1 / 3

تعزیر و گستره آن


دانلود کتاب تعزیر و گستره آن

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 524.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 179
دانلود رایگان

خلاصه اثر

گرچه بهترین راه برای از میان بردن مفاسد اخلاقی و اجتماعی بالا بردن سطح فرهنگ و ایمان مردم است، ولی به هر حال تعزیرات، به خصوص در عصر و زمان ما، جایگاه ویژه خود را دارد، تا آنجا که می توان گفت بدون اجرای این نوع از مجازات ها، عمل کردن به قوانین الهی، و رسیدن به جامعه سالم، و ایجاد امنیّت، امکان پذیر نمی باشد; زیرا همان گونه که در اطراف خود می بینیم و شاهد هستیم، جرائم و بزهکاری ها بر اثر عوامل مختلفی فزونی یافته، و روز به روز شاهد افزایش آن می باشیم.

آمارها نشان می دهد که هم انواع گناهان گسترده تر شده، و جرائم نو و تازه ای بروز نموده، و هم مبتلایان به آن فزونتر گشته اند! در حالی که در قوانین اسلامی، تنها برای دَه جرم مجازات خاصّی پیش بینی شده، که از آن به حدود اسلامی تعبیر می شود:
1 اعمال منافی عفّت (حدّ زنا)
2 همجنس گرایی در مردان (حدّ لواط)
3 همجنس گرایی در زنان (حدّ مساحقه)
4 واسطه گری در اعمال منافی عفّت (حدّ قیادت)
5 نسبت زنا و لواط دادن (حدّ قذف)
6 تغییر دین و آیین (حدّ ارتداد) و آنچه ملحق به آن است.
7 شرابخوری (حدّ مسکر).
8 دزدی (حدّ سرقت)
9 ایجاد ناامنی وسیع در جامعه (حدّ محارب)
10 جادوگری (حدّ ساحر)

امّا سایر جرم ها، که بسیار بیشتر از حدود فوق است، و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معیّنی نداشته، و مشمول احکام تعزیرات می باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 179

کنگره : BP۱۹۵/۶‏‫‭/م۷ت۷ ۱۳۸۳

دیویی : ۲۹۷/۳۷۵

کتابشناسی ملی : 1165901

شابک : 964-8139-34-2

سال نشر : 1383

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات