هندی ورکانه" width="168" height="210" alt="ویندوز 10 - نویسنده: علی هندی ورکانه" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/18668/137601?name=18668.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/18668/ویندوز-10" title="ویندوز 10"> ویندوز 10 </a> </h5> <p title="علی هندی ورکانه">علی هندی ورکانه</p> <P> <span class=color-sand title="4,500 تومان"><b>4,500 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="18668"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/9994/آموزش-مقابله-با-مهندسی-اجتماعی-در-هک"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="آموزش مقابله با مهندسی اجتماعی در هک - ناشر: طاهریان - نویسنده: کوین دیوید میتنیک" width="168" height="210" alt="آموزش مقابله با مهندسی اجتماعی در هک - ناشر: طاهریان - نویسنده: کوین دیوید میتنیک" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/9994/66721?name=9994.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/9994/آموزش-مقابله-با-مهندسی-اجتماعی-در-هک" title="آموزش مقابله با مهندسی اجتماعی در هک"> آموزش مقابله با مهندسی اجتماعی در هک </a> </h5> <p title="طاهریان">طاهریان</p> <P> <span class=color-sand title="10,000 تومان"><b>10,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="9994"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/8508/توابع-و-فرمول-نویسی-در-اکسل"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="توابع و فرمول نویسی در اکسل - ناشر: طاهریان - نویسنده: آرمان ری بد" width="168" height="210" alt="توابع و فرمول نویسی در اکسل - ناشر: طاهریان - نویسنده: آرمان ری بد" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/8508/49640?name=8508.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/8508/توابع-و-فرمول-نویسی-در-اکسل" title="توابع و فرمول نویسی در اکسل"> توابع و فرمول نویسی در اکسل </a> </h5> <p title="طاهریان">طاهریان</p> <P> <span class=color-sand title="6,000 تومان"><b>6,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="8508"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/8540/آموزش-گام-به-گام-فتوشاپ-14"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="آموزش گام به گام فتوشاپ 14 - ناشر: طاهریان - نویسنده: ابوالفضل طاهریان‌‌ ریزی" width="168" height="210" alt="آموزش گام به گام فتوشاپ 14 - ناشر: طاهریان - نویسنده: ابوالفضل طاهریان‌‌ ریزی" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/8540/48932?name=8540.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/8540/آموزش-گام-به-گام-فتوشاپ-14" title="آموزش گام به گام فتوشاپ 14"> آموزش گام به گام فتوشاپ 14 </a> </h5> <p title="طاهریان">طاهریان</p> <P> <span class=color-sand title="15,000 تومان"><b>15,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="8540"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="item"> <div class="row"> <div class="thumbnail state-available"> <div class=""> <a href="https://www.faraketab.ir/content/19452/آموزش-نرم-افزار-واژه-پرداز-word"> <div class="discount-banner"> </div> <img class="lazy-load" title="آموزش نرم افزار واژه پرداز word - ناشر: به نشر - نویسنده: ایمان اشکاوند راد" width="168" height="210" alt="آموزش نرم افزار واژه پرداز word - ناشر: به نشر - نویسنده: ایمان اشکاوند راد" src="https://static.faraketab.ir/themes/faraketab/images/cover.png" data-src="https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/19452/159970?name=19452.jpg"> </a> </div> <div class=caption> <h5> <a href="https://www.faraketab.ir/content/19452/آموزش-نرم-افزار-واژه-پرداز-word" title="آموزش نرم افزار واژه پرداز word"> آموزش نرم افزار واژه پرداز word </a> </h5> <p title="به نشر">به نشر</p> <P> <span class=color-sand title="6,000 تومان"><b>6,000 تومان</b></span> </P> <div class="footer"> <a href="" class="add-to-cart btn-block text-center" data-content-id="19452"> افزودن به سبد خرید </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class=row> <div class=col-lg-12> <div> <h3 class=headline> نظرات </h3> <span class="line"></span> </div> </div> </div> <div class=row> <div class=col-lg-12> <form id=review> <input type=hidden id=content_id value="17558"> <input name="replyTo" id="replyTo" type="hidden"/> <div class="reply-message" style="display: none; background: #4caf50;width: max-content;padding: 0 7px;border-radius: 20px;color: #fff;position: absolute;right: 200px;"> <i class="fa fa-close close-reply"></i> پاسخ به نظر <span class="parent-author"></span> </div> <div class=form-group> <label for=txt-comment> لطفا نظر خود را بنویسید : </label> <textarea name=comment id=txt-comment class=form-control cols=30 rows=10></textarea> </div> <button class="btn btn-primary pull-left"> <span class="fa fa-send"></span> ارسال نظر </button> </form> </div> </div> <div class="contents-wrapper"> <div class=row> <div class=col-lg-12> </div> </div> <script src="https://static.faraketab.ir/js/application/content/review.js?v=1.2.10.3" defer></script> </div> <input type="hidden" id="pageCount" value="0"/> <input type="hidden" id="route" value="content/reviews"/> <input type="hidden" id="initialPage" value="1"/> <form name="queryStringParams" id="queryStringParams"> <input type="hidden" name="content_id" value="17558"/> <input type="hidden" name="id" value="17558"/> <input type="hidden" name="title" value="طراحی-گام-به-گام-وب-سایت"/> </form> <div class="row"> <div class="col-md-4 col-md-offset-4 col-xs-12"> <button class="btn btn-primary btn-block btn-load-more" style="display: none;"> <i class="fa fa-refresh"></i> بیشتر </button> <br/> </div> </div> <script src="https://static.faraketab.ir/js/application/widgets/infinite-scroll.js?v=1.2.10.3" defer></script> </div> </div> </div> </div> <script type='application/ld+json'>{ "@context": "http://schema.org", "@type": "Book", "name": "طراحی گام به گام وب سایت", "image": "https://file1.cdn.faraketab.ir/content/1/17558/123906?name=17558.jpg", "author": [ { "@type": "Person", "name": "علی هندی ورکانه" } ], "bookFormat": "http://schema.org/Paperback", "datePublished": null, "inLanguage": "fa", "text": "کتاب طراحی گام به گام وب سایت نوشته ی علی هندی ورکانه، به آموزش طراحی سایت با استفاده از کد های Javascript و Html و Css و Php پرداخته است و به طور تقریبی تمامی مراحل را از حالت ایستا تا پویا بیان می کند.در حال حاضر دنیای اینترنت و وب بسیار گسترده شده است و مردم جهان حالا مدّت زیادی از زمان ...", "genre": "آموزشی/کامپیوتر و اینترنت", "isbn": null, "numberOfPages": "221", "url": "https://www.faraketab.ir/content/17558/طراحی-گام-به-گام-وب-سایت", "review": null, "publisher": [], "offers": { "@type": "Offer", "availability": "https://schema.org/InStock", "price": 30000, "priceCurrency": "IRR", "priceValidUntil": "2020-11-24", "url": "https://www.faraketab.ir/content/17558/طراحی-گام-به-گام-وب-سایت" }, "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating", "ratingValue": 3, "ratingCount": 1, "bestRating": 5, "worstRating": 0 } }</script> <script src="https://static.faraketab.ir/plugins/owl-carousel2.3.4/owl.carousel.min.js?v=1.2.10.3" defer></script> <script src="https://static.faraketab.ir/js/application/content/view.js?v=1.2.10.3" defer></script> <footer><div class=row> <div class="col-lg-4 col-sm-4"> <div class="row footer-box links"> <h4>درباره فراکتاب</h4> <ul> <li> <a href="/page/faraketab">فراکتاب را بهتر بشناسیم</a> </li> <li> <a href="http://blog.faraketab.ir/category/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87/" target="_blank">فراکتاب در رسانه </a> </li> <li> <a href="/page/certificates">مجوزها و دستاوردها</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-4"> <div class="row footer-box links"> <h4>راهنمای کاربران</h4> <ul> <li> <a href=/page/howtoregister>چطور ثبت نام کنم؟</a> </li> <li> <a href=/page/howtobuy>چطور خرید کنم؟</a> </li> <li> <a href=/page/howtoread>چگونه مطالعه کنم؟</a> </li> <li> <a href=/page/ios_install_instruction>راهنمای نصب فراکتاب روی گوشی های اپل(iOS)</a> </li> <li> <a href=/site/faq>سوالات متداول</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-4 col-sm-4"> <div class="row footer-box links"> <h4>راهنمای ناشران</h4> <ul> <li> <a href=http://www.negincp.ir/#contact>همکاری با فراکتاب</a> </li> <li> <a target="_blank" href="/person/index/role/4113/title/لیست-ناشران-طرف-قرارداد">لیست ناشران طرف قرارداد</a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://admin.faraketab.ir/#/login">پنل ناشرین قرارداد</a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://admin.faraketab.ir"> پنل ناشرین </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-xs-12"> <div class="row footer-box"> <div class="download-items text-center"> <ul class="list-inline text-center "> <li> <a href="/download" rel="nofollow"> <span class="download-item-text pull-right">دریافت نسخه اندروید</span> <span class="download-item-img pull-left"><img class="pull-right lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/faraketab34x34.png" title="" alt="faraketab-logo"></span> </a> </li> <!-- <li>--> <!-- <a href="https://new.sibapp.com/applications/faraketab" target="_blank">--> <!-- <span class="download-item-text pull-right">--> <? //= Helper::translate('player_lbl_download_application_from_sibapp'); ?><!--</span>--> <!-- <span class="download-item-img pull-left">--> <!-- <img class="pull-right" src="--> <!--/images/sibapp34x34.png"--> <!-- title="" alt="--> <? //= Helper::translate('player_lbl_download_application_from_sibapp'); ?><!--"></span>--> <!-- </a>--> <!-- </li>--> <li> <a href="https://cafebazaar.ir/app/ir.faraketab.player/?l=fa" target="_blank"> <span class="download-item-text pull-right">دریافت از کافه بازار</span> <span class="pull-left download-item-img"><img class="pull-right lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/bazar34x34.png" title="cafe-bazar-logo" alt="cafe-bazar-logo"></span> </a> </li> <li> <a href="https://www.myket.ir/app/ir.faraketab.player/" target="_blank"> <span class="download-item-text pull-right">دریافت از مایکت</span> <span class="download-item-img pull-left"><img class="pull-right lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/myket34x34.png" title="" alt=""></span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-xs-12"> <div class="row footer-box"> <div class="social-items text-center"> <ul class="list-inline text-center "> <li> <a target="_parent" href="https://telegram.me/faraketab"><img class="lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/telegram-icon.png"/></a> </li> <li> <a target="_blank" href="https://facebook.com/faraketab"><img class="lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/facebook-icon.png"/></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://twitter.com/faraketab"><img class="lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/twitter-icon.png"/></a> </li> <li> <a target="_blank" href="http://instagram.com/faraketab"><img class="lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/instagram-icon.png"/></a> </li> <li> <a target="_blank" href="https://plus.google.com/+FaraketabIr"><img class="lazy-load" data-src="https://static.faraketab.ir/images/googleplus-icon.png"/></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-xs-12"> <div class="row footer-box"> <div class="text-center"> <ul class="list-inline text-center "> <li> <div class="row footer-box text-center"> <a target="_blank" href="https://trustseal.enamad.ir/?id=50543&Code=se6TyiYR4qEJy1sLOBLg"> <img class="lazy-load" data-src="https://Trustseal.eNamad.ir/logo.aspx?id=50543&Code=se6TyiYR4qEJy1sLOBLg" alt="" style="cursor:pointer" id="se6TyiYR4qEJy1sLOBLg"></a> </div> </li> <!-- <li>--> <!-- <img width="150" height="150" id='apfuwlaosizpsizprgvj' style='cursor:pointer'--> <!-- onclick='window.open("https://logo.samandehi.ir/Verify.aspx?id=54993&p=dshwaodspfvlpfvlxlao", "Popup","toolbar=no, scrollbars=no, location=no, statusbar=no, menubar=no, resizable=0, width=450, height=630, top=30")'--> <!-- alt='logo-samandehi'--> <!-- src='https://logo.samandehi.ir/logo.aspx?id=54993&p=ujynshwlbsiybsiyqfti'/>--> <!-- </li>--> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="row copyright"> <div class=container-fluid></div> </div> </footer> </div> <!-- advance search modal--> <div class="modal fade" id="advanceSearch" role="dialog" aria-labelledby="gridSystemModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog "> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close pull-left" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></button> <h4 class="modal-title">جستجو</h4> </div> <div class="modal-body"> <!-- WshopFilter Goes Here --> </div> </div> </div> </div> <div class="modal fade" id="xs-subjects" role="dialog" aria-labelledby="gridSystemModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close pull-left" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">×</span> </button> <h4 class="modal-title">موضوعات</h4> </div> <div class="modal-body"> <div class="container-fluid"> <div class="row"> <div class="side-menu side-content"> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li class="item"> <a href="/category/57/رمان" title="رمان"> رمان </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/58/رمان-خارجی" title="رمان خارجی"> رمان خارجی </a> </li> <li> <a href="/category/59/رمان-ایرانی" title="رمان ایرانی"> رمان ایرانی </a> </li> <li> <a href="/category/60/رمان-عاشقانه" title="رمان عاشقانه"> رمان عاشقانه </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/61/ادبیات-داستانی-و-شعر" title="ادبیات داستانی و شعر"> ادبیات داستانی و شعر </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/62/طنز" title="طنز"> طنز </a> </li> <li> <a href="/category/63/زندگی-نامه-و-خاطرات" title="زندگی نامه و خاطرات"> زندگی نامه و خاطرات </a> </li> <li> <a href="/category/64/داستان-کوتاه" title="داستان کوتاه"> داستان کوتاه </a> </li> <li> <a href="/category/65/اساطیر-و-افسانه-ها" title="اساطیر و افسانه ها"> اساطیر و افسانه ها </a> </li> <li> <a href="/category/66/داستان-های-علمی-و-تخیلی" title="داستان های علمی و تخیلی"> داستان های علمی و تخیلی </a> </li> <li> <a href="/category/67/نمایشنامه" title="نمایشنامه"> نمایشنامه </a> </li> <li> <a href="/category/68/شعر-و-دیوان" title="شعر و دیوان"> شعر و دیوان </a> </li> <li> <a href="/category/69/داستان-ایرانی" title="داستان ایرانی"> داستان ایرانی </a> </li> <li> <a href="/category/70/داستان-خارجی" title="داستان خارجی"> داستان خارجی </a> </li> </ul> </li> <li class=""> <a href="/category/213/آشپزی" title="آشپزی"> آشپزی </a> </li> <li class="item"> <a href="/category/88/موفقیت-و-سبک-زندگی" title="موفقیت و سبک زندگی"> موفقیت و سبک زندگی </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/89/توسعه-شخصی" title="توسعه شخصی"> توسعه شخصی </a> </li> <li> <a href="/category/90/اخلاق-و-روابط-اجتماعی" title="اخلاق و روابط اجتماعی"> اخلاق و روابط اجتماعی </a> </li> <li> <a href="/category/91/خانواده-و-همسرداری" title="خانواده و همسرداری"> خانواده و همسرداری </a> </li> <li> <a href="/category/92/سبک-زندگی-اسلامی" title="سبک زندگی اسلامی"> سبک زندگی اسلامی </a> </li> <li> <a href="/category/93/مدیریت-بر-خود" title="مدیریت بر خود"> مدیریت بر خود </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/94/مدیریت-و-کسب-و-کار" title="مدیریت و کسب و کار"> مدیریت و کسب و کار </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/95/مدیریت-بازار" title="مدیریت بازار"> مدیریت بازار </a> </li> <li> <a href="/category/96/تجارت-الکترونیک" title="تجارت الکترونیک"> تجارت الکترونیک </a> </li> <li> <a href="/category/97/مشتری-مداری" title="مشتری مداری"> مشتری مداری </a> </li> <li> <a href="/category/98/کاریکلماتور" title="کاریکلماتور"> کاریکلماتور </a> </li> <li> <a href="/category/99/تجربیات-مدیران" title="تجربیات مدیران"> تجربیات مدیران </a> </li> <li> <a href="/category/101/مدیریت-عمومی" title="مدیریت عمومی"> مدیریت عمومی </a> </li> <li> <a href="/category/102/مذاكره" title="مذاكره"> مذاكره </a> </li> <li> <a href="/category/103/نوآوری-و-خلاقیت" title="نوآوری و خلاقیت"> نوآوری و خلاقیت </a> </li> <li> <a href="/category/104/برنامهریزی" title="برنامه‌ریزی"> برنامه‌ریزی </a> </li> <li> <a href="/category/105/مدیریت-پروژه" title="مدیریت پروژه"> مدیریت پروژه </a> </li> <li> <a href="/category/106/مدیریت-فروش" title="مدیریت فروش"> مدیریت فروش </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/169/اسلام-و-معارف" title="اسلام و معارف"> اسلام و معارف </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/186/اعتقادی" title="اعتقادی"> اعتقادی </a> </li> <li> <a href="/category/187/اخلاق" title="اخلاق"> اخلاق </a> </li> <li> <a href="/category/188/فقه" title="فقه"> فقه </a> </li> <li> <a href="/category/189/رساله-و-احکام" title="رساله و احکام"> رساله و احکام </a> </li> <li> <a href="/category/190/عرفان-معنویت-و-حکمت" title="عرفان، معنویت و حکمت"> عرفان، معنویت و حکمت </a> </li> <li> <a href="/category/191/پیامبر-شناسی" title="پیامبر شناسی"> پیامبر شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/192/خدا-شناسی" title="خدا شناسی"> خدا شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/193/امام-شناسی" title="امام شناسی"> امام شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/194/جهان-بینی" title="جهان بینی"> جهان بینی </a> </li> <li> <a href="/category/195/قرآن-شناسی" title="قرآن شناسی"> قرآن شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/196/مهدویت" title="مهدویت"> مهدویت </a> </li> <li> <a href="/category/197/فلسفه-و-معرفت" title="فلسفه و معرفت"> فلسفه و معرفت </a> </li> <li> <a href="/category/198/دین-پژوهی" title="دین پژوهی"> دین پژوهی </a> </li> <li> <a href="/category/199/شبهات" title="شبهات"> شبهات </a> </li> <li> <a href="/category/200/فلسفه-احکام" title="فلسفه احکام"> فلسفه احکام </a> </li> <li> <a href="/category/208/تفسیر-قرآن" title="تفسیر قرآن"> تفسیر قرآن </a> </li> <li> <a href="/category/210/زندگی-نامه-ائمه-و-بزرگان" title="زندگی نامه ائمه و بزرگان"> زندگی نامه ائمه و بزرگان </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/71/انقلاب-و-دفاع-مقدس" title="انقلاب و دفاع مقدس"> انقلاب و دفاع مقدس </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/72/خاطرات" title="خاطرات"> خاطرات </a> </li> <li> <a href="/category/73/بانوان" title="بانوان"> بانوان </a> </li> <li> <a href="/category/74/طنز-دفاع-مقدس" title="طنز دفاع مقدس"> طنز دفاع مقدس </a> </li> <li> <a href="/category/75/عملیات-ها" title="عملیات ها"> عملیات ها </a> </li> <li> <a href="/category/76/شهدا" title="شهدا"> شهدا </a> </li> <li> <a href="/category/77/سینما-دفاع-مقدس" title="سینما دفاع مقدس"> سینما دفاع مقدس </a> </li> <li> <a href="/category/78/خاطرات-آزادگان" title="خاطرات آزادگان"> خاطرات آزادگان </a> </li> <li> <a href="/category/79/خاطرات-افسران-عراقی" title="خاطرات افسران عراقی"> خاطرات افسران عراقی </a> </li> <li> <a href="/category/80/پژوهش-دفاع-مقدس" title="پژوهش دفاع مقدس"> پژوهش دفاع مقدس </a> </li> <li> <a href="/category/81/به-روایت-همسر-شهید" title="به روایت همسر شهید"> به روایت همسر شهید </a> </li> <li> <a href="/category/82/تفحص" title="تفحص"> تفحص </a> </li> <li> <a href="/category/83/ادبیات-دفاع-مقدس" title="ادبیات دفاع مقدس"> ادبیات دفاع مقدس </a> </li> <li> <a href="/category/84/تاریخ-دفاع-مقدس" title="تاریخ دفاع مقدس"> تاریخ دفاع مقدس </a> </li> <li> <a href="/category/85/نوجوان-و-دفاع-مقدس" title="نوجوان و دفاع مقدس"> نوجوان و دفاع مقدس </a> </li> <li> <a href="/category/86/جبهه-مقاومت" title="جبهه مقاومت"> جبهه مقاومت </a> </li> <li> <a href="/category/212/داستان" title="داستان"> داستان </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/107/کودک-و-نوجوان" title="کودک و نوجوان"> کودک و نوجوان </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/108/داستان-ایرانی" title="داستان ایرانی"> داستان ایرانی </a> </li> <li> <a href="/category/109/شعر" title="شعر"> شعر </a> </li> <li> <a href="/category/110/ادبیات-كودك" title="ادبیات كودك"> ادبیات كودك </a> </li> <li> <a href="/category/216/داستان-خارجی" title="داستان خارجی"> داستان خارجی </a> </li> <li> <a href="/category/217/انگلیسی" title="انگلیسی"> انگلیسی </a> </li> <li> <a href="/category/221/آموزشی" title="آموزشی"> آموزشی </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/115/زنان-و-خانه-داری" title="زنان و خانه داری"> زنان و خانه داری </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/117/آشپزی" title="آشپزی"> آشپزی </a> </li> <li> <a href="/category/118/احکام-زنان" title="احکام زنان"> احکام زنان </a> </li> <li> <a href="/category/119/زنان-مدیر" title="زنان مدیر"> زنان مدیر </a> </li> <li> <a href="/category/120/مهارت-های-خانه-د-اری" title="مهارت های خانه د اری"> مهارت های خانه د اری </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/121/بهداشت-و-سلامت" title="بهداشت و سلامت"> بهداشت و سلامت </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/122/روانشناسی-و-بهداشت-کودکان" title="روانشناسی و بهداشت کودکان"> روانشناسی و بهداشت کودکان </a> </li> <li> <a href="/category/220/اعتیاد-و-ترک-اعتیاد" title="اعتیاد و ترک اعتیاد"> اعتیاد و ترک اعتیاد </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/129/هنر" title="هنر"> هنر </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/130/کاریکاتور" title="کاریکاتور"> کاریکاتور </a> </li> <li> <a href="/category/131/موسیقی" title="موسیقی"> موسیقی </a> </li> <li> <a href="/category/132/طراحی-و-نقاشی" title="طراحی و نقاشی"> طراحی و نقاشی </a> </li> <li> <a href="/category/133/تخصصی-هنر" title="تخصصی هنر"> تخصصی هنر </a> </li> <li> <a href="/category/134/عکاسی" title="عکاسی"> عکاسی </a> </li> <li> <a href="/category/135/تئاتر-و-سینما" title="تئاتر و سینما"> تئاتر و سینما </a> </li> <li> <a href="/category/136/نمایشنامه" title="نمایشنامه"> نمایشنامه </a> </li> <li> <a href="/category/137/هنرهای-دستی-و-عمومی" title="هنرهای دستی و عمومی"> هنرهای دستی و عمومی </a> </li> <li> <a href="/category/138/گرافیك" title="گرافیك"> گرافیك </a> </li> <li> <a href="/category/211/پژوهش-هنر" title="پژوهش هنر"> پژوهش هنر </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/139/ورزش-و-گردشگری" title="ورزش و گردشگری"> ورزش و گردشگری </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/140/ورزش" title="ورزش"> ورزش </a> </li> <li> <a href="/category/141/تفریحات-و-سرگرمی" title="تفریحات و سرگرمی"> تفریحات و سرگرمی </a> </li> <li> <a href="/category/142/مسافرت-و-گردشگری" title="مسافرت و گردشگری"> مسافرت و گردشگری </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/168/دانشگاهی" title="دانشگاهی"> دانشگاهی </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/177/فنی-و-مهندسی" title="فنی و مهندسی"> فنی و مهندسی </a> </li> <li> <a href="/category/178/علوم-پایه" title="علوم پایه"> علوم پایه </a> </li> <li> <a href="/category/179/علوم-انسانی" title="علوم انسانی"> علوم انسانی </a> </li> <li> <a href="/category/180/پزشکی" title="پزشکی"> پزشکی </a> </li> <li> <a href="/category/181/دامپزشکی" title="دامپزشکی"> دامپزشکی </a> </li> <li> <a href="/category/182/مدیریت" title="مدیریت"> مدیریت </a> </li> <li> <a href="/category/183/حسابداری" title="حسابداری"> حسابداری </a> </li> <li> <a href="/category/184/کامپیوتر" title="کامپیوتر"> کامپیوتر </a> </li> <li> <a href="/category/185/آمار" title="آمار"> آمار </a> </li> <li> <a href="/category/225/زبان" title="زبان"> زبان </a> </li> <li> <a href="/category/226/علوم-اجتماعی" title="علوم اجتماعی"> علوم اجتماعی </a> </li> <li> <a href="/category/227/حقوق-و-علوم-سیاسی" title="حقوق و علوم سیاسی"> حقوق و علوم سیاسی </a> </li> <li> <a href="/category/228/اقتصاد-و-حسابداری" title="اقتصاد و حسابداری"> اقتصاد و حسابداری </a> </li> <li> <a href="/category/229/علوم-رفتاری-و-مدیریت" title="علوم رفتاری و مدیریت"> علوم رفتاری و مدیریت </a> </li> <li> <a href="/category/230/مطالعات-تاریخی-و-محیطی" title="مطالعات تاریخی و محیطی"> مطالعات تاریخی و محیطی </a> </li> <li> <a href="/category/231/الهیات-و-فلسفه" title="الهیات و فلسفه"> الهیات و فلسفه </a> </li> <li> <a href="/category/232/زبان-و-ادبیات-فارسی" title="زبان و ادبیات فارسی"> زبان و ادبیات فارسی </a> </li> <li> <a href="/category/233/علم-اطلاعات-و-مطالعات-کتب-درسی" title="علم اطلاعات و مطالعات کتب درسی"> علم اطلاعات و مطالعات کتب درسی </a> </li> <li> <a href="/category/234/دروس-عمومی" title="دروس عمومی"> دروس عمومی </a> </li> <li> <a href="/category/235/هنر" title="هنر"> هنر </a> </li> <li> <a href="/category/236/علوم-ورزشی" title="علوم ورزشی"> علوم ورزشی </a> </li> <li> <a href="/category/237/حوزه-بین-الملل" title="حوزه بین الملل"> حوزه بین الملل </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/218/انگلیسی" title="انگلیسی"> انگلیسی </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/219/کودک-و-نوجوان" title="کودک و نوجوان"> کودک و نوجوان </a> </li> <li> <a href="/category/222/داستان-کوتاه" title="داستان کوتاه"> داستان کوتاه </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/167/آموزشی" title="آموزشی"> آموزشی </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/172/کمک-درسی" title="کمک درسی"> کمک درسی </a> </li> <li> <a href="/category/173/کنکور-و-آزمون" title="کنکور و آزمون"> کنکور و آزمون </a> </li> <li> <a href="/category/174/زبان-انگلیسی" title="زبان انگلیسی"> زبان انگلیسی </a> </li> <li> <a href="/category/175/زبان-عربی" title="زبان عربی"> زبان عربی </a> </li> <li> <a href="/category/176/کامپیوتر-و-اینترنت" title="کامپیوتر و اینترنت"> کامپیوتر و اینترنت </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/150/زبان-خارجی" title="زبان خارجی"> زبان خارجی </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/151/انگلیسی" title="انگلیسی"> انگلیسی </a> </li> <li> <a href="/category/152/داستاهای-کوتاه-انگلیسی" title="داستاهای کوتاه انگلیسی"> داستاهای کوتاه انگلیسی </a> </li> <li> <a href="/category/153/تافل-و-ایلتز" title="تافل و ایلتز"> تافل و ایلتز </a> </li> <li> <a href="/category/154/دیكشنری" title="دیكشنری"> دیكشنری </a> </li> <li> <a href="/category/155/عربی" title="عربی"> عربی </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/111/خانواده-و-تربیت-فرزند" title="خانواده و تربیت فرزند"> خانواده و تربیت فرزند </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/112/تربیت-فرزند" title="تربیت فرزند"> تربیت فرزند </a> </li> <li> <a href="/category/113/خانواده-و-همسرداری" title="خانواده و همسرداری"> خانواده و همسرداری </a> </li> <li> <a href="/category/114/سبک-زندگی-اسلامی" title="سبک زندگی اسلامی"> سبک زندگی اسلامی </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/123/سیاسی-اجتماعی-و-فرهنگی" title="سیاسی، اجتماعی و فرهنگی"> سیاسی، اجتماعی و فرهنگی </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/124/جامعه-شناسی" title="جامعه شناسی"> جامعه شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/125/علوم-سیاسی" title="علوم سیاسی"> علوم سیاسی </a> </li> <li> <a href="/category/126/انسان-شناسی" title="انسان شناسی"> انسان شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/127/مطالعات-فرهنگی" title="مطالعات فرهنگی"> مطالعات فرهنگی </a> </li> <li> <a href="/category/128/ارتباطات" title="ارتباطات"> ارتباطات </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/143/تاریخ" title="تاریخ"> تاریخ </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/144/تاریخ-اسلام" title="تاریخ اسلام"> تاریخ اسلام </a> </li> <li> <a href="/category/145/تاریخ-ایران" title="تاریخ ایران"> تاریخ ایران </a> </li> <li> <a href="/category/146/تاریخ-معاصر" title="تاریخ معاصر"> تاریخ معاصر </a> </li> <li> <a href="/category/147/تاریخ-ملل" title="تاریخ ملل"> تاریخ ملل </a> </li> <li> <a href="/category/148/تاریخ-سیاسی" title="تاریخ سیاسی"> تاریخ سیاسی </a> </li> <li> <a href="/category/149/سفرنامه" title="سفرنامه"> سفرنامه </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/157/علوم-انسانی" title="علوم انسانی"> علوم انسانی </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/158/ادبیات" title="ادبیات"> ادبیات </a> </li> <li> <a href="/category/159/روان-شناسی" title="روان شناسی"> روان شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/160/تاریخ" title="تاریخ"> تاریخ </a> </li> <li> <a href="/category/161/مدیریت" title="مدیریت"> مدیریت </a> </li> <li> <a href="/category/162/جامعه-شناسی" title="جامعه شناسی"> جامعه شناسی </a> </li> <li> <a href="/category/163/اجتماعی" title="اجتماعی"> اجتماعی </a> </li> <li> <a href="/category/164/سیاسی" title="سیاسی"> سیاسی </a> </li> <li> <a href="/category/165/فلسفه-و-منطق" title="فلسفه و منطق"> فلسفه و منطق </a> </li> <li> <a href="/category/166/حقوق-و-قوانین" title="حقوق و قوانین"> حقوق و قوانین </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/170/دعا-و-زیارت-نامه" title="دعا و زیارت نامه"> دعا و زیارت نامه </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/201/دعا" title="دعا"> دعا </a> </li> <li> <a href="/category/202/زیارت-نامه" title="زیارت نامه"> زیارت نامه </a> </li> </ul> </li> <li class="item"> <a href="/category/171/سایر" title="سایر"> سایر </a> <span class="sub fa fa-angle-left"></span> <ul class="nav nav-pills nav-stacked"> <li> <a href="/category/203/علمی-عمومی" title="علمی عمومی"> علمی عمومی </a> </li> <li> <a href="/category/204/طنز" title="طنز"> طنز </a> </li> <li> <a href="/category/205/حقوق-و-قوانین" title="حقوق و قوانین"> حقوق و قوانین </a> </li> <li> <a href="/category/206/ادیان-مذاهب-و-فرق" title="ادیان، مذاهب و فرق"> ادیان، مذاهب و فرق </a> </li> <li> <a href="/category/207/دائره-المعارف-و-کتب-مرجع" title="دائره المعارف و کتب مرجع"> دائره المعارف و کتب مرجع </a> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="modal fade" id="add-to-cart-result-modal" tabindex=-1 role=dialog aria-labelledby=modal aria-hidden=true> <div class="modal-dialog"> <div class=modal-content> <div class=modal-body> <div class="alert alert-success"> محصول به سبد خرید شما اضافه گردید </div> </div> <div class=modal-footer> <button type=button class="btn btn-default" data-dismiss=modal> بازگشت به فروشگاه </button> <a href="/cart" class="btn btn-primary"> پرداخت </a> </div> </div> </div> </div> <div class="modal fade language-switcher" id="language-switcher-modal" role="dialog" aria-labelledby="gridSystemModalLabel" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <button type="button" class="close pull-left" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">×</span> </button> <h4 class="modal-title">انتخاب زبان</h4> </div> <div class="modal-body"> <ul class="languages-list"> <li> <div class="radio"> <label><input type="radio" value="ar" name="optradio" > العربية</label> </div> </li> <li> <div class="radio"> <label><input type="radio" value="en" name="optradio" > English</label> </div> </li> <li> <div class="radio"> <label><input type="radio" value="fa" name="optradio" checked> فارسی</label> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ window.onload = function () {}; /*]]>*/ </script> </body> </html>